Ενημερωτικό υλικό (για τους ασθενείς)

Εκτύπωση

Προσωπικά δεδομένα

Το ιατρείο εφαρμόζει όλα τα μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε Φορείς Παροχής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (ιδιωτικά ιατρεία / πολυιατρεία) όπως αυτά υποδεικνύονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και απαιτούνται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR) και την κείμενη νομοθεσία.


GDPR – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κατεβάστε το PDF


GDPR – Υπόδειγμα

Κατεβάστε το PDF

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες 1

Διαβήτης και Εγκυμοσύνη
Δεύτερη έκδοση

Κατεβάστε το βιβλίο

Κατευθυντήριες οδηγίες 2

Παθήσεις του θυρεοειδούς και Εγκυμοσύνη

Κατεβάστε το βιβλίο

Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο


Χωρέμειο – Οδηγίες αιμοληψίας

Κατεβάστε το PDF


Χωρέμειο – Έντυπο συγκατάθεσης

Κατεβάστε το PDF


Χωρέμειο – Πληροφοριακό σημείωμα

Κατεβάστε το PDF

Πληροφορίες