Ερευνητική δραστηριότητα

Εκτύπωση
ΔραστηριότηταΑποτίμηση

ΣυγγραφήΑριθμός
Διδακτορική διατριβή1
Βιβλία12
Επιμέλεια βιβλίων4
Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα συγγράμματα27
Κεφάλαια σε ελληνικά συγγράμματα73
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 406
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά110
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια 247
Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια 364

Αποτίμηση συγγραφήςΔείκτης
Βιβλιογραφικές αναφορές (citation index) 
            Google Scholar14.947
Δείκτης Hirsch (h-index) 
            Google Scholar63
Δείκτης i10 
            Google Scholar243

Ερευνητικά πρωτόκολαΑριθμός
Χρηματοδοτήσεις34

Επιστημονικά περιοδικάΑριθμός
Κριτής61
            Ελληνικά5
            Διεθνή56