Σύνδεσμοι

Εκτύπωση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ (Ιστοσελίδα Ιατρικής Σχολής)
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ (ιστοσελίδα Νοσοκομείου)
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης