Διδακτορική διατριβή

Εκτύπωση

Αναπαράσταση Γνώσης με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στήριξη αποφάσεων στν Ενδοκρινολογίας και την Ογκολογία

Διδακτορική διατριβή
1995 – 1999 Εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή στα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας, της Ογκολογίας και της Ιατρικής Πληροφορικής, με τίτλο «Αναπαράσταση γνώσης με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στήριξη αποφάσεων στην Ενδοκρινολογία και την Ογκολογία» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αριστοτέλη Βρίτσιου. Η διατριβή αξιολογήθηκε με το βαθμό «Άριστα». Στο γενικό μέρος της διατριβής γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική και στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στην κλινική πράξη. Στο ειδικό μέρος προτείνεται μια νέα μέθοδος αναπαράστασης της ιατρικής γνώσης, της οποίας παρέχεται το θεωρητικό υπόβαθρο, η εγκατάσταση σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και η εκτίμησή της.