Ενημερωτικό υλικό (για ασθενείς)

Εκτύπωση

Βιβλία

Κατευθυντήριες οδηγίες 1

Διαβήτης και Εγκυμοσύνη
Δεύτερη έκδοση

Κατεβάστε το βιβλίο

Κατευθυντήριες οδηγίες 2

Παθήσεις του θυρεοειδούς και Εγκυμοσύνη

Κατεβάστε το βιβλίο

Σύνδεσμοι – Κυβέρνηση και ΜΚΟ

Σύνδεσμοι – Ιατρική Διατροφική Θεραπεία

Σύνδεσμοι – Νοσήματα