Διδακτική δραστηριότητα

Εκτύπωση

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων

1.1990 – 1992Από το 1990 έως το 1992, συμμετείχα στη διοργάνωση του ετήσιου σεμιναρίου της Χειρουργικής των Παίδων και Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, προετοιμάζοντας ομάδες φοιτητών για την παρουσίαση θεμάτων από όλο το φάσμα της Παιδοχειρουργικής.
2.1996 – 1999Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Ιατρική Σχολή του St. Mary’s Hospital στο Λονδίνο, συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, με τη μορφή διαλέξεων και δημιουργίας ομάδων εργασίας, με σκοπό την επίδειξη κλινικών σημείων των ασθενών.
3.2000 – 2004Ως επιστημονικός συνεργάτης της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, συμμετείχα ενεργά στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής Ε’ και ΣΤ’ έτους καθώς και ειδικευόμενων μαιευτήρων-γυναικολόγων. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής και η κύηση υψηλού κινδύνου.
4.2004 – σήμεραΩς λέκτορας, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του Ι’ εξαμήνουστα πλαίσια του μαθήματος της «Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ι». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής και οι μεταβολικές επιπλοκές της κύησης
5.2004 – σήμεραΩς λέκτορας, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του ΙΑ’ εξαμήνουστα πλαίσια του μαθήματος της «Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΙΙ». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής και οι μεταβολικές επιπλοκές της κύησης.
6.2004 – 2013Ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, ήμουν υπεύθυνος για τον καθορισμό του θέματος, την επίβλεψη, την παρουσίαση και τη βαθμολόγηση κάποιων από τις εργασίες που υποχρεούνταν να εκπονήσουν οι φοιτητές του ΙΑ’ εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της «Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΙΙ».
7.2004 – σήμεραΩς λέκτορας, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής  Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, διδάσκω στο μάθημα «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το ΣΤ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος είναι οι καθηγητές Ιωάννης Ν. Μπόντης (2004 – 2008), Βασίλειος Κ. Ταρλατζής (2008 – 2017) και Δημήτριος Γ. Γουλής (2017 – σήμερα). 
8.2004 – 2010Ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση», που αποτελούσε επιλογή των φοιτητών από το Γ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος ήταν ο καθηγητής Νικόλαος Ντόμπρος.
9.2007 – 2012Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Επιλογή ειδικότητας», που αποτελούσε επιλογή των φοιτητών από το ΣΤ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος ήταν οι καθηγητές Θωμάς Γερασιμίδης (2007 – 2010) και Απόστολος Καμπαρούδης (2010 – 2012).
10.2009 – 2019Ως λέκτορας, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Μεταβολικές παθήσεις των οστών», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Η’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος ήταν οι καθηγητές Γεώργιος Καπετάνος (2009 – 2014) και Μιχαήλ Ποτούπνης (2014 – σήμερα).
11.2010 – σήμεραΩς επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Ιατρική βασισμένη στην Τεκμηρίωση», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Στ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Απόστολος Τσάπας.
12.2012Ως επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής συμμετείχα στο πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών ασθενών «Αριάδνη», δημιουργώντας το περιστατικό «Gestational Diabetes Mellitus». Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Κλινικής Γενετικής Χαρίκλεια Χατζησεβαστού – Λουκίδου.
13.2016 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του Ι’ εξαμήνουστα πλαίσια του μαθήματος της «Παθολογία ΙΙ». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και οι παθήσεις των επινεφριδίων. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Απόστολος Τσάπας.
14.2017 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του Στ’ εξαμήνουστα πλαίσια του μαθήματος της «Παθολογία Ι». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και οι παθήσεις των επινεφριδίων. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Απόστολος Τσάπας.
15.2019 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Ενδοκρινολογία – Μεταβολισμός – Διαβήτης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Η’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος.
16.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Κλινική Γενετική», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Η’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι η καθηγήτρια Στυλιανή Φιδάνη.
17.2022 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Ενδοκρινολογία – Μεταβολισμός – Διαβήτης», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Ε’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος είναι οι καθηγητές Δημήτριος Γ. Γουλής και Καλλιόπη Κώτσα.
18.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Ε’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων

1.1998 – 1999Ως κλινικός ερευνητής (clinical research fellow), επί δύο συνεχή έτη, σε συνεργασία με την Senior Lecturer Barbara-Vivian Αμβροσιάδου, επέβλεψα μεταπτυχιακούς φοιτητές (MSc) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Herdforshire, UK, οι οποίοι εκπονούσαν εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της στήριξης αποφάσεων (decision-support) στην Ιατρική.
2.2001 – 2003Ως επιστημονικός συνεργάτης, συμμετείχα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (ΠΡΟΜΕΣΙ) που εκτελούνταν υπό την εποπτεία του καθηγητή Κωνσταντίνου Παππά. Το πρόγραμμα ήταν διετούς διάρκειας, αφορούσε στην εκπαίδευση πτυχιούχων ιατρών σε θέματα Ιατρικής Πληροφορικής και κατέληγε στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικής διατριβής.
 
Οι εισηγήσεις αφορούσαν:
· Κλινική λογική
· Μεθοδολογία έρευνας
· Τεκμηριωμένη Ιατρική I (Evidence-Based Medicine I)
· Τεκμηριωμένη Ιατρική II (Evidence-Based Medicine II)
· Λήψη αποφάσεων στην Ιατρική
3.2005 – σήμεραΩς λέκτορας, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, διδάσκω στο μάθημα «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνοι του μαθήματος είναι οι καθηγητές Ιωάννης Ν. Μπόντης (2004 – 2008) και Βασίλειος Κ. Ταρλατζής (2008 – 2017).
4.2005 – 2018Ως λέκτορας, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, δίδαξα στο μάθημα «Εφηβική Ιατρική», που αποτελούσε επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνος του μαθήματος ήταν η καθηγήτρια Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου.
5.2005 – 2010Ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, δίδαξα στο μάθημα «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τεχνολογία», που αποτελούσε επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνοι του μαθήματος ήταν οι καθηγητές Γεώργιος Καρκαβέλας και Αθανασία Πρίντζα.
6.2006 – 2013Ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, δίδαξα στο μάθημα «Φαρμακολογία της Αναπαραγωγής», που αποτελούσε επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνη του μαθήματος ήταν η καθηγήτρια Παρασκευή Παπαϊωαννίδου.
7.2008 – 2010Ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, δίδαξα στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής», που διοργάνωνε η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Υπεύθυνος της σειράς μαθημάτων ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Καρακιουλάκης.
8.2010 – 2011Ως επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο πρόγραμμα υποψηφίων διδακτόρων «Ερευνητικές Εργασίες», που διοργάνωνε η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Υπεύθυνη της σειράς μαθημάτων ήταν η καθηγήτρια Εύχαρις Παναγοπούλου. Το πρόγραμμα αποτελούσε την υποχρεωτική εκ του νόμου σειρά μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης.
9.2011 – 2020Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής  Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, ήμουν συντονιστής και υπεύθυνος, μαζί με τον καθηγητή Απόστολο Τσάπα, του μαθήματος «Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση», που αποτελούσε μάθημα κορμού των φοιτητών του Β’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
10.2012 – 2013Ως επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, δίδαξα στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας», που αποτελούσε κύριο μάθημα των φοιτητών του Α’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνος του μαθήματος ήταν ο καθηγητής Αλέξιος Μπένος.
11.2012 – 2020Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, ήμουν συντονιστής και υπεύθυνος, μαζί με τους καθηγητές Anthony Montgomery (2012 -2014) και Απόστολο Τσάπα (2017 – 2020), του μαθήματος «Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης», που αποτελούσε μάθημα κορμού των φοιτητών του Β’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
12.2013 – 2020Ως επίκουρος καθηγητής (μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, δίδαξα στο Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», που διοργάνωνε το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξανδρείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο καθηγητής ΑΤΕΙΘ Κυριάκος Καζάκος.
13.2013 – 2020Ως επίκουρος καθηγητής (μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι υπεύθυνος για την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών, στα πλαίσια του προγράμματος απόκτησης της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός κυκλικού (rotation) προγράμματος.
14.2014 – σήμεραΩς επίκουρος καθηγητής (μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω τα μαθήματα «Αμηνόρροιες», «Κριτική εκτίμηση εργασίας» και «Συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλου», στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος.
15.2015 – 2020Ως επίκουρος (μόνιμος), αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Παθολογία οστεοβλαστών – οστεοκλαστών. Μεταβολικές νόσοι των οστών», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του μαθήματος «Βιολογία του στόματος ΙΙ» ήταν ο καθηγητής Άγγελος Κολοκοτρώνης.
16.2015 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, διδάσκω το μάθημα «Ενδοκρινικά νοσήματα και γεννητικός άξονας – Διαταραχές της έμμηνης ρύσης», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Νικόλαος Νικολέτος.
17.2015 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, διδάσκω το μάθημα «Αθλητική τριάδα», στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Αστέριος Δεληγιάννης (2015 – 2017) και η καθηγήτρια Ευαγγελία Κουϊδή (2018 – σήμερα).
18.2015 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, συντονιστής και υπεύθυνος, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή Απόστολο Τσάπα, του μαθήματος «Clinical Reasearch Methodology», που αποτελεί μάθημα κορμού των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Medical Research Methodology» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
19.2015 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, συντονιστής και υπεύθυνος του μαθήματος «How to write a paper», που αποτελεί μάθημα επιλογής των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Medical Research Methodology» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
20.2016 – σήμεραΕπιβλέπων (mentor) στο πρόγραμμα “EMAS JuMP mentee/ mentor pairing” της European Menopause and Andropause Society (EMAS).
21.2016 – 2018Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταδιδάκτορος Σ. Πάσχου για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [μέλη: καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά (επιβλέπουσα), καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, καθηγητής Δημήτριος Γ. Γουλής].
22.2017 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι υπεύθυνος (συντονιστής) του μαθήματος «Μεθοδολογία της Έρευνας ΙΙ», στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος.
23.2017 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, διδάσκω το μάθημα «Υποθυρεοειδισμός και κύηση», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προγεννητικός έλεγχος – Αντισύλληψη – Τοκετός» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Γεώργιος Γαλάζιος.
24.2015 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, συντονιστής και υπεύθυνος του μαθήματος «Βioethics», που αποτελεί μάθημα επιλογής των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Medical Research Methodology» της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
25.2017 – 2021Ως αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ήμουν συντονιστής και υπεύθυνος, του μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης.
26.2019 – σήμεραΩς αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω το μάθημα «Θυρεοειδικά νοσήματα και υπογονιμότητα», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Νικόλαος Νικολέτος.
27.2019 – 2021Επιβλέπων της μεταδιδάκτορος Γ. Μηντζιώρη για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΑΠΘ με θέμα «Η  υπογονιμότητα ως δείκτης μεταβολικού, οξειδωτικού και ψυχολογικού στρες».
28.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, και συντονιστής του μαθήματος «Ερευνητική Μεθοδολογία», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εμβρυομητρική Ιατρική» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Απόστολος Αθανασιάδης.
29.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, και συντονιστής του μαθήματος «Ερευνητική Μεθοδολογία», που αποτελεί μάθημα κορμού των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ιατρική Ακριβείας» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Γεώργιος Τζημαγιώργης.
30.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, και συν-συντονιστής, μαζί με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς, του μαθήματος «Research Methodology – Biostatistics», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Human Reproduction» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Ευστράτιος Κολυμπιανάκης.
31.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, και συντονιστής του μαθήματος «Male Reproductive Endocrinology», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Human Reproduction» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Ευστράτιος Κολυμπιανάκης.
32.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων, και συντονιστής του μαθήματος «Female Reproductive Endocrinology», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Human Reproduction» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Ευστράτιος Κολυμπιανάκης.
33.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων του μαθήματος «Αντιμετώπιση του υπογόνιμου ζευγαριού», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εμβρυομητρική Ιατρική» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Πανουλής.
34.2020 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων του μαθήματος «Βασικές αρχές Ιατρικής Έρευνας», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καθηγήτρια Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς.
35.2022 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων των μαθημάτων «Gestetional Diabetes Mellitus» και «Meta-analysis», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιαγγειακή Νόσος» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Βασίλειος Κώτσης.
36.2022 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων του μαθήματος «How to write a paper», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Medical Engineering and Informatics» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Αντώνιος Αλετράς.
37.2022 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων του μαθήματος «Σακχαρώδης Διαβήτης της Κύησης», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καθηγήτρια Καλλιόπη Κώτσα.
38.2021 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων του μαθήματος «Μετα-ανάλυση», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Νευροεκφυλιστικά νοσήματα» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καθηγήτρια Μαγδαληνή Τσολάκη.
39.2022 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων του μαθήματος «Σύνδρομο των Πολυκυστικών ωοθηκών», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προγεννητικός έλεγχος – Αντισύλληψη – Τοκετός» του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Τσικούρας.
40.2022 – σήμεραΩς καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, είμαι διδάσκων των μαθημάτων «Polycystic Ovary Syndrome», «Gestational Diabetes» και «Gender Affirming Therapy», που αποτελεί μάθημα των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Lifestyle Medicine» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διευθυντής της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Γεώργιος Σακκάς.