Εκπαιδευτικό Κέντρο, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ανδρολογίας

Εκτύπωση

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ανδρολογίας στη Θεσσαλονίκη αναγνωρίσθηκε τον Ιούνιο του 2014 ως το 23ο ανάλογο στο κόσμο και το πρώτο στα Βαλκάνια.

Ο σκοπός του Κέντρου είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς Ενδοκρινολόγους και Ουρολόγους σε όλα τα πεδία της Ανδρολογίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με το Joint Educational Curriculum for Clinical Andrology Training in Europe, όπως αυτό συμφωνήθηκε από τη European Academy of Andrology (EAA) και τη European Society of Andrological Urology (ESAU) (European Association of Urology).

Υποσελίδες