Μετεκπαίδευση

Εκτύπωση
1.2005Κατά το β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 παρακολούθησα το Ε’ εξαμηνιαίο εισαγωγικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.
   
2.2007For two weeks (21/10/07 – 02/11/07), I attended the clinical and educational program of the Department of Anatomy and Cell Biology, University of Manitoba, Winnipeg, Canada, within the scientific exchange program signed between the University of Manitoba and the School of Medicine of AUTh (program managers: associate professors Elpida Emmanuel-Nikolousi and Maria Vrontakis).
   
3.2017Certificate in Essential Good Clinical Practice 
ICH GCP E6(R2) v17.1Brookwood
Διδικτυακή εκπαίδευση στα πεδία “subject protection (ethics/consent)”, “safety reporting”, “study protocol”, “data recording”, “investigational product”, “trial documentation”, “retention”, “archiving”. 
   
4.2017Training certification in Good Clinical Practice 
Training for Investigators and site staff
ICH GCP E6(R2) v17.1 Zeincro