Σύνδεσμοι

Εκτύπωση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ (ιστοσελίδα Ιατρικής Σχολής)
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ (ιστοσελίδα Νοσοκομείου)