Ιστορία

Εκτύπωση

Ιστορικό ίδρυσης

1945Έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
ΦΕΚ 141/τ. Α’/06-06-45
1962Ίδρυση Εργαστηρίου Ορμονολογίας παρά τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
ΦΕΚ 206/τ. Α’/04-12-62
1972Ίδρυση της Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ Μετονομασία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ σε Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
ΦΕΚ 209/τ. Α’/29-11-72
1997Μετονομασία του Εργαστηρίου Ορμονολογίας σε Ειδική Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής
ΦΕΚ 987/τ. Β’/07-11-97
2003Εγκατάσταση της Α’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ και της Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής στο ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”
ΦΕΚ 1627/τ. Β’/05-11-03