Δημήτριος Γ. Γουλής

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής,
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Δημήτριος Γ. Γουλής ολοκλήρωσε τις βασικές ιατρικές σπουδές και τη διδακτορική του διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Εργάσθηκε για τέσσερα χρόνια (1999 – 2000), με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κλινικός συνεργάτης και ερευνητής στο Νοσοκομείο St. Mary’s του Λονδίνου (Imperial College), αποκτώντας την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας, του Διαβήτη και του Μεταβολισμού. Έχει εξελιχθεί σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας και από το 2019 είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης πολλών διεθνών και ελληνικών οργανισμών, όπως President – European Menopause and Andropause Society (2021 – 2023), Treasurer – International Society of Andrology (2020 – 2025), Secretary-General – European Academy of Andrology (2014 – 2018), Training Center Director – European Academy of Andrology (2013 – σήμερα), Διευθυντής – Πρόγραμμα Μετπτυχιακών Σπουδών “Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας” του Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ (2018 – 2023), Guidelines Committee Co-chair – European Academy of Andrology (2017 – σήμερα).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 400 ξενόγλωσσες πλήρεις εργασίες σε διεθνή, peer-review περιοδικά. Τα κύρια ερευνητικά του αντικείμενα αποτελούν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στον άνδρα και τη γυναίκα, οι ενδοκρινικές και μεταβολικές επιπλοκές της κύησης, η μετάβαση στην εμμηνόπαυση, η τεκμηριωμένη ιατρική (Evidence-Based Medicine) και η μεθοδολογία της έρευνας.