Εκπαίδευση και σταδιοδρομία

Εκτύπωση
Προπτυχιακή εκπαίδευση
1966Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 20/09/66.
1978-1984Ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές στην ίδια πόλη. Στις 11/07/84 αποφοίτησα από το 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, με γενικό βαθμό «Άριστα» (19 7/11), που με κατέταξε πρώτο στη σειρά αποφοίτησης. Στη διάρκεια των γυμνασιακών και λυκειακών μου σπουδών (6 έτη) απέσπασα 5 Βραβεία Προόδου (1ος μεταξύ των συμμαθητών μου) και 5 Αριστεία Προόδου (γενικός βαθμός «Άριστα»).
Ιατρική σταδιοδρομία
1984-1991Τον Ιούλιο του 1984 αξιολογήθηκα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και πέτυχα (10ος κατά σειρά επιτυχίας) στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που συστεγαζόταν με το αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 18/12/87 μετεγγράφηκα στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Έδωσα τις πτυχιακές μου εξετάσεις το Δεκέμβριο του 1990 και ορκίστηκα στις 06/03/91, αποκτώντας το πτυχίο του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, με γενικό βαθμό «Άριστα».
Απέκτησα την άδεια άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος στις 08/03/91.
1989-1991Από το Σεπτέμβριο του 1989 μέχρι την αποφοίτησή μου υπήρξα υποβοηθός της Χειρουργικής των Παίδων και Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ.