Διδακτορική διατριβή

Εκτύπωση

Αναπαράσταση Γνώσης με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στήριξη αποφάσεων στν Ενδοκρινολογίας και την Ογκολογία

Διδακτορική διατριβή

Πίνακας εδώ