Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Συγγραφική δραστηριότητα
Stacks Image 18051
Βιβλία

1

European Wordbook of Mastology
Goulis DG, Papadopoulou E, Vritsios A
Kyriakides, Thessaloniki 1997

2

Αναπαράσταση γνώσης με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στήριξη αποφάσεων στην Ενδοκρινολογία και την Ογκολογία
Γουλής ΔΓ
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999

3

Κατευθυντήριες οδηγίες: Διαβήτης και εγκυμοσύνη
Γουλής ΔΓ
Θεσσαλονίκη 2010

4

Κατευθυντήριες οδηγίες: Διαβήτης και εγκυμοσύνη (πληροφορίες για τις γυναίκες)
Γουλής ΔΓ
Θεσσαλονίκη 2010

5

Κατευθυντήριες οδηγίες: Παθήσεις του θυρεοειδούς και εγκυμοσύνη
Γουλής ΔΓ
Θεσσαλονίκη 2011

6

Κατευθυντήριες οδηγίες: Παθήσεις του θυρεοειδούς και εγκυμοσύνη (πληροφορίες για τις γυναίκες)
Γουλής ΔΓ
Θεσσαλονίκη 2011

7

Νεότερες διαγνωστικές προσεγγίσεις στην ανδρική υπογονιμότητα: από την έρευνα στην κλινική πράξη - Μέρος Α’
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ενημερωτική έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 2009

8

Νεότερες διαγνωστικές προσεγγίσεις στην ανδρική υπογονιμότητα: από την έρευνα στην κλινική πράξη - Μέρος Β’
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ενημερωτική έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 2010

Επιμέλεια βιβλίων

1

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία
15ος κύκλος - Νευροενδοκρινολογία
Επιμέλεια έκδοσης: Γουλής ΔΓ
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Αθήνα 2012

Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα συγγράμματα

1

Telemedicine Glossary of Concepts, Technologies, Standards and Users
4th edition, 2002 Working Document
In: Luciano Beolchi
Information Society, European Commission, 2002

2

Thyroiditis
Robinson S, Goulis DG
in: Endocrinology – Specialist Handbook, pages 287-294
Robinson S, Meeran K (eds)
Martin Dunitz, London 2002

3

Telemedicine Glossary of Concepts, Technologies, Standards and Users
5th edition, 2003 Working Document
In: Luciano Beolchi
Information Society, European Commission, 2003

4

Polycystic ovary syndrome: infertility treatment
Tarlatzis BC, Goulis DG
in: 2010 Proceedings of the IFFS 20th World Congress on Fertility and Sterility
Hedon B, Mettler L, Tinneberg (eds)
Lukon, Munich 2010

5

Current understanding of Anti-Müllerian Hormone
Goulis DG, Dimitraki MA, Tarlatzis BC
in: Biennial Review of Infertility, Volume 2 , pages 19-33
Racowsky C, Schlegel PN, Fauser BC, Carrell DT
Springer, 2011

6

Endocrine disrupters and male infertility: is there a causative link?
Goulis DG
in: MEDICHEM: Occupational and Environmental Health in the production and use of chemicals - Risk assessment and human exposure to hazardous materials
Emmanouil-Nikoloussi E-N
Thessaloniki, 2010

7

Management of polycystic ovary syndrome: a patient-centered approach
Tarlatzis BC, Mintziori G, Goulis DG
in: Transforming Reproductive Medicine Worlwide
Tarlatzis BC, Bulun SE (eds)
Boston, Massachusetts, 2013

Κεφάλαια σε ελληνικά συγγράμματα

1

Χημειοθεραπευτικά φάρμακα
Γουλής ΔΓ, Φιλιππόπουλος Α
στο: Μη-Hodgkin's λεμφώματα, σελ. 101-127
Φιλιππόπουλος Α
Θεσσαλονίκη 1990

2

Ιστορική αναδρομή στις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα
Γουλής ΔΓ, Α. Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος Α' – Θυρεοειδής, σελ.17-23
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000

3

Θυρεοειδoπάθειες και κύηση
Γουλής ΔΓ, Δελαρούδης Σ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος Α' – Θυρεοειδής, σελ. 195-202
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000

4

Ραδιενέργεια και καρκίνος του θυρεοειδή
Γουλής ΔΓ, Μπαλάρης Χ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος Α' – Θυρεοειδής, σελ. 313-317
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000

5

Ιστορική διαδρομή στα μεταβολικά νοσήματα των οστών
Γουλής ΔΓ, Α. Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ.21-26
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

6

Βιταμίνη D και μεταβολίτες
Σώμαλη Μ, Τζοΐτη Μ, Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ.123-135
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

7

Υπερασβεστιαιμία
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ.247-253
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

8

Θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας
Σαρρής Ι, Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 263-267
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

9

Υποπαραθυρεοειδισμός
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 367-374
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

10

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 375-379
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

11

Παθογένεση της οστεοπόρωσης
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 438-446
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

12

Γενετική και οστεοπόρωση
Τζοΐτη Μ, Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 447-451
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

13

Θεραπεία οστεοπόρωσης – οιστρογόνα
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 475-482
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

14

Θεραπεία οστεοπόρωσης – SERMs
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 483-487
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

15

Θεραπεία οστεοπόρωσης – νέες θεραπείες
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 510-514
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

16

Οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 522-527
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

17

Μεταβολική οστική νόσος – σακχαρώδης διαβήτης
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 559-562
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

18

Σπάνια μεταβολικά νοσήματα των οστών
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
στο: Ενδοκρινολογία, τόμος B' – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, σελ. 637-640
Αβραμίδης Α
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

19

Μεταβολές του εμμηνορρυσιακού κύκλου
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
στο: Βασικές γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας, σελ. 197-205
Μπόντης ΙΝ
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002

20

Αυξάνεται ουσιαστικά η πιθανότητα εμφάνισης γυναικολογικού καρκίνου στις γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης;
Γουλής ΔΓ
στο: Πρόληψη στην Γυναικολογική Ογκολογία, σελ. 231-236
Αγοραστός Θ, Μπόντης ΙΝ
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003

21

Αναστολείς της αρωματάσης
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Πανίδης Δ
στο: Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα
Πανίδης Δ, Παπαδήμας Ι
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2004

22

Περιεμμηνόπαυση – Εμμηνόπαυση – Πρώιμη Εμμηνόπαυση
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
στο: Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα
Πανίδης Δ, Παπαδήμας Ι
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2004

23

Μερική ανεπάρκεια ανδρογόνων στον γηράσκοντα άνδρα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
στο: Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα
Πανίδης Δ, Παπαδήμας Ι
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2004

24

Παθήσεις του υποθαλάμου και της υπόφυσης
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης
στο: Οικογενειακός Ιατρικός Οδηγός
Αναγνωστόπουλος Α, Παπαδόπουλος Λ
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004

25

Νεότερα δεδομένα για το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών: μεταβολές στον τρόπο ζωής και ευαισθητοποιητές ινσουλίνης
Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ
στο: Επίκαιρα θέματα στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Β. Ταρλατζής και συν.
Serono Hellas, Αθήνα 2006

26

Ανδρικός παράγοντας και ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων: Λύση ή υπερθεραπεία;
Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
στο: Επίκαιρα θέματα στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Β. Ταρλατζής και συν.
Serono Hellas, Αθήνα 2006

27

Ενδοκρινολογία της ανάπτυξης του εμβρύου
Δ.Γ. Γουλής
στο: Ενδοκρινικά και Μεταβολικά νοσήματα στην εγκυμοσύνη
Ρούσσος Δ, Καραγιάννης Β, Πανίδης Δ
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2007

28

Παθήσεις κατά τη διάρκεια της κύησης
Βαβίλης Δ, Μπόντης Ι, Γουλής ΔΓ
στο: Βασικές γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας, β’ έκδοση, σελ. 111-122
Μπόντης ΙΝ
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007

29

Μεταβολές του εμμηνορρυσιακού κύκλου
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
στο: Βασικές γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας, σελ. 225-233
Μπόντης ΙΝ
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007

30

Φυσιολογική διαφοροποίηση φύλου
Γουλής ΔΓ, Κούρτης Α, Αβραμίδης Α.
στο: e-Κλινική Ενδοκρινολογία (CD4 – Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής)
Αβραμίδης Α
Meidiama Publishing, Θεσσαλονίκη 2007

31

Αίτια ανδρικής υπογονιμότητας
Γουλής ΔΓ
στο: e-Κλινική Ενδοκρινολογία (CD4 – Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής)
Αβραμίδης Α
Meidiama Publishing, Θεσσαλονίκη 2007

32

Εκτίμηση του υπογόνιμου ζευγαριού
Γουλής ΔΓ
στο: e-Κλινική Ενδοκρινολογία (CD4 – Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής)
Αβραμίδης Α
Meidiama Publishing, Θεσσαλονίκη 2007

33

Ανδρική υπογονιμότητα
Γουλής ΔΓ, Τσιτλακίδης Δ, Παπαδήμας Ι
στο: Θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγής
Μαστοράκος Γ
Αθήνα, 2008 (υπό έκδοση)

34

Ορμόνες και καρκίνος του ενδομητρίου
Αγοραστός Θ, Γουλής ΔΓ, Γουλής ΔΧ, Χατζηγεωργίου Κ
στο: Θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγής
Μαστοράκος Γ (υπό έκδοση)
Αθήνα, 2008

35

Διαταραχές έμμηνης ρύσης Ι: Υπογοναδισμός – Υπερπρολακτιναιμία
Γκιομίση Α, Γουλής ΔΓ
Στο: Ωοθηκική λειτουργία – Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση, σελ. 57-71
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας
Αθήνα, 2008

36

Διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών της έμμηνης ρύσης
Γκιομίση Α, Γουλής ΔΓ
Στο: Ωοθηκική λειτουργία – Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση, σελ. 105-112
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας
Αθήνα, 2008

37

Βιοσύνθεση, μεταβολισμός και μηχανισμός δράσης των ορμονών της αναπαραγωγής
Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ, Τσαμέτης Χ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
στο: Πανίδης Δ, Ζουρνατζή Β, Δίνας Κ, Τζαφέττας Ι
Ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές της έμμηνης ρύσης
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2009

38

Πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια
Ζούλη Χ, Γουλής ΔΓ
στο: Πανίδης Δ, Ζουρνατζή Β, Δίνας Κ, Τζαφέττας Ι
Ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές της έμμηνης ρύσης
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2009

39

Πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια
Ζούλη Χ, Γουλής ΔΓ
στο: Πανίδης Δ, Ζουρνατζή Β, Δίνας Κ, Τζαφέττας Ι
Ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές της έμμηνης ρύσης
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2009

40

Μειονεκτήματα της χορήγησης προγεστερόνης ή hCG σε γυναίκες με καθ΄έξιν αποβολές
Ζούλη Χ, Γουλής ΔΓ
στο: Ρούσσος Δ, Καραγιάννης Β
Καθ’ έξιν εκτρώσεις
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2009

41

Υπερθυρεοειδισμός
Ζούλη Χ, Γουλής ΔΓ
Στο: Θυρεοειδής, σελ. 63-77
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας
Αθήνα, 2009

42

Οστική ανακατασκευή
Ζούλη Χ, Γουλής ΔΓ
στο: Καπετάνος ΓΑ
Μεταβολικές παθήσεις των οστών
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010

43

Παθοφυσιολογία – Παθογένεια της οστεοπόρωσης
Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ
στο: Καπετάνος ΓΑ
Μεταβολικές παθήσεις των οστών
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010

44

Διατροφή και οστεοπόρωση
Τσίρου Ε, Γουλής ΔΓ
στο: Καπετάνος ΓΑ
Μεταβολικές παθήσεις των οστών
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010

45

Ενδοκρινικές παθήσεις και οστεοπόρωση
Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ
στο: Καπετάνος ΓΑ
Μεταβολικές παθήσεις των οστών
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010

46

Παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο στην κύηση
Συρίμη Ν, Γουλής ΔΓ
στο: Καραγιάννης Β, Μαμόπουλος Α, Τσάπας Α
Σακχαρώδης διαβήτης στην εγκυμοσύνη
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2010

47

Ξεκινά πραγματικά νωρίτερα η ήβη και γιατί;
Δημητράκη ΜΑ, Γουλή ΔΓ
στα: Πρακτικά 4oυ Εντατικού Σεμιναρίου στην Εφηβική Ιατρική
Αθήνα, 2011

48

Διαταραχές της έμμηνης ρύσης σε υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες
Συρίμη Ν, Γουλής ΔΓ
στο: Καραγιάννης Β, Μαμόπουλος Α, Τσάπας Α
Σακχαρώδης διαβήτης στην εγκυμοσύνη
Γράμμα, Θεσσαλονίκη 2010

49

Σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών κατά την εφηβεία: δομημένες σημειώσεις
Αποστόλοβα Ε, Γουλής ΔΓ
στο: Τσίτσικα Α
Εφηβική Ιατρική
Αθήνα, 2011

50

Επινεφρίδια
Γουλής ΔΓ
στο: Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Εσωτερική Παθολογία (4η έκδοση)
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2012

51

Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
Γουλής ΔΓ
στο: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Από την πρόληψη στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη
Αθήνα, 2012

52

Οστεοπόρωση και σακχαρώδης διαβήτης / παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα
Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ
στο: Καπετάνος Γ, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2012

53

Ανδρική οστεοπόρωση
Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ
στο: Καπετάνος Γ, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2012

54

Καρκίνος των ωοθηκών
Τσολακίδης Δ, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α
στο: Γραμματικός Φ
Πυρηνική Ιατρική
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2013

55

Επινεφρίδια
Γουλής ΔΓ
στο: Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Παθολογική Φυσιολογία (2η έκδοση)
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2014

56

Αναπαραγωγή
Γουλής ΔΓ
στο: Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Παθολογική Φυσιολογία (2η έκδοση)
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2014

57

Παθήσεις των γονάδων του αρρένος
Διαμάντη-Κανδαράκη Ε, Γουλής ΔΓ
στο: Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(υπό συγγραφή)

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά

1

Clinical evaluation of the DIABETES expert system for decision support by multiple regimen insulin dose adjustment
Ambrosiadou BV, Goulis DG, Pappas C
Computers Methods and Programs in Biomedicine 49:105-115, 1996

2

Computer-aided oncological prescription - A prototype system
Goulis DG, Papadopoulou E, Vritsios A
Archives of Oncology 4(2):91-93, 1996

3

Computer-aided prescription - A prototype system
Anogianakis G, Goulis DG, Vakalis D
In: Pappas C, Maglaveras N, Scherrer J-R (eds): Studies in Health Technologies and Informatics, 43:272-276, Medical Informatics in Europe 1997, IOS Press, Amsterdam 1997

4

Stapedial reflex: A biological index found to be abnormal in clinical and subclinical hypothyroidism
Goulis DG, Tsimpiris N, Delaroudis S, Maltas V, Tzoiti M, Dagilas A, Avramidis A
Thyroid 8(7):583-587, 1998

5

Computers in Nuclear Medicine
Goulis DG
Hellenic Journal of Nuclear Medicine 2(1):42-47, 1999

6

A JAVA implementation of a medical knowledge base for decision support
Ambrosiadou B-V, Goulis DG, Shankararaman V, Shamtani G
International Journal of Studies in Health Technology Inform 68:578-581, 1999
In: Kokol P et al (eds) Medical Informatics Europe 99, IOS Press 1999

7

The DELPHI method as a consensus and knowledge acquisition tool for the evaluation of the DIABETES system for insulin administration
Ambrosiadou B-V, Goulis DG
Medical Informatics 24(4):257-268, 1999

8

Pituitary abscess presenting with cranial nerve paresis. Case report and review of literature
Somali M, Anastasiou, Goulis DG, Avramides A
Journal of Endocrinological Investigation 24(1):45-50, 2001

9

A neural network approach in diabetes management by insulin administration
Gogou G, Maglaveras N, Ambrosiadou BV, Goulis DG, Pappas C
Journal of Medical Systems 25(2):119-131, 2001

10

Ambiguous genitalia, 45,Χ/46,ΧΥ mosaic karyotype and Y chromosome microdeletions
Papadimas J, Goulis DG, Giannouli Ch, Papanicolaou A, Tarlatzis BC, Bontis JN
Fertility and Sterility 76(6):1261-1263, 2001

11

Interleukin-1beta and tumor necrosis factor-alpha in normal men and infertile patients
Papadimas J, Goulis DG, Sotiriades A, Daniilidis M, Fleva A, Bontis JN, Tourkantonis A
Archives of Andrology, 48:131-137, 2002

12

Postpartum thyroiditis in a Mediterranean population: A prospective study of large group of women who are thyroid antibody positive at the time of delivery
Kita M, Goulis DG, Avramides A
Journal of Endocrinological Investigation 25:513-519, 2002

13

β-thalassemia and gonadal axis: a cross-sectional, clinical study in a Greek population
Papadimas J, Goulis DG, Mandala E, Georgiadis G, Zournatzi V, Tarlatzis BC, Bontis JN
Hormones 1(3):179-187, 2002

14

Home care delivery through the mobile telecommunications platform: the Citizen Health System (CHS) perspective
Maglaveras N, Koutkias V, Chouvarda I, Goulis DG, Avramides A, Adamidis D, Louridas G, Balas EA
International Journal of Medical Informatics 68:99-111, 2002

15

Communication infrastructure in a Contact Center for Home Care Monitoring of Chronic Disease Patients
Maglaveras N, Gogou G, Chouvarda I, Koutkias V, Lekka I, Giaglis G, Adamidis D, Karvounis C, Louridas G, Goulis DG, Avramidis A, Balas EA
Proceedings of the AMIA Annual Symposium, 479-483, 2002

16

Intratubular germ cell neoplasia in a man with ambiguous genitalia, 45,X/46,XY mosaic karyotype and Y chromosome microdeletions
Papanikolaou AD, Goulis DG, Giannouli Ch, Gounioti Ch, Bontis JN, Papadimas J
Endocrine Pathology 14(2):177-182, 2003

17

Pre-eclampsia with abnormal liver function tests is associated with cholestasis in a subgroup of cases
Goulis DG, Walker IAL, de Swiet M, Redman CWG, Williamson C
Hypertension in Pregnancy 23(1):19-27, 2004

18

Bilateral ovarian agenesis and presence of testis specific protein Y-linked gene: two new features of Mayer - Rokitansky - Küster - Hauser syndrome
Plevraki E, Kita M, Goulis DG, Hatzisevastou – Loukidou H, Lambropoulos AF, Avramides A
Fertility and Sterility 81(3):689-692, 2004

19

Idiopathic non-obstructive azoospermia or severe oligozoospermia: a cross-sectional study in 61 Greek men
Giannouli Ch, Goulis DG, Lambropoulos A, Lissens W, Tarlatzis BC, Bontis JN, Papadimas J
International Journal of Andrology 27:101-107, 2004

20

Clinical outcome in a series of cases of obstetric cholestasis identified via a patient support group
Williamson C, Hems LM, Goulis DG, Walker, I, Chambers J, Donaldson O, de Swiet M, Johnston DG
BJOG 111(7):676-681, 2004

21

Effectiveness of home-centered care through telemedicine applications for overweight and obese patients: a randomized controlled trial
Goulis DG, Giaglis GD, Boren SA, Lekka I, Bontis E, Balas EA, Maglaveras N, Avramides A
International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 28 :1391-1398, 2004

22

Association of raised titres of antibodies to Chlamydia pneumoniae with a history of pre-eclampsia
Goulis DG, Chappell L, Gibbs RGJ, Williams D, Dave JR, Taylor P, de Swiet M, Poston L, Williamson C
BJOG 112(3):299-305, 2005

23

Management of epistaxis in hereditary hemorrhagic telangiectasia by Nd:YAG laser and quality of life assessment using the HR-QoL questionnaire
Karapantzos I, Tsimpiris N, Goulis DG, van Hoecke H, van Cauwenberge P, Danielides V
European Archives of OtoRhinoLaryngology and Head and Neck, 262(10):830-833, 2005

24

Nuchal cord detected by ultrasound at term is associated with mode of delivery and perinatal outcome
Assimakopoulos E, Zafrakas M, Garmiris P, Goulis DG, Athanasiadis AP, Dragoumis K, Bontis J
European Journal of Obstetrics και Gynecology and Reproductive Biology, 123:188-192, 2005

25

The Citizen Health System (CHS): a modular medical contact center providing quality telemedicine services.
Maglaveras N, Chouvarda I, Koutkias VG, Gogou G, Lekka I, Goulis DG, Avramidis A, Karvounis C, Louridas G, Balas EA
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 9(3):353-362, 2005

26

The use of Data Mining in the categorization of patients with Azoospermia
Mikos Th, Pantazis K, Goulis DG, Maglaveras N, Bontis JN, Papadimas N
Hormones 4(4):221-225, 2005

27

The effects of sperm quality on embryo development after intracytoplasmic sperm injection
Loutradi KE, Tarlatzis BC, Goulis DG, Zepiridis L, Pagou Th, Chatziioannou E, Gribizis G, Papadimas J
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 23(2):69-74, 2006

28

Acute and chronic effect of teriparatide on glucose metabolism in women with established osteoporosis
Anastasilakis A, Goulis DG, Koukoulis G, Kita M, Slavakis A, Avramidis A
Experimental and Clinical Endocrinology και Diabetes, 115:108-111, 2007

29

R831X mutation of the androgen receptor gene in an adolescent with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and bilateral testicular hamartomata
Goulis DG, Iliadou PK, Papanicolaou A, Georgiou G, Chatzikyriakidou A, Gerou S, Bontis IN, Papadimas I
Hormones 5(3):200-205, 2006

30

Glutathione-S-transferase M1 and T1 and cytochrome P1A1 genetic polymorphisms and susceptibility to cervical intraepithelial neoplasia in Greek women.
Agorastos Th, Papadopoulos N, Lambropoulos AF, Chrisafi S, Mikos Th, Goulis DG, Constantinidis TC, Bontis JN
European Journal of Cancer Prevention, 16(6):498-504, 2007

31

Tibolone therapy in breast cancer survivors: A retrospective study.
Goutzioulis M, Vavilis D, Agorastos Th, Konstantinidis Th, Pantazis K, Goutzioulis A, Goulis DG, Makedos G, Bontis JN
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 33(1):68-73, 2007

32

Male infertility and varicocele: myths and reality
Kantartzi P-D, Goulis DCh, Goulis DG, Papadimas J
Hippokratia, 11(3):99-104, 2007

33

Testicular Fine Needle Aspiration Biopsy in male infertility: A review of the indications, the advantages and the clinical applications
Mikos Th, Goulis DG, Polichronou P, Grimbizis G, Bontis JN, Papadimas J
Aristotle University Medical Journal, 34(1):9-16, 2007

34

ThinPrep are superior to conventional smears in the cytological diagnosis of subfertile men by testicular Fine-Needle Aspiration
Grimbizis G, Mikos Th, Pantazis C, Athanassiou E, Sevastiadou P, Papanicolaou A, Polychronou P, Goulis DG, Tarlatzis BC, Bontis JN, Papadimas J
Diagnostic Cytopathology, 36(1):1-7, 2007

35

Fetal abdominal subcutaneous tissue thickness measured by ultrasound at term is associated with birth weight and mode of delivery
Assimakopoulos E, Zafrakas M, Garmiris P, Goulis DG, Athanasiadis AP, Dragoumis K, Bontis J
Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 34(3):171-174, 2007

36

Oral bisphosphonate adverse effects in 849 patients with metabolic bone diseases
Anastasilakis AD, Goulis DG, Kita M, Avramidis A
Hormones 6(3):233-242, 2007

37

Metabolic syndrome and reproduction: I. Testicular function
Goulis DG, Tarlatzis BC
Gynecological Endocrinology, 24(1):33–39, 2008

38

Serum anti-Müllerian hormone levels differentiate control from subfertile men but not men with different causes of subfertility
Goulis DG, Iliadou PK, Tsametis Ch, Gerou S, Tarlatzis BC, Bontis J, Papadimas J
Gynecological Endocrinology, 24(3):158–160, 2007

39

Serum osteoprotegerin and RANKL are not specifically altered in women with postmenopausal osteoporosis treated with teriparatide or risedronate: a randomized controlled trial
Anastasilakis AD, Goulis DG, Polyzos S, Gerou S, Koukoulis G, Kita M, Avramidis A
Hormone and Metabolic Research, 40(4):281–285, 2008

40

Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome
The Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group:
Tarlatzis BC, Fauser BCJM, Legro RS, Norman RJ, Hoeger K, Pasquali R, Franks S, Messinis IE, Casper RF, Homburg R, Lobo R, Rebar RW, Fleming R, Carr BR, Bouchard Ph, Chang J, Hugues JN, Azziz R, Kolibianakis EM, Griesinger G, Diedrich K, Balen A, Farquhar C, Devroey P, Ho PC, Collins J, Goulis DG, Eijkemans R, Crosignani PG, DeCherney A, van Steirteghem A
Human Reproduction, 23(3):462–477, 2008

41

Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome
The Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group:
Tarlatzis BC, Fauser BCJM, Legro RS, Norman RJ, Hoeger K, Pasquali R, Franks S, Messinis IE, Casper RF, Homburg R, Lobo R, Rebar RW, Fleming R, Carr BR, Bouchard Ph, Chang J, Hugues JN, Azziz R, Kolibianakis EM, Griesinger G, Diedrich K, Balen A, Farquhar C, Devroey P, Ho PC, Collins J, Goulis DG, Eijkemans R, Crosignani PG, DeCherney A, van Steirteghem A
Fertility and Sterility, 89(3):505–522, 2008

42

Infertile men with varicocele alone and varicocele with coexistent non-obstructive azoospermia have completely different clinical, hormonal and sperm profiles
Kantartzi P-D, Goulis DG, Bontis JN, Papadimas J
Aristotle University Medical Journal, 34(3):37-44, 2008

43

Acute changes in serum osteoprotegerin and Receptor Activator for Nuclear Factor κB ligand levels in women with established osteoporosis treated with teriparatide
Anastasilakis AD, Goulis DG, Polyzos SA, Gerou S, Pavlidou V, Koukoulis G, Avramidis A
European Journal of Endocrinology, 158(3):411–415, 2008

44

Serum inhibin B and anti-Müllerian hormone are not superior to follicular stimulating hormone as predictors of the presence of sperm in testicular Fine Needle Aspiration in men with azoospermia
Goulis DG, Tsametis Ch, Iliadou PK, Polychronou P, Kantartzi P-D, Tarlatzis BC, Bontis J, Papadimas J
Fertility and Sterility, 91(4):1279–1284, 2009

45

Endogenous intact PTH is suppressed during teriparatide (rhPTH 1-34) administration in postmenopausal women with established osteoporosis
Anastasilakis AD, Polyzos SA, Goulis DG, Slabakis A, Efstathiadou Z, Kita M, Koukoulis G, Avramidis A
Endocrine Journal, 55(3):613–616, 2008

46

Amelioration of cardiovascular risk factors with partial biochemical control of acromegaly
Delaroudis SP, Efstathiadou ZA, Koukoulis GN, Kita MD, Farmakiotis D, Dara OG, Goulis DG, Makedou A, Makris P, Slavakis A, Avramides AI
Clinical Endocrinology (Oxford), 69(2):279-284, 2008

47

HLA-DQB1*05 association with Hashimoto's thyroiditis in children of Northern Greek origin
Giza S, Galli-Tsinopoulou A, Lazidou P, Trachana M, Goulis DG
Indian Pediatrics, 45(6):493–496, 2008

48

Epidemiologic analysis of thyroid Fine Needle Aspiration Biopsies over a period of 18 years (1987-2004)
Polyzos SA, Kita M, Goulis DG, Benos A, Flaris N, Leontsini M, Avramidis A
Experimental and Clinical Endocrinology και Diabetes, 116(8):496-500, 2008

49

Serum and seminal plasma ghrelin levels in men with normospermia and dyspermia
Panidis D, Goulis DG, Katsikis I, Koliakos G, Georgopoulos N, Diamanti-Kandarakis E
Gynecological Endocrinology, 24(6):320–325, 2008

50

Head-to-head comparison of risedronate versus teriparatide on bone turnover markers in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized trial
Anastasilakis AD, Goulis DG, Polyzos SA, Gerou S, Koukoulis GN, Efstathiadou Z, Kita M, Avramidis A
International Journal of Clinical Practice, 62(6):919–924, 2008

51

Always important – statistical justification for pooling heterogeneous studies?
Goulis DG, Kantartzi P-D, Papadimas J
Fertility and Sterility, 89(4):1031, 2008

52

Serum inhibin-B and FSH in predicting the presence of sperm in testicular FNA aspirate in men with azoospermia
Goulis DG, Polychronou P, Mikos Th, Grimbizis G, Gerou S, Pavlidou V, Papanikolaou A, Tarlatzis BC, Bontis IN, Papadimas I
Hormones 7(2):140-147, 2008

53

Pernicious anemia in a patient with type 1 diabetes mellitus and alopecia areata universalis
Tzellos TG, Tahmatzidis DK, Lallas A, Apostolidou K, Goulis DG
Journal of Diabetes and Its Complications, 23(6):434-437, 2009

54

Hormone therapy for postmenopausal breast cancer survivors: a survey among obstetricians-gynaecologists
Vavilis D, Zafrakas M, Goulis DG, Pantazis K, Αgorastos Th, Bontis JN
European Journal of Gynaecological Oncology 30(1):82-84, 2009

55

The use of demographic, ultrasonographic and scintigraphic data in the diagnostic approach of thyroid nodules
Polyzos SA, Kita M, Efstathiadou Z, Goulis DG, Benos A, Flaris N, Leontsini M, Avramidis A
Experimental and Clinical Endocrinology και Diabetes 17(4):159-164, 2009

56

No difference between strontium ranelate and calcium / vitamin D on bone turnover markers in women with established osteoporosis previously treated with teriparatide: a randomized controlled trial
Anastasilakis AD, Goulis DG, Polyzos SA, Gerou S, Ballaouri I, Efstathiadou Z, Kita M, Avramidis A
Clinical Endocrinology (Oxford), 70:522–526, 2009

57

Risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Goulis DG, Kolibianakis EM, Venetis Ch, Tarlatzis BC, Papadimas I
Fertility and Sterility, 92(2):667-677, 2009

58

Editorial – Metabolic Syndrome in Andrology
Adamopoulos DA, Angelopoulou R, Goulis DG
Anir 10(2):158, 2008

59

Metabolic syndrome and testicular dysfunction: Definitions and Interactions
Goulis DG
Anir 10(2):167-170, 2008

60

Gapapentin for the treatment of hot flashes in women with natural or tamixifen-induced menopause: a systematic review and a meta-analysis
Toulis KA, Tzellos Th, Kouvelas D, Goulis DG
Clinical Therapeutics 31(2):221-235, 2009

61

Thiazolidinediones use and the risk of fractures
Toulis KA, Goulis DG, Anastasilakis A
Canadian Medical Association Journal 180(8):841-842, 2009

62

Adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
Toulis KA, Goulis DG, Farmakiotis D, Georgopoulos NA, Katsikis I, Tarlatzis BC, Papadimas I, Panidis D
Human Reproduction Update 15(3):297-307, 2009

63

Comparison between 20G and 22G needle for second trimester amniocentesis in terms of technical aspects and short term complications
Athanasiadis AP, Pantazis K, Goulis DG, Chatzigeorgiou K, Vaitsi V, Assimakopoulos E, Tzevelekis F, Tsalikis T, Bontis JN
Prenatal Diagnosis 29(8):761-765, 2009

64

Hydrotherapy (project Hydriades)
Tsaligopoulos M, Mitrakas M, Firpas G, Goulis DG, Kontakiotos Th, Manthos K, Varela E, Oumoudoumidou L, Papadakis N, Patsatzi E, Raikos N, Liakopoulos V, Tsapas A, Hourdakis M, Tsaklis P, Efthimiadis G, Germanidis G, Kiriafinis G, Kotzailia K, Rova K, Bamidis P, Markou K, Thessalonikeos E, Psarrakos K, Venetis Chr, Nolli F
Aristotle University Medical Journal 36(1):53-56, 2009

65

Efficacy and safety of denosumab in postmenopausal women with osteopenia or osteoporosis: a systematic review and a meta-analysis
Anastasilakis AD, Toulis KA, Goulis DG, Polyzos SA, Delaroudis S, Giomisi A, Terpos E
Hormone and Metabolic Reserach, 41(10):721-729, 2009

66

Thyroid autoimmunity and miscarriages: the corpus luteum hypothesis
Toulis KA, Goulis DG, Venetis Ch, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC, Papadimas I
Medical Hypotheses, 73:1060-1062, 2009

67

Maternal physical activity before and during pregnancy as a risk factor for gestational diabetes
Harizopoulou VC, Kritikos A, Papanikolaou Z, Saranti E, Vavilis D, Klonos E, Papadimas I, Goulis DG
Acta Diabetologica, 47(Suppl 1):83-89, 2010

68

The metabolic syndrome in Andrology
Angelopoulou R, Goulis DG, Lavranos GM
Journal of Men’s Health, 6(3): 162-165, 2009

69

Gabapentin and pregabalin in the treatment of fibromyalgia: a systematic review and a meta-analysis
Tzellos TG, Toulis KA, Goulis DG, Papazisis G, Zampeli VA, Vakfari A, Kouvelas D
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 35(6):639-656, 2010

70

Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing in-vitro fertilization: a meta-analysis
Toulis KA, Goulis DG, Venetis CA, Kolibianakis EM, Negro R, Tarlatzis BC, Papadimas I
European Journal of Endocrinology, 162:643-652, 2010

71

Sperm DNA fragmentation assessment: is it really helpful?
Tarlatzis BC, Goulis DG
Gynecological Endocrinology, 26(5):315-316, 2010

72

Serum high sensitivity C-reactive protein and homocysteine changes during hormonal therapy in women with polycystic ovary syndrome: a prospective, matched study
Makedos A, Goulis DG, Papanikoplaou A, Panidis D
Angiology, 61(6):595-601, 2010

73

Intravenous albumin administration for the prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome: a systematic review and meta-analysis
Venetis CA, Kolibianakis EM, Toulis KA, Goulis DG, Papadimas I, Tarlatzis BC
Fertility and Sterility, 95(1):188-196, 2011

74

Inhibin B and Anti-Müllerian Hormone as markers of persistent spermatogenesis in men with non-obstructive azoospermia: a meta-analysis of diagnostic accuracy studies
Toulis KA, Iliadou PK, Venetis CA, Tsametis Ch, Tarlatzis BC, Papadimas I, Goulis DG
Human Reproduction Update, 16(6):713-724, 2010

75

Hormone therapy for postmenopausal endometrial cancer survivors: a survey among Greek obstetricians – gynecologists
Vavilis D, Tsolakidis D, Pantazis K, Goulis, DG, Polichronou P, Kellartzis D, Tzevelekis Ph, Papanikolaou A, Tarlatzis BC
European Journal of Gynecological Oncology, 32(1):81-83, 2010

76

Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis
Toulis KA, Anastasilakis AD, Tzellos TZ, Goulis DG, Kouvelas D
Thyroid, 20(10):1163-1173, 2010

77

Increased serum C-reactive protein levels in normal weight women with polycystic ovary syndrome
Makedos A, Goulis DG, Arvanitidou M, Mintziori G, Papanikolaou A, Makedou A, Panidis D
Hippokratia, 15(4):323-326, 2011

78

Acute and chronic Chlamydia pneumoniae infection in pregnancy complicated with pre-eclampsia
Chrisoulidou A, Goulis DG, Iliadou PK, Dave JR, Simms C, Redman CWG, Williamson C
Hypertension in Pregnancy, 30(2):164-168, 2011

79

The risk of malignancy of in “hot” thyroid nodules
Polyzos SA, Goulis DG
Endocrine Practice, 17(1):151-152, 2011

80

Factors associated with the onset of sexual activity among Greek high school students
Patseadou, M, Galli-Tsinopoulou A, Goulis DG, Arvanitidou M
The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 15(5):357-336, 2010

81

Dynamic endocrine test of Inhibin B and Anti-Müllerian Hormone in men with azoospermia
Tsametis Ch, Mintziori G, Iliadou, PK, Tarlatzis BC, Papadimas I, Goulis DG
Gynecological Endocrinology, 27(9):661-665, 2011

82

Obesity in pregnancy
Sirimi N, Goulis DG
Hormones, 9(4):299-306, 2010

83

Comparison of single versus multiple courses of antenatal betamethasone in patients with threatened preterm labor
Bontis N, Vavilis D, Tsolakidis D, Goulis DG, Tzevelekis Ph, Kellartzis D, Tarlatzis BC
Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 38(2):165-167, 2011

84

A man with 47,XYY karyotype, prolactinoma and a history of first trimester recurrent miscarriages in his wife
Zouli Ch, Tsametis Ch, Papadimas I, Goulis DG
Hormones, 10(1):42-45, 2010

85

Serum total adiponectin in nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis
Polyzos S, Toulis KA, Goulis, DG, Zavos Ch, Kountouras J
Metabolism, 60:313-326, 2011

86

Considerations for the meta-analysis of diagnostic accuracy studies
Toulis ΚΑ, Goulis DG
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Online (eLetter), 28/09/10

87

Coincidental thyroid papillary microcarcinoma in a patient treated for a toxic adenoma of the thyroid: Case report and review of the literature
Polyzos S, Goulis DG
Archives of Iranian Medicine, 14(2):149-151, 2011

88

Inhibin B and anti-Müllerian hormone in spermatic vein of subfertile men with varicocele
Goulis DCh, Mintziori G, Koliakos N, Hatzichristou D, Papadimas I, Hatzimouratidis C, Goulis DG
Reproductive Science, 18(6):551-555, 2011

89

Semen analysis by electron and fluorescence microscopy in a case of partial hydatidiform mole reveals a high incidence of abnormal morphology, diploidy, and tetraploidy
Chatzimeletiou K, Sioga A, Oikonomou L, Charalampidou S, Kantartzi P, Zournatzi V, Panidis D, Goulis DG, Papadimas I, Tarlatzis BC
Fertility and Sterility, 95(7):2430.e1-5, 2011

90

Meta-analysis of cardiovascular disease risk markers in women with polycystic ovary syndrome
Toulis KA, Goulis DG, Mintziori G, Kintiraki E, Eukarpidis E, Mouratoglou S-A, Pavlaki A, Stergianos S, Poulasouchidou M, Tzellos TG, Makedos A, Chourdakis M, Tarlatzis BC
Human Reproduction Update, 17(6):741-760, 2011
Human Reproduction Update, Indian Exerpted Edition, 1(6):30-49, 2011

91

Thyroid function during ovarian stimulation: a systematic review
Mintziori G, Goulis DG, Toulis KA, Venetis CA, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC
Fertility and Sterility, 96(3):780-785, 2011

92

Authors' Response to Dr. Lutz Schomburg
Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis
Toulis KA, Anastasilakis AD, Tzellos TZ, Goulis DG, Kouvelas D
Thyroid, 21(5): 564-565, 2011

93

Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical and surgical implications of a rare entity
Noussios G, Anagnostis P, Goulis DG, Lappas D, Natsis K
European Journal of Endocrinology, 165(3):375-382, 2011

94

The use of androgens or androgen modulating agents in poor responders undergoing in-vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis
Bosdou KJ, Venetis CA, Kolibianakis EM, Toulis KA, Goulis DG, Zepiridis L, Tarlatzis BC
Human Reproduction Update, 18(2):127-145, 2012

95

Hormonal replacement therapy in ovarian cancer survivors: a survey among Greek gynaecologists
Vavilis D, Chatzigeorgiou K, Goulis DG, Pantazis K, Papanicolaou A, Theodoridis TD, Tarlatzis BC
European Journal of Gynaecological Oncology, 32(5):538-541, 2011

96

Selenomethionine treatment in patients with autoimmune thyroiditis: a prospective, quasi-randomized trial
Αnastasilakis AD, Toulis KA, Nisianakis P, Goulis DG, Kampas L, Valeri R-M, Oikonomou D, Papadopoulos Ch, Tzellos TG, Kouvelas D, Delaroudis S
International Journal of Clinical Practice, 66(4):378-383

97

The effects of incretins on energy homeostasis: physiology and implications for the treatment of type 2 diabetes mellitus and obesity
Karras S, Goulis DG, Mintziori G, Katsiki N, Mikhailidis DP, Tzotzas Th
Current Vascular Pharmacology, 10(6):781-91 2012

98

Thyroid diseases and female reproduction
Mintziori G, Anagnostis P, Toulis KA, Goulis DG
Miverva Medica, 103(1):47-62, 2012

99

Dexamethasone plus Somatostatin-analogue manipulation as a bone metastasis micro-environment targeting therapy for the treatment of castration-resistant prostate cancer patients: a meta-analysis of uncontrolled studies
Toulis KA, Goulis DG, Msaouel P, Koutsilieris M
Anticancer Research, 32(8):3283-3289, 2012

100

Vitamin D in human reproduction and pregnancy
Anagnostis P, Carras S, Goulis DG
Balneoclimatologia, 38(2):61-72, 2012

101

Prediction of maternal and neonatal adverse outcomes in pregnant women treated for hypothyroidism
Poulasouchidou MK, Goulis DG, Poulakos P, Mintziori G, Athanasiadis A, Grimbizis G, Tarlatzis BC
Hormones, 11(4):468-476, 2012

102

The complex interaction between obesity, metabolic syndrome and reproductive axis: a narrative review
Michalakis K, Mintziori G, Kaprara A, Tarlatzis BC, Goulis DG
Metabolism, 62:457-478, 2013

103

Vitamin D in human reproduction: a narrative review
Anagnostis P, Carras S, Goulis DG
International Journal of Clinical Practice, 67(3):225-235, 2013

104

In Vitro Fertilization pregnancy rates in levothyroxine-treated women with hypothyroidism
Mintziori G, Goulis DG
Thyroid, 22(12):e, 2012

105

Large- and small-for-gestational-age neonates born by women with gestational diabetes mellitus diagnosed by the new IADPSG criteria: a case-control study of 289 patients and 1108 controls
Kintiraki E, Goulis DG, Mameletzi S, Kasmas S, Athanasiadis A, Assimakopoulos E, Tsapas A, Dinas K, Tarlatzis BC
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 121(5):262-5, 2013

106

Weight reduction following abdominoplasty: a systematic review
Demiri E, Koliakos G, Goulis DG, Seretis K,
Plastic and Reconstructive Surgery, 314e – 315e, 2013

107

An observational study reveals that neonatal vitamin D is primarily determined by maternal contributions: Implications of a new assay on the roles of vitamin D forms
Karras SN, Shah I, Petroczi A, Goulis DG, Bili H, Papadopoulou F, Harizopoulou V, Tarlatzis BC, Naughton DP
Nutrition Journal, 12:77, 2013

108

The effect of monthly ibandronate on bone mineral density and bone turnover markers in patients with haemophilia A and B and increased risk for fracture
Anagnostis P, Vyzantiadis T-A, Charizopoulou M, Adamidou F, Karras S, Goulis DG, Karagiannis A, Garipidou V, Vakalopoulou S
Thrombosis and Haemostasis, 110(3):257-263, 2013

109

Thyrotropin receptor autoantibodies and early miscarriages in patients with Hashimoto thyroiditis: a case-control study
Toulis KA, Goulis DG, Tsolakidou K, Hilidis I, Fragkos M, Polyzos SA, Gerofotis A, Kita M, Bili H, Vavilis D, Daniilidis M, Tarlatzis BC, Papadimas I
Gynecological Endocrinology, 29(8):793-796, 2013

110

Development of type 2 diabetes after gestational diabetes mellitus
Tsakalis AV, Harizopoulou VC, Goulis DG, Savopoulos C, Limenopoulos V, Hatzitolios AI
Hippokratia, 16(4):385, 2012

111

Intrapartum application of Continuous Glucose Monitoring System in pregnancies complicated with diabetes: a review and a feasibility study
Harizopoulou VC, Tsiartas P, Goulis DG, Grimbizis G, Vavilis D, Theodoridis Th, Tarlatzis BC
World Journal of Obstetrics and Gynecology, 2(3):42-46, 2013

112

Obesity in the ageing man
Michalakis K, Goulis DG, Vazaiou A, Mintziori G, Polymeris A, Abrahamian - Michalakis A
Metabolism, 62:1341-1349, 2013

113

Efficacy and safety of metformin during pregnancy in women with gestational diabetes mellitus or polycystic ovary syndrome: A systematic review
Lautatzis M-E, Goulis DG, Vrontakis M
Metabolism, 62:1522-1534, 2013

114

Maternal vitamin D status in pregnancy and offspring bone development: The unmet needs of vitamin D era
Karras SN, Anagnostis P, Bili E, Naughton D, Petroczi A, Goulis DG
Osteoporosis International, 25(3):795-805, 2014

115

EMAS position statement: Late parenthood
Mintziori G, Lambrinoudaki I, Kolibianakis EM, Ceausud I, Depypere H, Erel CT, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, van der Schouw Y, Simoncini T, Tremollieres F, Tarlatzis BC, Rees M, Goulis DG
Maturitas 76:200-204, 2013

116

The clinical utility of bone turnover markers in the evaluation of bone disease in patients with haemophilia A and B
Anagnostis P, Vakalopoulou S, Vyzantiadis T-A, Charizopoulou M, Karras S, Goulis DG, Karagiannis A, Papadopoulou F, Garipidou V
Hemophilia, 20(2):268-275, 2014

117

Maternal vitamin D status in pregnancy and offspring brain development:
Authors’ reply to C. Annweiler and O. Beauchet
Karras SN, Anagnostis P, Bili E, Naughton DP, Petroczi A, Papadopoulou F, Goulis DG
Osteoporosis International, 2013 (online)

118

Vitamin D deficiency during pregnancy: confronting the issues
Karras SN, Anagnostis P, Naughton DP, Petroczi A, Goulis DG
Clinical Endocrinology, 2013, DOI: 10.1111/cen.12330

119

EMAS position statement: Fertility preservation
Mintziori G, Lambrinoudaki I, Ceausud I, Depypere H, Erel CT, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, van der Schouw Y, Simoncini T, Tremollieres F, Tarlatzis BC, Rees M, Goulis DG
Maturitas, 77(1):85-89, 2014

120

Association of TSH concentrations and thyroid autoimmunity with IVF outcome in women with TSH concentrations within normal adult range
Mintziori G, Goulis DG, Gialamas E, Dosopoulos K, Zouzoulas D, Gitas G, Venetis CA, Toulis KA, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC
Gynecologic and Obstetric Investigation, 77(2):84-8, 2014

121

Genetic basis of Familial Isolated Hyperparathyroidism: a case series and a narrative review of the literature
Pontikides N, Karras S, Kaprara A, Anagnostis P, Mintziori G, Goulis DG, Memi E, Krassas GE
Journal of Bone and Mineral Metabolism, 2014

122

TSH threshold for all hypothyroid women undergoing controlled ovarian stimulation
Mintziori G, Goulis DG
Endocrine Practice, 2013

123

Monitoring the efficacy of once-weekly teriparatide. Are bone turnover markers useful in predicting fracture risk?
Anagnostis P, Karras S, Goulis DG
Current Medical Research and Opinion, 2014

124

Non-alcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome: assessment of non-invasive indices predicting hepatic steatosis and fibrosis
Polyzos SA, Goulis DG, Kountouras J, Mintziori G, Chatzis P, Papadakis E, Katsikis I, Panidis D
Hormones, 2014

125

Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis – Letter to the editor
Karras SN, Anagnostis P, Beauchet O, Goulis DG, Annweiler C
Lancet, 2014

126

Maternal vitamin D status during pregnancy: the Mediterranean paradox
Karras S, Anagnostis P, Bili E, Naughton D, Petroczi A, Papadopoulou F, Persinaki A, Goulis DG
European Journal of Clinical Nutrition, 2014

127

A rare case of a parathyroid adenoma inside a parathyroid cyst
Karras SN, Koutelidakis I, Anagnostis P, Mintziori G, Pontikides N, Goulis DG
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, 2014

128

Bone mineral density in men and children with haemophilia A and B: a systematic review and meta-analysis
Anagnostis P, Karras S, Annweiler C, Vakalopoulou S, Garipidou V, Goulis DG
Osteoporosis International, 2014

129

Bone disease in patients with haemophilia A and B - where are we now?
Anagnostis P, Karras S, Goulis DG
Haemophilia, 2014

130

European Thyroid Aassociation guidelines in comparison with the American Thyroid Association and Endocrine Society practice guidelines for the screening and treatment of hypothyroidism during pregnancy
Mintziori G, Goulis DG
Hormones, 2014

131

The complex association between body weight and fracture risk in postmenopausal women
Mpalaris V, Anagnostis P, Goulis DG, Iakovou I
Obesity Reviews, 2014

132

The effect of recombinant human thyroid-stimulating hormone or levo-thyroxine withdrawal on salivary gland dysfunction after radioactive iodine administration for thyroid remnant ablation
Iakovou I, Goulis DG, Tsinaslanidou Z, Giannoula E, Katsikaki G, Konstantinidis I
Head and Neck, 2015

133

Increasing fear of adverse effects drops intention to vaccinate after the introduction of prophylactic HPV vaccine
Sotiriadis A, Dagklis Th, Siamanta V, Chatzigeorgiou K, Agorastos Th, The LYSISTRATA Study Group
Archives of Gynecology and Obstetrics 285:1719-1724, 2012

134

Epidemiology of HPV infection and current status of cervical cancer prevention in Greece: final results of the LYSISTRATA cross-sectional study
Agorastos Th, Chatzistamatiou K, Zafrakas M, Siamanta V, Katsamagkas T, Constantinidis TC Lampropoulos AF; the LYSISTRATA study group
European Journal of Cancer Prevention 23(5):425-431, 2014

135

Maternal vitamin D status in pregnancy: a critical appraisal of current analytical data on maternal and neonatal outcomes
Karras SN, Anagnostis P, Petroczi A, Annweiler C, Naughton DP, Goulis DG
Hormones, 2015

136

Vitamin D status during pregnancy: time for a more holistic approach beyond borders?
Karras SN, Anagnostis P, Paschou SA, Kandaraki E, Goulis DG
European Journal of Clinical Nutrition, 2015

137

Pregnancy-induced hypertension
Kintiraki E, Papakatsika S, Kotronis G, Goulis DG, Kotsis K
Hormones, 2015

138

Expression of gonadal steroid receptors in the ovaries of post-menopausal women with malignant or benign endometrial pathology
Lambrinoudaki I, Christantoni E, Pliatsika P, Anagnostis P, Goulis DG, Kondi-Pafiti A, Armeni E, Augoulea A, Triantafyllou N, Creatsa M, Panoulis K
Gynecol Endocrinol, 2015

139

Comments on Gestational Diabetes Mellitus: from pathophysiology to clinical practice
Poulakos P, Mintziori G, Tsirou E, Taousani E, Savvaki D, Harizopoulou V, Goulis DG
Hormones, 2015

140

Sarcopenia in post-menopausal women: is there any role for vitamin D?
Anagnostis P, Dimopoulou Ch, Karras S, Lambrinoudaki I, Goulis DG
Maturitas, 2015

141

Connected Health and Integrated Care: towards new models for Chronic Disease Management
Chouvarda I, Goulis DG, Lambrinoudaki I, Maglaveras N
Maturitas, 2015

142

Haemophilia A and B as a cause for secondary osteoporosis and increased fracture risk: a narrative review
Anagnostis P, Karras S, Paschou SA, Goulis DG
Blood Coagul Fibrinol, 2015

143

EMAS position statement: Non-hormonal management of menopausal vasomotor symptoms
Mintziori G, Lambrinoudaki I, Goulis DG, Ceausu I, Depypere H, Tamer Erel C, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, Simoncini T, Tremollieres T, Rees M
Maturitas, 2015

144

Menopausal Hormone Therapy for the prevention of cardiovascular disease: Evidence-based customization
Goulis DG, Lambrinoudaki I
Maturitas, 2015

145

Metabolic Syndrome through the Female Life Cycle
Vryonidou A, Paschou SA, Muscogiuri G, Orio F, Goulis DG
European Journal of Endocrinology, 2015

146

Vitamin D during pregnancy: Why observational studies suggest deficiency and interventional studies show no improvement in clinical outcomes?
Karras SN, Anagnostis P, Naughton D, Annweiler C, Petroczi A, Goulis DG
Journal of Endocrinological Investigation, 2015

147

Short- and long-term effects of abdominal lipectomy on weight and fat mass in females: A systematic review
Seretis K, Goulis DG, Koliakos G, Demiri E
Obesity Surgery, 2015

148

Non-hormonal management of menopausal vasomotor symptoms: Psychosocial interventions
Mintziori G, Lambrinoudaki I, Goulis DG, Ceausu I, Depypere H, Tamer Erel C, Pérez-López FR, Schenck-Gustafsson K, Simoncini T, Tremollieres T, Rees M
Maturitas, 2015

149

Thyroid function and autoimmunity during ovarian stimulation for ICSI
Mintziori G, Goulis DG, Kolibianakis EM, Slavakis A, Bosdou J, Grimbizis G, Tarlatzis BC
Reproduction, Fertility and Development, 2015

150

Noninvasive indices for nonalcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome
Polyzos SA, Goulis DG, Kountouras J
Ann Hepatol (Liver News Elsewhere), 2015

151

The effects of abdominal lipectomy in metabolic syndrome components and insulin sensitivity in females: a systematic review and meta-analysis
Seretis K, Goulis DG, Koliakos G, Demiri E
Metabolism, 2015

152

Male contraception: a clinically-oriented review
Kanakis GA, Goulis DG
Hormones, 2015

153

Gynecomastia
Kanakis GA, Goulis DG
Human Andrology, 2015

154

Subclinical Cushing's syndrome in patients with bilateral compared to unilateral adrenal incidentalomas: a systematic review and meta-analysis
Paschou SA, Kandaraki E, Dimitropoulou F, Goulis DG, Vryonidou A
Endocrine, 2015

155

EMAS position statement: Testosterone replacement therapy in the aging male‏
Dimopoulou Ch, Ceausu I, Depypere H, Lambrinoudaki I, Mueck A, Pérez-López FR, Rees M, van der Schouw YT, Senturk LM, Simonsini Y, Stevenson JC, Stute P, Goulis DG
Maturitas, 2015

156

Radio-contrast agent-induced hyperthyroidism: case report and review of the literature
Iakovou I, Zapandiotis A, Goulis DG
Archives of Endocrinology and Metabolism, 2015

157

Disease-specific knowledge and lifestyle behavior in patients with diabetes mellitus
Digkliou L, Kazakos K, Kotsa K, Goulis DG
Obesity Medicine, 2015

158

Sertoli cell: Novel clinical prospective
Iliadou PK, Tsametis Ch, Kaprara A, Papadimas I, Goulis DG
Hormones, 2015

159

Distinct demographic factors influence the acceptance of vaccination against HPV
Agorastos Th, Chatzistamatiou K, Zafrakas M, Siamanta V, Katsamagkas T, Constantinidis TC Lampropoulos AF; the LYSISTRATA study group
Arch Gynecol Obstet 292(x):197-205, 2015

160

Hypovitaminosis D in pregnancy in the Mediterranean region: a systematic review
Karras S, Paschou SA, Kandaraki E, Anagnostis P, Annweiler C, Tarlatzis BC, Hollis BW, Grant WB, Goulis DG
European Journal of Clinical Nutrition, 2016

161

Vitamin D and gonadal function in men: a potential inverse U-shaped association?
Karras S, Anagnostis P, Kotsa K, Goulis DG
Andrology, 2016

162

Presence of type 1 diabetes in women with polycystic ovary syndrome: does it have any impact on Anti-Müllerian Hormone concentrations?
Goulis DG
Metabolism, 2016

163

Consequences of hyperthyroidism in male and female infertility: pathophysiology and current management
Mintziori G, Kita M, Duntas L, Goulis DG
Journal of Endocrinological Investigations, 2016

164

Thyroid function and IVF outcome: when to investigate and when to intervene?
Mintziori G, Goulis DG, Kolibianakis EM
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2016

165

Editorial
Giwercman A, Goulis DG, Huhtaniemi I, Tsatsanis Ch
Hormones, 2016

166

Serum leptin, adiponectin and ghrelin concentrations in post-menopausal women: is there an association with bone mineral density?
Mpalaris V, Anagnostis P, Anastasilakis AD, Goulis DG, Doumas A, Iakovou I
Maturitas, 2016

167

Persistent genital arousal treated with paliperidone in a patient with Parkinson’s disease
Fountoulakis KN, Tegos Th, Goulis DG, Nimatoudis I, Kimiskidis V
Australian and New Zealend Journal of Psychiatry, 2016

168

Adrenal incidentalomas: a guide to assessment, treatment and follow-up
Paschou SA, Vryonidou A, Goulis DG
Maturitas, 2016

169

The impact of thyroid autoimmunity on IVF/ICSI outcome: re-evaluation of the findings
Mintziori G, Tarlatzis BC, Goulis DG
Hum Reprod Update, 2016

170

Pituitary incidentalomas: a guide to assessment, treatment and follow-up
Paschou SA, Vryonidou A, Goulis DG
Maturitas, 2016

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

1

Χρόνιο ακουστικό τραύμα. Η μέθοδος προσέγγισης, η επιβάρυνση της ακοής των εργαζομένων και η ανάλυση του θορύβου σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας
Γουλής ΔΓ, Τσιμπιρής Ν, Ναθαναήλ Χ,Τσαλιγόπουλος ΜΓ, Ηλιάδης Θ
Ελληνική ΩΡΛ, Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 1993

2

Αίτια βαρηκοΐας στην πρεγεννητική ηλικία
Τσιμπιρής Ν, Γουλής ΔΓ, Τσαλιγόπουλος ΜΓ
Ελληνική ΩΡΛ, Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, 1:23-32, 1993

3

Φιλιππόπουλος A, Πετρόπουλος A, Γουλής ΔΓ, Mαρκαντωνάτος A
Ελληνική Παιδοχειρουργική (Acta Paedochirurgica Hellenica), Σεπτέμβριος 1993

4

AntibiosIS: Συνταγογράφηση αντιβιοτικών, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
Γουλής ΔΓ, Γκόγκου Γ, Αμβροσιάδου Β, Παππάς Κ
Γαληνός, 38(6):643-651, 1997

5

Η Τέχνη στην Επιστήμη
Φιλιππόπουλος A, Γουλής ΔΓ, Αναγνωστόπουλος Δ
Γαληνός 38(4):431-435, 1996

6

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης στη διαβητική γυναίκα
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 3ος κύκλος, 419-430, 1999

7

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και σακχαρώδης διαβήτης
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 42 (1):88-99, 2000

8

Ενδοκρινικά αίτια παχυσαρκίας
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 4ος κύκλος, 271-277, 2001

9

Αιμοσφαιρινοπάθειες και άξονας υποθαλάμου – υπόφυσης – γονάδων: αντιπροσωπευτική, πολυκεντρική κλινική μελέτη σε ελληνικό πληθυσμό
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ, Γεωργιάδης Γ, Ζουρνατζή Β, Ταρλατζής Β, Μπόντης Ι
Ανήρ 2(3):62-71, 2001

10

Νεότερες απόψεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 12(1-2):41-46, 2001

11

Άνδρας 17 ετών με αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα, 45,Χ/46ΧΥ καρυότυπο και μικροελλείψεις του χρωμοσώματος Y
Γιαννούλη Χ, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Ιωαννίδης Σ, Λαμπρόπουλος Α, Ταρλατζής Β, Lissens W, Bonduelle M, Liebaers I, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, 13(3):219-222, 2001

12

Παθογένεση της οστεοπόρωσης
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 43 (3-4):252-257, 2001

13

Οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 43 (3-4):279-283, 2001

14

Οιστρογόνα και οστεοπόρωση
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 43 (3-4):331-336, 2001

15

Ο ρόλος των SERMs στην οστεοπόρωση
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 43 (3-4):337-339, 2001

16

Μελλοντικές θεραπείες οστεοπόρωσης
Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 43 (3-4):362-365, 2001

17

Υπερπρολακτιναιμία – Προλακτινώματα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
12ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, 123-129, 2002

18

Υπογονιμότητα στον άνδρα
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ος κύκλος, 427-432, 2002

19

Ανασκόπηση Συνεδρίου – The aging male 3
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ανήρ 1(4):29-31, 2002

20

Η υπόθεση της ινσουλίνης
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών, 42-49, 2002

21

Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 14(2):122-127, 2002

22

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία στα παιδιά: Ποιος ο ρόλος των στατινών;
Γουλής ΔΓ
Παράγοντες Κινδύνου και Αθηροσκληρωτικές αγγειακές παθήσεις, CD-ROM

23

Μερική ανεπάρκεια ανδρογόνων στον άνδρα που γερνάει
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
13ο Πανελλήνιο Μετκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, 102-107, 2003

24

Θεραπευτική αντιμετώπιση του γηράσκοντα άνδρα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Ανήρ 4(4):213-217, 2002

25

Ιδιοπαθής δυσπερμία: κλινική, ορμονική και ιστοπαθολογική μελέτη
Πουρνάρας Δ, Χατζηνάκος Γ, Γιαννούλη Χ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, 29(1):17-22, 2002

26

Βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη σε γόνιμους και υπογόνιμους άνδρες
Γεωργολιός Α, Αντωνίου Γ, Περπερίδου Π, Γουλής ΔΓ, Ζουρνατζή Β, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, 29(1):65-69, 2002

27

Διερεύνηση της ορμονικής λειτουργίας και του μεγέθους των επινεφριδίων σε ασθενείς με μεγαλακρία
Τζοΐτη Μ, Τσιτουρίδης Ι, Παπαδοπούλου Ε, Γουλής ΔΓ, Χονδροματίδου Σ, Αβραμίδης Α
Γαληνός 44(5):489-497, 2002

28

Αμφοτερόπλευρη γοναδική αγενεσία και παρουσία γονιδίου TSPY: Δύο νέα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Mayer - Rokitansky - Küster - Hauser
Πλευράκη E, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Χατζησεβαστού-Λουκίδου Χ, Λαμπρόπουλος ΑΦ, Καζανζίδου Ε
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 15(2):145-152, 2003

29

Αιτιολογία της Πρώιμης Ωοθηκικής Ανεπάρκειας
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 2(2):125-128, 2003

30

Τεστοστερόνη – Θεραπευτικές Χρήσεις: Υποκατάσταση
Γουλής ΔΓ
Ανήρ 5(2):88-91, 2003

31

Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της ανδρικής υπογονιμότητας
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
14ο Πανελλήνιο Μετκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, 68-71, 2004

32

Επινεφριδικό αδένωμα που εκκρίνει αλδοστερόνη με εξάρτηση από το σύστημα ρενίνης – αγγειοτενσίνης
Μπατακόιας Β, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Γάκης Δ, Λεοντσίνη Μ, Αβραμίδης Α
Ιπποκράτεια 7(3):119-124, 2004

33

Βιοψία όρχεων με λεπτή βελόνη (FNA): Χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση και θεραπεία του υπογόνιμου άνδρα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Γκριμπίζης Γ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι
Ανήρ 6(1):39-44, 2004

34

Ανασκόπηση Διημερίδας – Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ανήρ 6(1):52-53, 2004

35

Ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ιατρική. Ι. Μελέτες ομάδων, μελέτες ασθενών – μαρτύρων και τυχαιοποιημένες μελέτες
Γουλής ΔΓ, Βέργουλας Γ
Ιπποκράτεια 8(1):44-48, 2004

36

Οιστρογόνα και προγεσταγόνα στην ορμονική αντισύλληψη
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι,
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 16(2):164-168, 2004

37

Αντισύλληψη στον άνδρα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 16(2):251-257, 2004

38

Αντισύλληψη και σακχαρώδης διαβήτης
Γουλής ΔΓ, Πανίδης Δ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 16(2):258-262, 2004

39

Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη λήψη διφωσφονικών: μια αναδρομική μελέτη σε 851 ασθενείς με οστεοπόρωση που παρακολουθήθηκαν για χρονικό διάστημα 2519 ανθρωπο-ετών
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
Οστούν 15(2):106-115, 2004

40

GnRH-ανάλογα: Κλινικές εφαρμογές στη Γυναικολογία
Γουλής ΔΓ
Πρακτικά Συνεδριάσεων Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, 177-182, Θεσσαλονίκη 2004

41

Μερική ανεπάρκεια ανδρογόνων στον γηράσκοντα άνδρα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ 10(2):31-35, 2004

42

Τι νεότερο στη διαγνωστική προσέγγιση της ανδρικής υπογονιμότητας;
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Ιατρική 86(4):320-325, 2004

43

Σύγχρονη διαγνωστική αντιμετώπιση του υπογόνιμου άνδρα
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
15ο Πανελλήνιο Μετκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, 93-96, 2004

44

Προκλητή ακροσωμιακή αντίδραση
Ζεγκινιάδου Θ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 16(4):256-261, 2004

45

Ανασκόπηση – 6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Γουλής ΔΓ
Ανήρ 7(1):42-44, 2005

46

Οι επιπτώσεις της ποιότητας του σπέρματος στην εμβρυϊκή ανάπτυξη μετά από ICSI
Λουτράδη ΚΕ, Ταρλατζής ΒΚ, Ζεπειρίδης Λ, Πάγκου Θ, Χατζηιωάννου Ε, Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ 32(1):165-171, 2005

47

Εφαρμογή των μηχανών εξόρυξης δεδομένων (data mining) σε άνδρες με αζωοσπερμία: σύγκριση με την κλινικοεργαστηριακή διάγνωση
Μίκος Θ, Πανταζής Κ, Γουλής ΔΓ, Μαγκλαβέρας Ν, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Ανήρ 7(3):123-127, 2005

48

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και καρκίνος του μαστού
Ζαφράκας M, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 17(3):273-281, 2005

49

Χορήγηση τιμπολόνης σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού
Γκουτζιούλης M, Βαβίλης Δ, Αγοραστός Θ, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Πανταζής Κ, Γκουτζιούλης Α, Γουλής ΔΓ, Μακέδος Γ, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 17(3):282-288, 2005

50

Διαταραχές της ορχικής λειτουργίας στο μεταβολικό σύνδρομο
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 9ος κύκλος, 457-471, 2006

51

PCOS, Σύνδρομο Χ και καρκίνος ενδομητρίου
Γουλής ΔΓ
Πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, Θεσσαλονίκη, 2006

52

Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης. Που βρισκόμαστε τέσσερα χρόνια μετά την WHI;
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, Θεσσαλονίκη, 2006

53

Ο ρόλος της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στον άνδρα
Τσαμέτης Χ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 5(1):55-67, 2006

54

Ο ρόλος της ανασταλτίνης-β στη διερεύνηση του υπογόνιμου άνδρα
Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 18(1):58-65, 2006

55

R831X μετάλλαξη του ανδρογονικού υποδοχέα σε περίπτωση συνδρόμου πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα με αμαρτωματώδεις όρχεις
Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Γεωργίου Ι, Χατζηκυριακίδου Α, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Ελληνική Ιατρική 72(3):237-241, 2006

56

Άνδρας με αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα, 45,Χ/46,ΧΥ μωσαϊκό καρυότυπο και μικροελλείψεις του μακρού σκέλους του Υ χρωματοσώματος
Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Γιαννούλη Χ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Ανήρ 8(2):121-124, 2006

57

Ενδείξεις, πλεονεκτήματα και κλινικές εφαρμογές της αναρροφητικής βιοψίας των όρχεων με λεπτή βελόνη στην αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας
Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 18(2):85-94, 2006

58

Σακχαρώδης διαβήτης και εγκυμοσύνη
Ταφλανίδου-Παντώτη Α, Γουλής ΔΓ, Νικολαΐδης Ν
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 18(3):206-213, 2006

59

Επίδραση της ραλοξιφαίνης στον πηκτικό μηχανισμό σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Μαυρουδή Ε, Μαυρουδή Μ, Βαβίλης Δ, Γουλής ΔΓ, Μπασαγιάννης Η, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 18(3):232-237, 2006

60

Ορμονική λειτουργία του όρχι
Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ανήρ 8(3):154-155, 2006

61

Επινεφριδικά ανδρογόνα: Φυσιολογία
Κανταρτζή Π-Δ, Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ
Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 10ος κύκλος, 59-73, 2007

62

Επίπτωση των λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος στην αναπαραγωγική ικανότητα του άνδρα
Γουλής ΔΓ, Βενάκη Ε, Παπαδήμας Ι, Αδαμόπουλος ΔΑ
Ανήρ 8(4):245-254, 2007

63

Επίδραση της ραλοξιφαίνης στα λιπίδια σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Μαυρουδή Ε, Μαυρουδή Μ, Βαβίλης Δ, Ντογραματζή Φ, Γουλής ΔΓ, Μπασαγιάννης Η, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(1):24-28, 2007

64

Η διαγνωστική αξία της μεθόδου ThinPrep στον κυτταρολογικό έλεγχο υπογόνιμων ανδρών με FNA όρχεων
Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΧ, Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Παπανικολάου Α, Μίκος Θ, Πανταζής Κ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
Ανήρ 9(2):115-120, 2007

65

Μετάβαση στην εμμηνόπαυση
Κανταρτζή Π-Δ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(2):110-116, 2007

66

Πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια: νόσος ή πρώιμη εμμηνόπαυση;
Γουλής ΔΧ, Τσιτλακίδης Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(2):117-122, 2007

67

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΧ, Γουλής ΔΓ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(2):110-116, 2007

68

Οιστρογόνα και καρδιαγγειακό σύστημα κατά την εμμηνόπαυση
Γουλής ΔΧ, Τσιτλακίδης Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(2):110-116, 2007

69

Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα και διάγνωση
Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης ΧΠ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(2):163-170, 2007

70

Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: θεραπευτική αντιμετώπιση
Τσαμέτης ΧΠ, Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(2):110-116, 2007

71

Ποσοτικός προσδιορισμός της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στο αίμα νεογνών - Συγκριτική μελέτη δύο μεθόδων
Χατζηιωαννίδης Η, Ναούμ Α, Μητσιάκος Γ, Τσακαλίδης Χ, Γουλής ΔΓ, Νικολαΐδης Ν
Παιδιατρική 70 (3):126-129, 2007

72

Ανδρική υπογονιμότητα και κιρσοκήλη: αλήθειες και μύθοι
Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 19(1):47-59, 2007

73

Οιστρογόνα και κεντρικό νευρικό σύστημα κατά την εμμηνόπαυση
Πολυχρόνου Π, Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(3):278-282, 2007

74

Ο διαγνωστικός ρόλος της ανασταλτίνης-β σε υπογόνιμους άνδρες και η συσχέτισή της με την κυτταρολογική εικόνα των όρχεων
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 19(4):343-352, 2007

75

Σακχαρώδης διαβήτης και υπογονιμότητα
Γουλής ΔΓ
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 2008

76

Ανασκόπηση διημερίδας: “Νεότερες εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής: Απο τη θεωρία στη πράξη”
Τσαμέτης Χ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ανήρ, 9(4):225-228, 2007

77

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα
Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
Ελληνικό Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας 6(4):327-338, 2007

78

Επίδραση της ραλοξιφαίνης στην οστική πυκνότητα υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Μαυρουδή Ε, Μαυρουδή Μ, Βαβίλης Δ, Γουλής ΔΓ, Καζαντζίδου Ειρ, Μπασαγιάννης Η, Μπόντης Ι
Ελληνικό Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας 6(4):339-344, 2007

79

Η τεστοστερόνη καθορίζει γονιμότητα και σεξουαλικότητα: Πόσο και ως πότε;
Γουλής ΔΓ
Ανήρ 10(2):89-92, 2008

80

Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Χαριζοπούλου ΒΧ, Σαράντη ΕΣ, Γουλής ΔΓ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 20(3):211-218, 2008

81

Πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Χαριζοπούλου ΒΧ, Γουλής ΔΓ, Σαράντη ΕΣ, Βαβόλης Δ, Παπαδήμας Ι
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 20(3):233-243, 2008

82

Συνταγογράφηση ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: η στάση των Ελλήνων γυναικολόγων
Αθάνατος Δ, Βαβίλης Δ, Γουλής ΔΓ, Τσαλίκης Τ, Αγοραστός Θ, Μπόντης ΙΝ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 20(3):255-258, 2008

83

Οιστρογόνα και κεντρικό νευρικό σύστημα κατά την εμμηνόπαυση
Πολυχρόνου Π, Κανταρτζή Π-Δ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 2009

84

Η τεχνολογία του συστήματος συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης και η αξιοποίησή της στο σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Χαριζοπούλου ΒΧ, Μαρκέλλου Π, Δαφούλη Ε, Βαβίλης Δ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 21(3):237-243, 2009

85

Υποτονική σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες: Θεραπευτικές προσεγγίσεις
Κυράνα ΠΣ, Αθανασιάδης Λ, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Παπασταμάτης Κ, Ταρλατζής ΒΚ, Χατζηχρήστου Δ, Βαϊδάκης Ν
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 21(3):237-243, 2009

86

Σπερματογένεση
Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ
Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 13ος κύκλος, 337-350, 2010

87

Διαταραχές της στύσης και μεταβολικό σύνδρομο: Η βαρδεναφίλη από τη σκοπιά του ενδοκρινολόγου
Κουθούρης Α-Γ, Γουλής ΔΓ
Ανήρ 11(4):198-204, 2009

88

Ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων: Παθολογική Φυσιολογία, εργαστηριακός προσδιορισμός και κλινική σημασία
Κανταρτζή Π-Δ, Γιαλαμάς Ε, Χατζημελετίου Αικ, Αγγελοπούλου Ρ, Γουλής ΔΓ
Ανήρ 11(4):178-191, 2009

89

Τρίτη ηλικία και κατάσταση του DNA των σπερματοζωαρίων
Αγγελοπούλου Ρ, Ζεγκινιάδου Θ, Γουλής ΔΓ, Νικολάου Α
Ανήρ 11(4):192-197, 2009

90

Πρωτότυπη εφαρμογή ερωτηματολογίου επιτήρησης σεξουαλικής συμπεριφοράς σε μαθητικό πληθυσμό Λυκείων του νομού Θεσσαλονίκης
Πατσεάδου Μ, Γουλής ΔΓ, Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α
Παιδιατρική 73:39-46, 2010

91

Σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών: Διάγνωση και θεραπεία
Δημητράκη ΜΑ, Γουλής ΔΓ
Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος 6(συμπληρωματικό τεύχος):24-29, 2010

92

Επιστολή προς τον εκδότη
Κιντιράκη Ε, Γουλής ΔΓ
Ελληνικό Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας 9(4):123-124, 2010

93

Διατροφή και οστεοπόρωση
Τσίρου Ε, Γουλής ΔΓ
Ελληνικό Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας 10(1):1-16, 2011

94

Βιταμίνη D και εγκυμοσύνη
Καρράς Σ, Παπανικολάου Δ, Ζούζουλας Δ, Μπίλη Ε, Παπαδοπουλου Φ, Γουλής ΔΓ
Οστούν 23(4):206-218, 2012

95

Βιταμίνη D και ανθρώπινη αναπαραγωγή
Αναγνωστής Π, Καρράς Σ, Ζούζουλας Δ, Παπαδοπουλου Φ, Παπανικολάου Δ, Γουλής ΔΓ
Οστούν 23(4):183-205, 2012

96

Oι νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D καθορίζονται κυρίως από τις μητρικές: μία νέα μέθοδος μέτρησης διαφορετικών μορφών βιταμίνης D
Καρράς ΣΝ, Shah I, Petroczi A, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Παπαδοπούλου Φ, Χαριζοπούλου ΒΧ, Ταρλατζής ΒΚ, Naughton DP
Οστούν 24(1):6-17, 2013

97

Οι επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
Μαντζούκη Χ, Μαστοράκος Γ, Γουλής ΔΓ, Κούστα Ε
Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας 9(1):9-14, 2013

98

Σύστημα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης κατά τον τοκετό σε κυήσεις επιπλεγμένες με διαβήτη: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μελέτη σκοπιμότητας
Χαριζοπούλου ΒΧ, Αργυράκη ΜΙ, Σαράντη ΕΣ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΓ
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 26(1):32-40, 2013

99

Σωματικό βάρος και εγκυμοσύνη
Πουλάκος Π, Τσαμέτης Χ, Τσίρου Ε, Μηντζιώρη Γ, Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ
Αρμονία και Ζωή, http://www.armonia-zoi.gr/σωματικό-βάρος-και-εγκυμοσύνη/, 2014

100

Ανδρική υπογονιμότητα: σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ, Κουθούρης Α-Γ
Ιατρικά Χρονικά 75, 2009

101

Συμπληρώματα βιταμινών και εγκυμοσύνη
Πουλάκος Π, Τσαμέτης Χ, Τσίρου Ε, Μηντζιώρη Γ, Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ
Αρμονία και Ζωή, http://www.armonia-zoi.gr/συμπληρώματα-βιταμινών-και-εγκυμοσύ/, 2014

102

Η επίδραση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στο ορμονικό σύστημα του ανθρώπου
Μαντζούκη ΧΣ, Μαστοράκος Γ, Γουλής ΔΓ, Κούστα Ε
Αρμονία και Ζωή, http://www.armonia-zoi.gr/η-επίδραση-της-περιβαλλοντικής-ρύπαν/, 2014

103

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και γονιμότητα: ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές;
Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας, 2015

104

Βάρος γέννησης των νεογνών και παράγοντες που το επηρεάζουν: ποια η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη της κύησης;
Παπαδοπούλου ΒΠ, Κώτσα Κ, Βαβίλης Δ, Καζάκος Κ, Γουλής ΔΓ
Διαβητολογικά Χρονικά, 2016

105

Ο ρόλος τῆς λιποπρωτεΐνης (a) στὶς μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες: ἐκτίμηση καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ θεραπευτικὲς ἐπιλογές
Αναγνωστής Π, Γκέκας Ν, Καρράς Σ, Λαμπρινουδάκη Ειρ, Γουλής ΔΓ
Καρδιά και Αγγεία 2016

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1

Grave injuries in infancy. The subsequent confronting from the domestic environment.
Philippopoulos A, Tsiampiris K, Goulis DG, Markantonatos A
European Society for Social Pediatrics: «Children and Families with special needs - The right to hope», Athens 13/10/90

2

Monoclonal Antibodies: A new diagnostic και therapeutical factor
Philippopoulos A, Salem-Destouni E, Goulis DG, Markantonatos A
XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής των Παίδων, Χαλκιδική 20/9/91

3

Syndactyly
Filippopoulos A, Petropoulos A, Goulis DG, Markantonatos A
ΧVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων και 1ο Ελληνο-Πολωνικό Συμπόσιο, Ναύπλιο 26/06/92

4

NHL in childhood: A 10-year experience
Filippopoulos A, Goulis DG, Spyridakis I, Gaitantzis S, Vlachakis-Miliaras E
2nd European Interuniversitary Symposium : Advances in the Diagnosis and Treatment of Lung Cancer, Naoussa, Greece 23-26/09/92

5

Monoclonal Antobodies: A new prognostic and diagnostic factor in Paediatric Oncology
Filippopoulos A, Maliaropoulos N, Goulis DG
Advances in Oncologic Imaging and their impact on advances in Oncologic diagnosis, staging and treatment, Thessaloniki 26-30/09/92

6

Decision support for multiple regimen insulin dose adjustment on a rule-based approach
Goulis DG, Ambrosiadou BV, Gogou G, Pappas C
Computer-aided assessment of the diabetic patient, Cluj-Napoca, Romania, 05-07/04/95

7

Decision support for insulin regime prescriprion on a neural-network approach
Gogou G, Ambrosiadou BV, Goulis DG, Pappas C
Computer-aided assessment of the diabetic patient, Cluj-Napoca, Romania, 05-07/04/95

8

European Wordbook of Mastology
Goulis DG, Papadopoulou E, Vritsios A
5th European Interuniversitary Symposium: Breast Cancer, 22-25/9/95, Naoussa, Greece

9

Computer-based organization of a Mastological department
Goulis DG, Ambrosiadou V, Papadopoulou E, Vritsios A
5th European Interuniversitary Symposium: Breast Cancer, 22-25/9/95, Naoussa, Greece

10

Mammary gland defects
Philippopoulos A, Goulis DG, Vlachakis-Miliaras E, Anagnostopoulos D
5th European Interuniversitary Symposium: Breast Cancer, 22-25/9/95, Naoussa, Greece

11

L’ ipertensione nella clinica chirurgica di un Ospedale Generale : Una realta preoccupante che richiede terapia immediante
Sirakos T, Lazarides N, Chirides I, Goulis DG, Chatziathanassiou I, Mitrakos G, Chatzikokoli-Sirakou S
2o Congresso Greco-Italiano di Angiologia e Chirurgia-Vascolare, Heraklio Creta, 10-14/05/96

12

AntibiosIS: An Information System supporting antibiotic prescription
Gogou G, Amvrosiadou V, Goulis DG, Maglaveras N, Pappas C
Medical Informatics in Europe, 13th International Congress, Copenghagen, 19-22/10/96

13

DBIRA: A Data Base Insulin Regimen Advisor
Gogou G, Amvrosiadou V, Goulis DG, Maglaveras N, Pappas C.
Medical Informatics in Europe, 13th International Congress, Copenghagen, 19-22/10/96

14

Significant association of variants in B3AR and UCO variants with weight in Bengali women with gestational diabetes
Saker PJ, Kousta E, Goulis DG, Robinson S, Dornhorst A, Johnston DG, Hitman GA, McCarthy MI
Diabetic Medicine 14(4) suppl 1, S21, 1997

15

Insulin resistance measured with specific insulin assay and minimal modeling in subjects with NIDDM
Kong C, Anyaoku V, Batty S, Chong P, Goulis DG, Johnston DG, Elkeles RS, Robinson S
Diabetic Medicine 14(4) suppl 1, S27, 1997

16

Specific insulin assay demonstrates insulin resistance in women who have had gestational diabetes mellitus
Kousta E, Anyaoku V, Goulis DG, Batty S, Kong C, Johnston DG, McCarthy M, Robinson S
Diabetic Medicine 14(4) suppl 1, S48, 1997

17

Famous physicians of the Byzantine Era
Anagnostopoulos D, Philippopoulos A, Goulis DG, Tapsis K, Avramidou K
7th European Intrauniversity Symposium «Recent advances in diagnostic imaging and supportive care in oncology», Thessaloniki 17-20/07/97

18

Computer-assisted prescription system for use in the field of oncology
Goulis DG, Papadopoulou E, Vritsios A
7th European Intrauniversity Symposium «Recent advances in diagnostic imaging and supportive care in oncology», Thessaloniki 17-20/07/97

19

Screening of candidate genes involved in regulation of thermogenesis amongst gestational diabetic subjects
Saker PJ, Kousta E, Goulis DG, Robinson S, Dornhorst A, Johnston DG, Hitman GA, McCarthy MI
Diabetologia, 40, suppl 1, A 181, 1997

20

Specific insulin assay demonstrates insulin resistance in women who have had gestational diabetes mellitus GDM
Kousta E, Anyaoku V, Goulis DG, Batty S, Kong C, Johnston DG, McCarthy M, Robinson S
Diabetologia, 40, suppl 1, A 218, 1997

21

Insulin resistance measured with specific insulin assay and minimal modelling in subjects with NIDDM
Kong C, Anyaoku V, Batty S, Chong P, Goulis DG, Johnston DG, Elkeles RS, Robinson S
Diabetologia, 40, suppl 1, A 289, 1997

22

Comparison of two different methods of blood glucose monitoring during insulin-induced hypoglycaemia
Levy M, Goulis DG, Kearney T, Robinson S
Journal of Endocrinology, 155, suppl 2, P 51, 1997

23

ACTH deficency in chronic alcoholism
Kearney T, Goulis DG, Robinson S, Johnston DG
Journal of Endocrinology, 156, suppl, P 47, 1998

24

The cholestatic effect of raised circulating oestrogen: clinical features and demostration of the genetic aetiology of obstetric cholostatsis
Froome V, Forbes S, Goulis DG, Robinson S, Johnston DG, de Swiet M, McCarthy M, Williamson C
Journal of Endocrinology, 156, suppl, P 51, 1998

25

Prevalence of polycystic ovaries in women with previous gestational diabetes
Kousta E, Penny A, Millauer BA, Lawrence N, White DM, Mason HE, Cela E, Goulis DG, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S
Journal of Endocrinology, 156, suppl, OC 4, 1998

26

Increased prevalence of polycystic ovaries in women with previous gestational diabetes – Evidence for a shared aetiology
Kousta E, Penny A, Millauer BA, Lawrence N, White DM, Mason HE, Cela E, Goulis DG, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S
80th Annual Meeting of the Endocrine Society, New Orleans, Louisiana, 24-27/06/98

27

AEGIS: An Endocrine Unit register for pituitary tumours
Goulis DG, Robinson S
Journal of Endocrinology, 159, suppl, P 34, 1998

28

Stapedial reflex is a biological index found to be abnormal in clinical and subclinical hypothyroidism
Goulis DG, Tsimpiris N, Delaroudis S, Maltas V, Tzoiti M, Dagilas A, Avramidis A
2nd Μeeting of the British Thyroid Association, St. Thomas’ Hospital, London 25/11/98

29

Effects of seven years of growth hormone therapy versus no treatment on composition in adult hypopituitarism
Chrisoulidou A, Beshyah SA, Goulis DG, Johnston DG
Journal of Endocrinology, 160, suppl, P 101, 1999

30

The ARISTOTELES project in Clinical Oncology
Goulis DG
9th European Interuniversity Symposium: Prostate and Bladder Cancers, Thessaloniki 24-27/06/99

31

The use of a novel database system for auditing and predicting macrosomia in diabetic preganancies
Goulis DG, Jolly M, Teoh TG, Robinson S
Diabetologia, 42 (S1):926,1999

32

Chlamydia pneumoniae infection and pre-eclampsia
Goulis DG, Chappell LC, Gibbs RG, Taylor P, de Swiet M, Williams D, Ponston L, Williamson C
Journal of the Society for Gynecologic Investigation, 7:1 (suppl), 2000

33

Combined alendronate and tibolone is more efficacious than either medication alone in the treatment of postmenopausal osteoporosis
Avramides A, Goulis DG, Sarris I, Balaris Ch, Delaroudis S, Kiroudi, Tzoiti M
Osteoporosis International, 2 (suppl 2):S172, 2000

34

Birth-Weight and Pregnancy Planning in Gestational and Prepregnancy Diabetes
Robinson S, Macdonald N, Wakeford T, Patel K, Goulis DG, Teoh TG
Diabetologia, 43(S1): 821, 2000

35

Comparison of two long-acting somatostatin analogues vs. short-acting octreotide in patients with active acromegaly
Batakoias B, Goulis DG, Chrisoulidou A, Sarris I, Balaris Ch, Anatasilakis A, Pleuraki E, Kourtis A, Kita M, Avramides A
5th European Congress of Endocinology, Turin 09-13/06/01

36

Hemoglobinopathies and gonadal axis in males: a cross-sectional, multi-center, clinical study in a Greek population
Goulis DG, Papadimas J, Georgiadis G, Zournatzi V, Tarlatzis BC, Bontis J
VII International Congress of Andrology. Montreal, 15-19/06/01

37

Hemoglobinopathies and gonadal axis: a cross-sectional, multi-center clinical study in a Greek population
Goulis DG, Georgiadis G, Zournatzi V, Tarlatzis BC, Bontis J, Papadimas J
17th Annual Meeting of the ESHRE, Lausanne, 01-04/07/2001, Human Reproduction 16 (suppl 1):226.

38

Education for home treated diabetic patients
Maglaveras N, Giaglis G, Goulis DG, Lekka I, Avramides A, Balas EA
23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Istanbul, 25-28/10/01

39

Bioavailable testosterone in normal men of a wide spectrum of age
Goulis DG, Papadimas J, Perperidou P, Zournatzi V, Bontis J
The Aging Male 4(4):283, 2001
3rd World Congress on Aging Male, Berlin 07-10/02/02

40

Quality of life in overweight and obese patients
Giaglis G, Moraiti A, Goulis DG, Batakoias B, Anastasilakis A, Kourtis A, Plevraki E, Kontopoulos M, Gogou G, Lekka I, Magklaveras N, Avramides A
International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, Chalkidiki 05-07/04/02

41

Quality of life in postmenopausal osteoporosis
Anastasilakis A, Batakoias B, Kourtis A, Plevraki E, Kontopoulos M, Goulis DG, Avramides A
International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, Chalkidiki 05-07/04/02

42

The effect of hyperprolactinaemia on cytokine levels
Tzoitou M, Papadopoulou E, Galactidou G, Papageorgiou A, Kita M, Plevraki E, Batakoias B, Kortsaris A, Goulis DG, Avramidis A
5th International Congress of Neuroendocrinology, Bristol, 31/08-04/09/02

43

Comparison of long-acting somatostatin analogue και octreotide in patients with active acromegaly
Goulis DG, Chrisoulidou A, Batakoias B, Sarris J, Balaris Ch, Anastasilakis A, Pleuraki E, Kourtis A, Kita M, A. Avramides A
Somatostatin receptor physiology and targets for somatostatin analogue therapy, Barcelona, 31/10-02/11/02
European Journal of Endocrinology 148(supplement 1):204, 2003

44

Electronic register for patients with pituitary tumors
Avramides A, Goulis DG, Batakoias B, Anastasilakis A, Pleuraki E, Kourtis A, Kita M
Somatostatin receptor physiology and targets for somatostatin analogue therapy, Barcelona, 31/10-02/11/02
European Journal of Endocrinology 148(supplement 1):212, 2003

45

Citizen Health Care: a European Union programme for integrated home - centered management of patients with obesity diabetes and congestive heart failure
Goulis DG, Tsimtsiou Z, Giaglis G, Kontopoulos M, Moraiti A, Kita M, Maglaveras N, Avramides A
1st Balkan Congress on Obesity, Athens, 06-09/02/03

46

Citizen Health Care: a prospective, randomized, control - matched clinical trial for home - centered management in overweight and obese patients
Goulis DG, Giaglis G, Tsimtsiou Z, Kontopoulos M, Moraiti A, Kita M, Maglaveras N, Avramides A
1st Balkan Congress on Obesity, Athens, 06-09/02/03

47

Adverse effects and tolerance of risendronate in patients with osteoporosis
Anastasilakis A, Kita M, Goulis DG, Kourtis A, Kontopoulos M, Batakoias B, Plevraki E, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

48

Adrenal incidentalomas: Clinical, hormonal and imaging characteristics in a large cohort of patients
Anastasilakis A, Kontopoulos M, Goulis DG, Kita M, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

49

Cardiac function in patients with subclinical hypothyroidism: impact of thyroxine replacement therapy
Anastasilakis A, Kita M, Kourtis A, Goulis DG, Balaris Ch, Savvatis S, Gouli O, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

50

Respiratory disorders in patients with active acromegaly
Batakoias B, Kita M, Kourtis A, Goulis DG, Pashidou B, Manousaki A, Tsara B, Christaki P, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

51

Quality of life in patients with postmenopausal osteoporosis
Goulis DG, Tsimtsiou Z, Giaglis GD, Anastasilakis A, Kita M, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

52

Changes in ApoB / ApoAII ratio after liver transplantation
Papadopoulou E, Slavakis A, Sofianou D, Tzoitou M, Imvrios G, Papageorgiou A, Goulis DG, Avramides A, Elisaf M, Antoniades A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

53

Carbohydrate metabolism in patients with primary hyperparathyroidism
Plevraki E, Goulis DG, Kourtis A, Kontopoulos M, Batakoias B, Anastasilakis A, Kita M, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

54

Bilateral ovarian agenesis and TSPY positivity: two new features of Mayer – Rokitansky – Küster – Hauser syndrome
Plevraki E, Hatzisevastou - Loukidou H, Lambropoulos AF, Goulis DG, Kazanzidou E, Kita M, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

55

Thyroid and gonadal axis function in patients with Crohn’s disease
Tzoitou M, Xiarxos P, Papadopoulou E, Maris Th, Kita M, Papageorgiou A, Goulis DG, Plevraki E, Slavakis A, Sofianou D, Kitis G, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

56

Evidence of adrenal hyperfunction but no adrenal enlargement in patients with acromegaly
Tzoitou M, Papadopoulou E, Goulis DG, Tsitourides J, Hondromatidou S, Markoussis V, Slavakis A, Sofianou D, Kita M, Avramides A
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

57

Idiopathic congenital non-obstructive azoospermia: a clinical, hormonal, genetic and histologic study
Giannouli Ch, Goulis DG, Lambropoulos Α, Lissens W, Tarlatzis BC, Bontis ΙΝ, Papadimas J
6th European Congress of Endocrinology, Lyon, 26-30/04/03

58

Clinical hypothyroidism and signal-averaged electrocardiogram
Kita M, Anastasilakis A, Savvatis S, Goulis DG, Avramides A
12th Balkan Congres of Endocrinology, Thessaloniki 21-25/05/03

59

Idiopathic Congenital Non-Obstructive Azoospermia: a cross-sectional hormonal, sperm, histological and genetic study
Giannouli Ch, Goulis DG, Lambropoulos A, Lissens W, Tarlatzis BC, Bontis JN, Papadimas J
12th Balkan Congres of Endocrinology, Thessaloniki 21-25/05/03

60

Respiratory disorders in active acromegaly
Batakoias B, Kita Μ, Kourtis Α, Goulis DG, Pashidou Β, Manousaki Α, Tsara Β, Christaki Ρ, Avramides Α
12th Balkan Congres of Endocrinology, Thessaloniki 21-25/05/03

61

Adrenal incidentalomas: clinical, hormonal and imaging characteristics in a large cohort of patients
Anastasilakis A, Kontopoulos M, Goulis DG, Kita M, Avramides A
12th Balkan Congres of Endocrinology, Thessaloniki 21-25/05/03

62

Bisphosphonate adverse effects in 851 patient with osteoporosis over 2519 person-years
Anastasilakis Α, Goulis DG, Kita Μ, Avramides Α
12th Balkan Congres of Endocrinology, Thessaloniki 21-25/05/03

63

Quality of life in patients with postmenopausal osteoporosis
Goulis DG, Tsimtsiou Z, Giaglis GD, Anastasilakis A, Kita M, Avramides A
12th Balkan Congres of Endocrinology, Thessaloniki 21-25/05/03

64

Citizen Health Care: An EU programme for integrated, home-centred management for patients with obesity
Goulis DG, Tsimtsiou Z, Giaglis GD, Kontopoulos M, Moraiti A, Kita M, Maglaveras N, Avramides A
5th European Congress on Obesity, Helsinki, 29/05-01/06/03
International Journal of Obesity 27(S1):S107, 2003

65

Citizen Health Care: A randomized control-matched trial for home-centred management in obese patients
Goulis DG, Giaglis GD, Tsimtsiou Z, Kontopoulos M, Moraiti A, Kita M, Maglaveras N, Avramides A
5th European Congress on Obesity, Helsinki, 29/05-01/06/03
International Journal of Obesity 27(S1):S107, 2003

66

Vanishing testes: an unusual case of hypergonadotrophic hypogonadism
Giannouli Ch, Avtzoglou P, Goulis DG, Pavlitou A, Bontis I, Papadimas I
3rd European Congress of Andrology, Münster, Germany, 11-14/09/04
Andrologia 36(4):220, 2004

67

Data mining in azoospermia: a comparison to clinical diagnosis
Mikos T, Goulis DG, Maglaveras N, Bontis I, Papadimas I
3rd European Congress of Andrology, Münster, Germany, 11-14/09/04
Andrologia 36(4):233-234, 2004

68

Artificial neural networks in azoospermia: a comparison to clinical diagnosis
Pantazis K, Chatzigeorgiou A, Mikos Th, Chatzigeorgiou K, Goulis DG, Bontis I, Papadimas I
3rd European Congress of Andrology, Münster, Germany, 11-14/09/04
Andrologia 36(4):246, 2004

69

Testicular fine needle aspiration cytology with ThinPrep method in the evaluation of male infertility
Sevastiadou P, Athanassiou E, Papanicolaou A, Grimbizis G, Mikos Th, Goulis DG, Bontis I, Papadimas I
3rd European Congress of Andrology, Münster, Germany, 11-14/09/04
Andrologia 36(4):247, 2004

70

Testicular fine needle aspiration in men with idiopathic nonobstructive azoospermia or severe oligo-asthenoteratospermia
Papanicolaou A, Grimbizis G, Goulis DG, Mikos Th, Tarlatzis BC, Bontis I, Papadimas I
3rd European Congress of Andrology, Münster, Germany, 11-14/09/04
Andrologia 36(4):247, 2004

71

Data mining in azoospermia: a comparison to clinical diagnosis
Mikos T, Goulis DG, Maglaveras N, Bontis I, Papadimas I
1st Balkan Congress of Reproductive Medicine, Thessaloniki, 24-26/09/04

72

Artificial neural networks in azoospermia: a comparison to clinical diagnosis
Pantazis K, Chatzigeorgiou A, Mikos Th, Chatzigeorgiou K, Goulis DG, Bontis I, Papadimas I
1st Balkan Congress of Reproductive Medicine, Thessaloniki, 24-26/09/04

73

Testicular fine needle aspiration in men with idiopathic nonobstructive azoospermia or severe oligo-asthenoteratospermia
Papanicolaou A, Grimbizis G, Goulis DG, Mikos Th, Tarlatzis BC, Bontis I, Papadimas I
1st Balkan Congress of Reproductive Medicine, Thessaloniki, 24-26/09/04

74

Testicular fine needle aspiration cytology with ThinPrep method in the evaluation of male infertility
Sevastiadou P, Athanassiou E, Papanicolaou A, Grimbizis G, Mikos Th, Goulis DG, Bontis I, Papadimas I
1st Balkan Congress of Reproductive Medicine, Thessaloniki, 24-26/09/04

75

Vanishing testes: an unusual case of hypergonadotrophic hypogonadism
Giannouli Ch, Avtzoglou P, Goulis DG, Pavlitou A, Bontis I, Papadimas I
1st Balkan Congress of Reproductive Medicine, Thessaloniki, 24-26/09/04

76

Using a Portable Digital Assistant as an electronic patient diary and health educator
Giaglis GD, Giannikis GK, Goulis DG, Chouvarda I, Bamidis PD, Maglaveras N
12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, 31/08-04/09/04

77

Changes of leptin levels in patients with end-stage renal disease after transplantation
Papadopoulou E, Tzoitou M, Galaktidou G, Slavakis A, Papageorgiou A, Goulis DG, Kourtis A, Gakis D, Avramidis A, Antoniadis A
12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, 31/08-04/09/04

78

The association of C-Reactive Protein (CRP), Cell Adhesion Molecules (CAMs) with lipids in dyslipidemic patients
Tzoitou M, Papadopoulou E, Galaktidou A, Papageorgiou A, Goulis DG, Slavakis A, Avramides A
12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, 31/08-04/09/04

79

Aneuploidy rates in 2104 consecutive amniocentesis in a single referal unit: reappraisal of amniocentesis indications
Athanasiadis A, Goulis DG, Mikos T, Apostolidis A, Assimakopoulos E, Bontis I
14th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 31/08-04/09/04, Stockholm, Sweden
Ultrasound in Obstetrics και Gynecology 24(3):328, 2004

80

Comparison between 20G and 22G needle for second trimester amniocentesis: a randomized controlled trial
Athanasiadis A, Pantazis K, Goulis DG, Chatzigeorgiou K, Mikos T, Vaitsi V, Efstathiadis E, Assimakopoulos E, Bontis I
14th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 31/08-04/09/04, Stockholm, Sweden
Ultrasound in Obstetrics και Gynecology 24(3):363, 2004

81

Testicular Fine Needle Aspiration Cytology in the evaluation of infertile men
Sevastiadou P, Athanassiou E, Papanicolaou A, Grimbizis G, Mikos Th, Goulis DG, Bontis I, Papadimas I
30th European Congress of Cytology, 12-15/10/04, Athens
Cytopathology 15(Supp 2):55, 2004

82

Health-related Quality of Life in women with posmenopausal osteoporosis
Giaglis GD, Goulis DG, Anastasilakis A, Kita M, Avramides A
1st International Conference of Psychological Society of Northern Greece: “Quality of Life and Psychology”, 03-05/12/04, Thessaloniki

83

Levels of calciotropic hormones (intact PTH and calcitonin) during treatment of osteoporotic women with teriparatide (PTH 1-34)
Anastasilakis Α, Polyzos S, Goulis DG, Slavakis A, Kita Μ, Koukoulis G, Avramides Α
European Congress of Endocrinology, Göteborg, 03-07/09/05

84

The effects of sperm quality on embryo development after intracytoplasmic sperm injection
Loutradi KE, Tarlatzis BC, Goulis DG, Zepiridis L, Pagou Th, Chatziioannou E, Gribizis G, Papadimas J, Bontis JN
Association of Clinical Embryologists / Association of Irish Clinical Embryologists, Dublin 04-06/01/06

85

An obesity-specific quality of life instrument: OAS – adaptation in Greek
Giaglis GD, Goulis DG, Kita M, Kontopoulos M, Avramides A
2nd World Congress on Quality in Clinical Practice, Chalkidiki, 03-06/06/04

86

Two pregnancies resulting in a healthy newborn in a CML patient treated with imatinib
Sotiropoulos D, Adamidou S, Athanasiadou A, Goulis DG, Fassas A, Anagnostopoulos A
American Society of Hematology, Washington
Blood 104(11): 4694, 2004

87

Reduced levels of inhibin-B and correlation with testicular cytology in subfertile men
Polichronou P, Mikos TH, Goulis DG, Grimbizis G, Papanicolaou A, Gerou S, Bontis J, Papadimas J
12th World Congress of Gynecological Endocrinology, 02-05/03/06, Florence, Italy
Gynecological Endocrinology 22(Suppl 1):112

88

The use of Data Mining in the categorization of patients with azoospermia
Mikos TH, Pantazis K, Goulis DG, Maglaveras N, Bontis J, Papadimas J
12th World Congress of Gynecological Endocrinology, 02-05/03/06, Florence, Italy
Gynecological Endocrinology 22(Suppl 1):112

89

The effects of sperm quality on embryo development after intracytoplasmic sperm injection
Loutradi KE, Tarlatzis BC, Goulis DG, Zepiridis L, Pagou Th, Chatziioannou E, Gribizis G, Papadimas J, Bontis JN
12th World Congress of Gynecological Endocrinology, 02-05/03/06, Florence, Italy
Gynecological Endocrinology 22(Suppl 1):177

90

Epidemiologic analysis of thyroid fine needle aspiration biopsies over a period of 18 years (1987–2004)
Polyzos S, Kita M , Goulis DG, Benos A, Flaris N, Leontsini M, Avramides A
8th European Congress of Endocrinology, 01-05/04/06, Glasgow, UK
Endocrine Abstracts 11:P787

91

Acute and chronic effect of teriparatide on glucose metabolism in women with established osteoporosis
Anastasilakis A, Goulis DG, Koukoulis G, Slavakis A, Kita M, Avramides A
8th European Congress of Endocrinology, 01-05/04/06, Glasgow, UK
Endocrine Abstracts 11:P344

92

Complete androgen insensitivity syndrome with bilateral testicular hamartomata and paratesticular leiomyoma
Papanikolaou A, Goulis DG, Athanasiou E, Hatzibougias D, Bobos M, Papadimas J
2nd Inter-Congress of the European Society of Pathology, Ioannina, 24-27/05/06
Virchows Archiv 448(5):701-702, 2006

93

The diagnostic role of Inhibin-β in subfertile men and its correlation with testicular cytology
Polichronou P, Mikos Th, Goulis DG, Grimbizis G, Papanicolaou A, Gerou S, Bontis J, Papadimas J
IVth European Congress of Andrology, Toulouse, France, 08-10/12/06
Andrologie 16(4):312, 2006

94

Epidemiologic features of varicocele in a large cohort of Greek men with infertility
Kantartzi P-D, Goulis DCh, Iliadou PK, Tsametis Ch, Goulis DG, Bontis J, Papadimas J
IVth European Congress of Andrology, Toulouse, France, 08-10/12/06
Andrologie 16(4):321-322, 2006

95

Testicular Fine Needle Aspiration (FNA) Biopsy in the investigation of the subfertile male with azoospermia and severe oligo-terato-asthenospermia
Mikos Th, Polichronou P, Goulis DG, Grimbizis G, Papanikolaou A, Athanasiou E, Sevastiadou P, Bontis IN, Papadimas I
IVth European Congress of Andrology, Toulouse, France, 08-10/12/06
Andrologie 16(4):332-333, 2006

96

Wie oft würden Frauenärzte in Griechenland Hormontherapie bei Mammakarzinom-Patientinnen verschreiben?
Vavilis D, Zafrakas M, Chatzigeorgiou K, Goulis DG, Pantazis K, Argyriou T, Bontis I
I. Tagung der Deutsch-Griechischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 09-10/06/07, Thessaloniki, Griechenland

97

Wie oft würden Frauenärzte in Griechenland Hormontherapie bei Ovarialkarzinom-Patientinnen verschreiben?
Vavilis D, Chatzigeorgiou K, Goulis DG, Pantazis K, Agorastos T, Bontis I
I. Tagung der Deutsch-Griechischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 09-10/06/07, Thessaloniki, Griechenland

98

p16 methylation in cervical scrapes of female smokers
Fedonidis K, Agorastos Th, Katopodi Th, Krikelis D, Goulis DG, Kouidou S
59th National Conference of Biochemistry Molecular Biology, 07-09/12/07, Athens, Greece

99

Risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Goulis DG, Kolibianakis EM, Venetis Ch, Tarlatzis BC, Papadimas I
The 7th Athens Congress on Women’s Health and Disease – Gynecologic, Endocrine and Reproductive Issues, 11-13/09/08, Athens, Greece

100

Adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Goulis DG, Farmakiotis D, Georgopoulos NA, Katsikis E, Tarlatzis BC, Papadimas I, Panidis D
The 7th Athens Congress on Women’s Health and Disease – Gynecologic, Endocrine and Reproductive Issues, 11-13/09/08, Athens, Greece

101

HLA-DQB1*05 association with Hashimoto thyroiditis in children of Northern Greek origin
Giza S, Galli-Tsinopoulou A, Lazidou P, Fleva A, Goulis DG, Trachana M, Nousia-Arvanitakis S
25th International Congress of Pediatrics, 25-30/08/07, Athens, Greece
Pediatrics 121:S104, 2008

102

Adiponectin levels in women with PCOS: A systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Goulis DG, Farmakiotis D, Georgopoulos NA, Katsikis E, Tarlatzis BC, Papadimas I, Panidis D
6th Annual Meeting of Androgen Excess and PCOS society, 09/11/08, San Francisco, USA

103

Risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Goulis DG, Kolibianakis EM, Venetis Ch, Tarlatzis BC, Papadimas I
5th International Symposium “Diabetes and Pregnancy”, 26-28/03/09, Sorrento, Italy

104

Gapapentin for the treatment of hot flushes in women with natural or tamoxifen-induced menopause: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Tzellos Th, Kouvelas D, Goulis DG, Tarlatzis BC, Papadimas I
11th European Congress of Endocrinology, 25-29/04/09, Istanbul, Turkey
Endocrine Abstracts 2009, 20:OC3.1

105

A systematic review and a meta-analysis on adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome
Toulis K, Goulis DG, Farmakiotis D, Katsikis I, Georgopoulos NA, Tarlatzis BC, Papadimas I, Panidis D
11th European Congress of Endocrinology, 25-29/04/09, Istanbul, Turkey
Endocrine Abstracts 2009, 20:P634

106

Addition of rLH in patients undergoing ovarian stimulation with rFSH and GnRH analogues for IVF: a meta-analysis
Venetis CA, Kolibianakis EM, Toulis KA, Goulis DG, Papadimas I, Tarlatzis BC
14th World Congress of Gynecological Endocrinology, 04-7/03/10, Florence, Italy

107

Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing in-vitro fertilization: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Goulis DG, Venetis CA, Kolibianakis EM, Harizopoulou V, Tarlatzis BC, Papadimas I
14th World Congress of Gynecological Endocrinology, 04-7/03/10, Florence, Italy

108

Lower pregnancy rates in GnRH antagonist cycles with elevated progesterone on the day of hCG administration: a systematic review and meta-analysis
Venetis CA, Kolibianakis EM, Toulis K, Goulis DG, Loutradi K, Chatzimeletiou K, Papadimas I, Bontis I, Tarlatzis BC
26th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 28-30/06/10, Rome, Italy
Human Reproduction, 2010

109

Inhibin B and anti-Mullerian hormone as markers of persistent spermatogenesis in men with non-obstructive azoospermia: a meta-analysis of diagnostic accuract studies
Toulis K, Iliadou PK, Venetis CA, Tsametis Ch, Papadimas I, Goulis DG, Tarlatzis BC
20th World Congress on Fertility & Sterility, Munich, 12-16/09/10
Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology 7(4):383, 2010

110

Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing in-vitro fertilization: a systematic review and a meta-analysis
Toulis K, Venetis CA, Kolibianakis EM, Negro R, Papadimas I, Goulis DG, Tarlatzis BC
20th World Congress on Fertility & Sterility, Munich, 12-16/09/10
Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology 7(4):383, 2010

111

The effect of freezing – thawing procedure on sperm DNA fragmentation
Chatzimeletiou K, Kantartzi PD, Goulis DG, Papadimas I, Tarltazis BC
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-01/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):46, 2010

112

Inhibin B and Anti-Müllerian Hormone as markers of persistent spermatogenesis in men with non-obstructive azoospermia: a meta-analysis of diagnostic accuracy studies
Toulis KA, Iliadou PK, Tsametis C, Mintziori G, Venetis CA, Tarlatzis BC, Papadimas I, Goulis DG
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-01/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):52, 2010

113

Dynamic endocrine test of Inhibin B and Anti-Müllerian Hormone in men with non-obstructive azoospermia
Tsametis C, Mintziori G, Iliadou PK, Toulis, KA, Tarlatzis BC, Papadimas I, Goulis DG
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-01/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):52, 2010

114

Semen analysis by electron and fluorescence microscopy in a case of partial hydatidiform mole reveals a high incidence of abnormal morphology, diploidy and tetraploidy
Chatzimeletiou K, Sionga A, Oikonomou L, Charalampidou S, Kantartzi PD, Zournatzi V, Panidis D, Goulis DG, Papadimas I, Tarltazis BC
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-01/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):52-53, 2010

115

Correlation between sperm concentration and sperm DNA fragmentation
Kantartzi PD, Chatzimeletiou K, Goulis DG, Lambropoulos A, Papadimas I, Tarltazis BC
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-02/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):83, 2010

116

Subfertile men with varicocele do not have significantly higher sperm DNA fragmentation levels than fertile controls
Kantartzi PD, Chatzimeletiou K, Goulis DG, Lambropoulos A, Papadimas I, Tarltazis BC
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-01/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):83, 2010

117

Effect of Varicocele on spermatozoal DNA integrity (TUNEL assay) and chromatin condensation (GRAM staining)
Angelopoulou R, Syriou V, Korakaki A, Chalikias M, Goulis DG
6th European Congress of Andrology, Athens, 29/09-01/10/10
International Journal of Andrology 33(suppl 1):95-96, 2010

118

The intrapartum application of continuous glucose monitoring system in pregnancies complicated with diabetes
Harizopoulou VC, Goulis DG, Vavilis DS, Grimbizis G, Tsakalis AV, Saranti ES, Tarlatzis BC
6th International Symposium on Diabetes & Pregnancy, Salzburg, Austria, 23-26/03/11

119

Non-alcoholic fatty liver disease in pregnant women with gestational diabetes mellitus
Poulakos P, Goulis DG, Mintziori G, Kintiraki E, Tsirou E, Tsametis C, Pantazis P, Harizopoulou VC, Assimakopoulos E, Tarlatzis BC
6th International Symposium on Diabetes & Pregnancy, Salzburg, Austria, 23-26/03/11

120

Gestational diabetes mellitus: metabolic and obstetric approach of 300 cases
Kintiraki E, Goulis DG, Poulakos P, Mintziori G, Tsirou E, Poulasouchidou M, Pantazis K, Harizopoulou VC, Assimakopoulos E, Tarlatzis BC
6th International Symposium on Diabetes & Pregnancy, Salzburg, Austria, 23-26/03/11

121

Meta-analysis of Cardiovascular Disease risk markers in women with Polycystic Ovary Syndrome
Toulis KA, Goulis DG, Mintziori G, Kintiraki E, Eukarpidis E, Mouratoglou S-A, Pavlaki A, Stergianos S, Poulasouchidou M, Tzellos TG, Chourdakis M, Tarlatzis BC
European Congress of Endocrinology 2011, Rotterdam, The Netherlands, 30/4-04/05/11

122

Effect of advanced age on spermatozoal DNA integrity: evaluation of alternative techniques
Angelopoulou R, Korakaki A, Katsiki E, Goulis DG, Zeginiadou Th
WCMH abstracts
Journal of Men’s Health 6(3):251, 2009

123

The effect of aromatase inhibitors in poor responders undergoing ovarian stimulation with GnRH analogues and recombinant FSH for IVF: a systematic review and meta-analysis
Kolibianakis EM, Venetis CA, Bosdou J, Toulis KA, Goulis DG, Tarlatzi TB, Tarlatzis BC
27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 03-06/07/11, Stockholm, Sweden
Human Reproduction 26:i299, 2011

124

Cardiovascular disease risk markers in women with polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis
Toulis KA, Mintziori G, Goulis DG, Kintiraki E, Eukarpidis E, Mouratoglou SA, Pavlaki A, Stergianos S, Poulasouhidou M, Tzellos TG, Tarlatzis BC
27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 03-06/07/11, Stockholm, Sweden
Human Reproduction 26:i336, 2011

125

Meta-analysis of cardiovascular disease risk markers in women with polycystic ovary syndrome
Mintziori G, Toulis KA, Goulis DG, Kintiraki E, Eukarpidis E, Mouratoglou S-A, Pavlaki A, Stergianos S, Poulasouchidou M, Tzellos TG, Makedos A, Chourdakis M, Tarlatzis BC
13th annual meeting of Young Active Research in Endocrinology (Europe), Stockholm, Sweden, 7-9/10/11

126

Improved probability of preganacy with transdermal testosterone pre-treatment in poor responders treated with GnRH analogues and gonadotropins for in-vitro fertilization: A meta-analysis
Venetis CA, Bosdou J, Kolibianakis EM, Toulis KA, Goulis DG, Tarlatzis BC
67th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, 15-19/11/11, Orlando, USA

127

Addition of recombinat LH in poor responders undergoing ovarian stimulation with FSH and GnRH analogues for in-vitro fertilization: A systematic review and meta-analysis
Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou J, Toulis KA, Goulis DG, Tarlatzis BC
67th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, 15-19/11/11, Orlando, USA

128

High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women at term and their newborns in Thessaloniki, Northern Greece
Karras S, Papadopoulou F, Bili E, Goulis DG, Gastaris C, Harizopoulou V, Kintiraki E, Tarlatzis BC
9th International Scientific Meeting of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 27-30/09/2011, Athens, Greece

129

Thyroid function during Assisted Reproductive Technology (ART) procedures
Mintziori G, Goulis DG, Toulis KA, Tsametis Ch, Venetis CA, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC
15th World Congress in Gynecological Endocrinology, 07-10/03/2012, Florence, Italy

130

High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women at term and their neonates in Thessaloniki, Northern Greece
Karras SN, Bili H, Goulis DG, Papadopoulou F, Harizopoulou V, Kintiraki E, Gkastaris K, Bantis K, Tarlatzis BC
European Congress on Osteoporosis & Osteoarthritis (IOF-ECCEO12), 21-24/03/12, Bordeaux, France
Osteoporosis International 2012, 23 (Suppl 2):S109

131

Impact of thyroid status and thyroid autoimmunity on assisted reproduction technology outcome
Mintziori G, Gialamas E, Dosopoulos K, Zouzoulas D, Gitas G, Venetis CA, Kolibianakis EM, Goulis DG, Tarlatzis BC
15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology, 05-09/05/12, Florence, Italy
Endocrine Abstracts 2012, 29:P 889

132

Large-for-gestational-age and macrosomic neonates born by women with gestational diabetes mellitus diagnosed by the new IADPSG criteria: a case-control study of 301 patients and 839 controls
Kintiraki E, Goulis DG, Mameletzi S, Athanasiadis A, Assimakopoulos E, Tsapas A, Tarlatzis BC
15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology, 05-09/05/12, Florence, Italy
Endocrine Abstracts 2012, 29:P 920

133

Fetal growth parameters and outcome of pregnancies complicated with thyroid disease
Poulasouchidou MK, Mintziori G, Toulis KA, Kintiraki E, Poulakos P, Goulis DG, Tarlatzis BC
15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology, 05-09/05/12, Florence, Italy
Endocrine Abstracts 2012, 29:P 928

134

Fear of illness and quality of life in Greek postmenopausal women with osteoporosis
Mintziori G, Golias V, Triantafyllou A, Papadopoulou S-L, Tsiga E, Goulis DG
15th European Congress of Endocrinology, 27/04-01/05/13, Copenhagen, Denmark
Endocrine Abstracts 2013, 32:P 110

135

An observational study reveals that neonatal vitamin D is primarily determined by maternal contributions: implications of a new assay on the roles of vitamin D forms
Karras S, Shah I, Petroczi A, Goulis DG, Bili H, Papadopoulou F, Anagnostis P, Persinaki A, Tarlatzis BC, Naughton D
15th European Congress of Endocrinology, 27/04-01/05/13, Copenhagen, Denmark
Endocrine Abstracts 2013, 32:P 125

136

Association of TSH concentrations and thyroid autoimmunity with IVF outcome in women with TSH concentrations within normal adult range
Mintziori G, Goulis DG, Gialamas E, Dosopoulos K, Zouzoulas D, Gitas G, Venetis CA, Toulis KA, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC
2nd International Medical Olympiad, Thessaloniki, 18-20/10/13
Hellenic Journal of Nuclear Medicine 2014, supplement 1:79

137

Osteocalcin is associated with low testosterone concentrations but not oligo-astheno-teratozoospermia in men with infertility
Lymperi S, Iliadou PK, Tsametis C, Mintziori M, Adamou V, Kouthouris A-G,
Tarlatzis BC, Goulis DG
8th European Congress of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17/10/14
Andrology 2014, 2 (Suppl. 2):67

138

Effect of bisphenol A on male reproductive function
Mantzouki Ch, Iliadou PK, Margeli A, Papassotiriou I, Mastorakos G, Kousta E, Goulis DG
8th European Congress of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17/10/14
Andrology 2014, 2 (Suppl. 2):78

139

α-glucosidase concentrations in seminal plasma of men with asthenospermia: a pilot study
Teftsoglou S, Goulis DG, Nikopoulou S,
Zegkiniadou Th, Mastorakos G
8th European Congress of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17/10/14
Andrology 2014, 2 (Suppl. 2):78

140

Gestational Diabetes Mellitus
Mintziori G, Goulis DG
16th ESE Postgraduate Training Course
on Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Athens, 13-15/02/15

141

Fetal growth parameters and outcome of pregnancies complicated with thyroid disease
Poulasouchidou MK, Mintziori G, Toulis KA, Kintiraki E, Poulakos P, Gerente A, Tarlatzis BC, Athanasiadis A, Goulis DG
8th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy, Berlin, Germany, 15-18/04/15

142

Gestational diabetes mellitus: metabolic and obstetric approach of 300 cases
Kintiraki E, Mintziori G, Poulakos P, Tsirou E, Poulasouchidou M, Pantazis K, Harizopoulou VC, Assimokopoulos E, Tarlatzis BC, Athanasiadis A, Goulis DG
8th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy, Berlin, Germany, 15-18/04/15

143

Hypovitaminosis in pregnancy: can the Μediterranean paradox be explained? A systematic review
Karras S, Paschou S, Kandaraki E, Anagnostis P, Annweiler C, Tarlatzis BC, Hollis BW, Grant WB, Goulis DG
18th Workshop on Vitamin D, Delft, Netherlands, 21-24/04/15

144

Serum leptin, adiponectin and ghrelin concentrations in post- menopausal women: is there an association with bone mineral density?
Mpalaris V, Anagnostis P, Anastasilakis A, Goulis DG, Doumas A, Iakovou I
18th European Congress of Endocrinology 2016, 28-31/05/16, Munich, Germany
Endocrine Abstracts 2016, 41:EP 108

145

Association of follicle stimulating hormone receptor single nucleotide polymorphisms with fertility in greek men
Tsitlakidis D, Katopodi Th, Goulis DG, Papadimas I, Kritis A
18th European Congress of Endocrinology 2016, 28-31/05/16, Munich, Germany
Endocrine Abstracts 2016, 41:EP 724

146

Dietary and social factors associated to obesity among greek adolescent girls
Leontaridou I, Moutsiou L, Iliadou PK, Somali M, Sakali A-K, Papagianni M,
Mastorakos G, Goulis DG, Mouslech Z
18th European Congress of Endocrinology 2016, 28-31/05/16, Munich, Germany
Endocrine Abstracts 2016, 41:EP 782

147

ThyPROgr: translation and validation in Greek of the thyroid-specific quality of life questionnaire ThyPRO
Mintziori G, Watt T, Pournaras D, Tzortzis E, Kita M, Goulis DG
18th European Congress of Endocrinology 2016, 28-31/05/16, Munich, Germany
Endocrine Abstracts 2016, 41:EP 1056

148

Impaired skeletal muscle oxygenation and endothelial function in women with gestational diabetes mellitus assessed by near-infrared spectroscopy
Dipla K, Kintiraki E, Grigoriadou I, Triantafyllou G, Triantafyllou A, Zografou I, Vrabas IS, Zafeiridis A, Goulis DG, Douma S
26th European Congress of Hypertension and Cardiovascular protection, 10-13/06/16, Paris, France

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

1

Το βαρήκοο παιδί ως ιατροκοινωνικό πρόβλημα
Γουλής ΔΓ, Γρύλλης Σ, Μανιάτη Λ, Μούτσιανος Γ, Ηλιάδης Θ
1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 16/12/89

2

Ανοσοβιολογικό σύστημα - Καρκίνος στα παιδιά
Φιλιππόπουλος Α, Καλλέργης Κ, Παπαχαραλάμπους Π, Γουλής ΔΓ, Μαρκαντωνάτος Α
1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 16/12/89

3

Ανοσολογικές μελέτες σε παιδιά με όγκους του Wilms
Φιλιππόπουλος Α, Ζαβιτσανάκης Α, Κουτσονικόλας Δ, Γουλής ΔΓ, Μαρκαντωνάτος Α
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη 18/03/90

4

Παιδί πολυτραυματίας- Η εμπειρία 15 ετών
Φιλιππόπουλος Α, Ζαβιτσανάκης Α, Κουτσούμης Γ, Γουλής ΔΓ, Μαρκαντωνάτος Α
ΙΓ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 01/12/90

5

Ατυχήματα στο οικογενειακό περιβάλλον
Αβραμίδου Κ, Κωστάκη Ν, Τσιάγγα Π, Γουλής ΔΓ, Φιλιππόπουλος Α
2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 28/04/91

6

Μονοκλωνικά αντισώματα στην ογκολογία των παίδων: ένας νέος διαγνωστικός και θεραπευτικός παράγοντας
Φιλιππόπουλος Α, Σάλεμ-Δεστούνη Ε, Γουλής ΔΓ, Μαρκαντωνάτος Α
7ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 16/05/92

7

Χρόνιο ακουστικό τραύμα:
Νέες μέθοδοι προσέγγισης του προβλήματος
Γουλής ΔΓ, Τσαλιγόπουλος Μ, Τσιμπιρής Ν, Ναθαναήλ Χ, Χαρισόπουλος Η, Ηλιάδης Θ
ΙΔ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 29/10-01/11/92

8

Νέες μέθοδοι και τεχνικές στη μέτρηση του επαγγελματικού θορύβου
Ναθαναήλ Χ, Γουλής ΔΓ, Τσιμπιρής Ν
ΙΔ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 29/10-01/11/92

9

Κρίνεται απαραίτητη η χρήση μέτρων προστασίας του οργάνου της ακοής στο πεδίο βολής;
Γουλής ΔΓ, Τσαλιγόπουλος Μ, Τσιμπιρής Ν, Φρησίρας Σ, Κεραμάρης Α, Ηλιάδης Θ
ΙΔ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 29/10-01/11/92

10

Συνδακτυλία
Φιλιππόπουλος A, Πετρόπουλος A, Γουλής ΔΓ, Μαρκαντωνάτος A
ΙΔ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 29/10-01/11/92

11

Ενδομυελικές ηλώσεις σε παιδιά πολυτραυματίες. Μια μέθοδος με άριστα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.
Φιλιππόπουλος Α, Μαλλιαρόπουλος Ν, Σπυριδάκης, Γουλής ΔΓ, Μηλιαράς Ε
ΙΔ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 29/10-01/11/92

12

Το ηλεκτρονικό επιστημονικό κείμενο ως εναλλακτική λύση του εντύπου. Εφαρμογή: Ηλεκτρονικός Συνταγογραφικός Οδηγός
Γουλής ΔΓ, Τσιμπιρής Ν, Σαρρής Ι, Ανδριόπουλος Ν
3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 12-14/03/93

13

Απόψεις των νέων για το AIDS.
Εφαρμογή σε Μονάδα του Στρατού Ξηράς.
Τσιμπιρής Ν, Γουλής ΔΓ, Χαλούδης Ν
3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 12-14/03/93

14

Ενδομυελικές ηλώσεις σε παιδιά πολυτραυματίες. Απώτερα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης μεθόδου
Φιλιππόπουλος Α, Μαλλιαρόπουλος Ν, Γουλής ΔΓ, Βαλιούλης Ι, Τσιαμπίρης Κ
XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, Κέρκυρα 22/09/93

15

Η ιατρική φροντίδα του παιδιού στην πρώτη μεταεπαναστατική περίοδο. Ι. Ιατρική πράξη, στάσεις και αντιλήψεις στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος
Φιλιππόπουλος Α, Λιόλιος Ν, Καλλέργης Κ, Γουλής ΔΓ, Αναγνωστόπουλος Δ
XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, Κέρκυρα 22/09/93

16

Λοιμώξεις – Μια ιστορική διαδρομή
Φιλιππόπουλος Α, Γουλής ΔΓ, Αναγνωστόπουλος Δ
9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 08/04/94

17

Η Τέχνη στην Επιστήμη
Φιλιππόπουλος Α, Γουλής ΔΓ, Αναγνωστόπουλος Δ
9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 08/04/94

18

Παιδικές μυοσκελετικές κακώσεις: Μια ιστορική διαδρομή
Φιλιππόπουλος Α, Γουλής ΔΓ
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Χαλκιδική 05-08/05/94

19

Ελληνικός Συνταγογραφικός Οδηγός
Γουλής ΔΓ, Τσιμπιρής Ν, Τσαλιγόπουλος ΜΓ
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη 14/05/94

20

Επιστήμη και Τέχνη ΙΙ
Φιλιππόπουλος Α, Γουλής ΔΓ, Κότσιανος Κ, Αναγνωστόπουλος Δ
ΧΙΧ Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, Θεσσαλονίκη 20-22/10/94

21

Η θρησκεία, η ιστορία της ιατρικής και η ιστορία της τέχνης ως δεξαμενές έμπνευσης των συμβόλων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, μέσα από το πέρασμα των αιώνων
Φιλιππόπουλος Α, Αναγνωστόπουλος Δ, Γουλής ΔΓ, Βρίτσιος Α
15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 10-13/11/94

22

Ηλεκτρονικός οδηγός διαφορικής διαγνωστικής. Εφαρμογή: ακτινολογική διάγνωση
Γουλής ΔΓ, Φιλιππόπουλος Α, Βρίτσιος Α
15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 10-13/11/94

23

Η υπέρταση στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου: Μια ανησυχητική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση
Συράκος Θ, Λαζαρίδης Ν, Γουλής ΔΓ, Χατζής Α, Χατζηαθανασίου Τ, Μητράκος Γ
5o Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Αθήνα 29/02-02/03/96

24

Η χρήση των αντανακλαστικών του μυός του αναβολέα στον υποθυρεοειδισμό
Παλιόμπεη Β, Νακόπουλος T, Γουλής ΔΓ, Δαγγίλας Α
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ, Ρόδος 22-25/10/97

25

Αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα: Πρώιμος βιολογικός δείκτης υποθυρεοειδισμού;
Γουλής ΔΓ, Δελαρούδης Σ, Τζοΐτη Μ, Κυρούδη Α, Τσιμπιρής Ν, Haddad T, Σώμαλη Μ, Κήτα M, Αβραμίδης Α
25o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 19-22/03/98

26

Διερεύνηση άξονα υπόφυσης-επινεφριδίων σε incidentalomas επινεφριδίων
Σαρρής Ι, Μπαλάρης Χ, Χρυσουλίδου Α, Γουλής ΔΓ, Δελαρούδης Σ, Κυρούδη Α, Τζοΐτη Μ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Λευκωσία 23-25/03/00

27

Η λοίμωξη με Chlamydia pneumoniae σχετίζεται με προεκλαμψία
Goulis DG, Chappell LC, Gibbs R, de Swiet M, Williamson, C
H' Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 25-28/05/00

28

Διερεύνηση άξονα υπόφυσης - επινεφριδίων σε incidentalomas επινεφριδίων
Σαρρής Ι, Μπαλάρης Χ, Χρυσουλίδου Α, Γουλής ΔΓ, Δελαρούδης Σ, Κυρούδη Α, Τζοΐτη Μ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 08-11/11/00

29

Συχνότητα και εντόπιση πολυπόδων παχέως εντέρου σε μεγαλακρικούς ασθενείς
Τζοΐτη Μ, Ακριβιάδης Α, Παπαδοπούλου Ε, Γουλής ΔΓ, Παπαγεωργίου Α, Πατσιαούρα Κ, Λεοντσίνη Μ, Αρβανιτάκης Κ, Αβραμίδης Α
18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 08-11/11/00

30

Μεσογειακή αναιμία και άξονας υπόφυσης – γονάδων: προοπτική, πολυκεντρική, κλινικοεργαστηριακή μελέτη
Γουλής ΔΓ, Γεωργιάδης Γ, Ταρλατζής Β, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 15-18/03/01

31

Σύγκριση μακράς διάρκειας αναλόγων σωματοστατίνης (οκτρεοτίδη και λανρεοτίδη) μεταξύ τους και με βραχείας δράσης οκτρεοτίδη σε ασθενείς με ενεργό μεγαλακρία
Μπατακόιας Β, Γουλής ΔΓ, Σαρρής Ι, Χρυσουλίδου Α, Μπαλάρης Χ, Αναστασιλάκης Α, Πλευράκη Ε, Κούρτης Α, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 15-18/03/01

32

Iδιοπαθής δυσπερμία: Κλινική, ορμονική και ιστοπαθολογική μελέτη
Πουρνάρας Δ, Χατζηνάκος Γ, Γιαννούλη Χ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 21-23/02/02
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής, 29(3):38, 2002

33

Βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη σε γόνιμους και υπογόνιμους άνδρες
Γεωργολιός Α, Αντωνίου Γ, Γουλής ΔΓ, Ζουρνατζή Β, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 21-23/02/02
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής, 29(3):38-39, 2002

34

Μελέτη αποτελεσματικότητας του ιδιοσκευάσματος θυροξίνης Τ4
Αναστασιλάκης Α, Κούρτης Α, Ματακόιας Β, Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Σλαβάκης Α, Σοφιανού Δ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ιωάννινα, 21-24/03/02

35

Ιδιοπαθής μη αποφρακτική αζωοσπερμία: κλινική, ορμονική, γενετική και ιστολογική μελέτη
Γιαννούλη Χ, Γουλής ΔΓ, Λαμπρόπουλος Α, Lissens W, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Ενδοκρινείς αδένες και μεταβολισμός 2002, Θεσσαλονίκη, 17-19/10/02

36

Ιδιοπαθής μη αποφρακτική αζωοσπερμία: κλινική, ορμονική, γενετική και ιστολογική μελέτη
Γουλής ΔΓ, Γιαννούλη Χ, Λαμπρόπουλος Α, Lissens W, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
5ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 01-03/11/02
Ανήρ 4(3):128

37

Η επίδραση της καλσιτονίνης και της αλενδρονάτης στην οστική πυκνότητα ασθενών με πέμφυγα και οστεοπόρωση από κορτικοειδή
Αναστασιλάκης Α, Κούρτης Α, Μπατακόιας Β, Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Α. Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

38

H επίδραση της υπερπρολακτιναιμίας στο ανοσολογικό σύστημα
Τζοΐτη Μ, Παπαδοπούλου Ε, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Παπαγεωργίου Α, Πλευράκη Ε, Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

39

Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με παχυσαρκία
Γουλής ΔΓ, Γιαγλής Γ, Αναστασιλάκης Α, Τσίμτσιου Ζ, Παπαδήμα Μ, Μπατακόιας Β, A. Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

40

Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με οστεοπόρωση
Γουλής ΔΓ, Αναστασιλάκης Α, Τσίμτσιου Ζ, Μπατακόιας Β, Γιαγλής Γ, Παπαδήμα Μ, A. Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

41

Η επιίδραση της υπερπρολακτιναιμίας στα επίπεδα των κυτοκινών
Τζοΐτη Μ, Παπαδοπούλου Ε, Γαλακτίδου Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Παπαγεωργίου Α, Πλευράκη Ε, Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

42

Εκτίμηση αποτελεσματικότητας της ρισενδρονάτης σε ασθενείς με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Κούρτης Α, Μπατακόιας Β, Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

43

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χορηγήσης καλσιτονίνης σε μεταμοσχευθέντες ασθενείς και σε ασθενείς με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Κούρτης Α, Μπατακόιας Β, Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

44

Μεταβολισμός υδατανθράκων και ινσουλινική αντίσταση σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό
Πλευράκη Ε, Γουλής ΔΓ, Α. Αβραμίδης Α
19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 07-10/11/02

45

Εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη: προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη
Γουλής ΔΓ, Γιαγλής ΓΔ, Τσίμτσιου Ζ, Λέκκα Ε, Αναστασιλάκης Α, Μπατακόιας Β, Κούρτης Α, Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Κήτα Μ, Μαγκλαβέρας Ν, Αβραμίδης Α
16ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 14-16/11/02

46

Μεταβολισμός υδατανθράκων και ινσουλινική αντίσταση σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό
Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Κούρτης Α, Αναστασιλάκης Α, Μπατακόιας Β, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Αβραμίδης Α
16ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 14-16/11/02

47

Εκτίμηση του επιπέδου γνώσεων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Τσίμτσιου Ζ, Γιαγλής ΓΔ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Νινιός Ν, Μαγκλαβέρας Ν, Αβραμίδης Α
8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Καβούρι 12-16/03/03

48

Μετάφραση και προσαρμογή του ερωτηματολογίου «Diabetes Empowrement Scale» στην ελληνική γλώσσα
Γιαγλής ΓΔ, Τσίμτσιου Ζ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Μαγκλαβέρας Ν, Αβραμίδης Α
8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Καβούρι 12-16/03/03

49

Εκτίμηση των αντιλήψεων των ασθενών σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη
Τσίμτσιου Ζ, Γιαγλής ΓΔ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Νινιός Ν, Αβραμίδης Α
8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Καβούρι 12-16/03/03

50

Ευαισθησία υπερηχογραφικών δεικτών των χρωματοσωματικών ανωμαλιών στο 2ο τρίμηνο της κύησης – Πρώρα αποτελέσματα από 2200 παρακεντήσεις
Αθανασιάδης A, Γουλής ΔΓ, Φλωρεντίν Λ, Μίκος Θ, Διβανέ Α, Καραβιδά Κ, Αποστολίδης Α, Ζαφράκας Μ, Μπόντης Ι
12ο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 04-06/04/03

51

Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή μελέτη του αζωοσπερμικού άνδρα
Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Γκριμπίζης Γ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
2ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 17-18/04/03
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής, 30(3):65, 2003

52

Μεθοδολογία αξιολόγησης της βιοψίας όρχεων με λεπτή βελόνη
Παπανικολάου Α, Γουλής ΔΓ, Σιουτοπούλου Γ, Γκριμπίζης Γ, Λεοντσίνη Μ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
2ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 17-18/04/03
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής, 30(3):65, 2003

53

Η αστοχία της θεραπείας με ένα διφωσφονικό δεν προδικάζει την αστοχία σε άλλο διφωσφονικό σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Κούρτης Α, Μπατακόιας Β, Αβραμίδης Α
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 17-20/04/03
Οστούν 14(1):62-63

54

Σύγκριση αποτελεσματικότητας των από του στόματος χορηγούμενων διφωσφονικών σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Μπατακόιας Β, Κούρτης Α, Αβραμίδης Α
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 17-20/04/03
Οστούν 14(1):64

55

Σύνδρομο του πεινασμένου οστού (hungry bone syndrome) μετά παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και κυστική ινώδη οστεΐτιδα
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Πλευράκη Ε, Κοντόπουλος Μ, Αβραμίδης Α
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 17-20/04/03
Οστούν 14(1):67-68

56

Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη λήψη διφωσφονικών σε 851 ασθενείς με οστεοπόρωση για χρονικό διάστημα 2519 ανθρωπο-ετών
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Κοντόπουλος Μ, Πλευράκη Ε, Αβραμίδης Α
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 17-20/04/03
Οστούν 14(1):75-76

57

Σχέση οστικής πυκνότητας και κυτοκινών σε γυναίκες με προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
Τζοΐτου Μ, Παπαδοπούλου Ε, Γαλακτίδου Α, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Παπαγεωργίου Α, Πλευράκη Ε, Αβραμίδης Α
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 17-20/04/03
Οστούν 14(1):68

58

Σύγκριση αποτελεσματικότητας καλσιτονίνης και διφωσφονικών στην πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με πέμφυγα
Αναστασιλάκης Α, Μπατακόιας Β, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Καπέτης Ε, Μουρελού Ό, Αβραμίδης Α
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Θεσσαλονίκη 26-29/06/03

59

Επίδραση της αλενδρονάτης στην οστική πυκνότητα ασθενών με πέμφυγα
Αναστασιλάκης Α, Μπατακόιας Β, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Καπέτης Ε, Μουρελού Ό, Αβραμίδης Α
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Θεσσαλονίκη 26-29/06/03

60

Σχέση προσκολλητικών μορίων (CAMs), C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και λιπιδίων σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς
Τζοΐτου Μ, Παπαδοπούλου Ε, Γαλακτίδου Γ, Γουλής ΔΓ, Παπαγεωργίου Α, Σλαβάκης Α, Αβραμίδης Α
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 18-20/03/04

61

Μεταβολές των επιπέδων της λεπτίνης σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια μετά τη μεταμόσχευση νεφρού
Παπαδοπούλου Ε, Τζοΐτου Μ, Γαλακτίδου Γ, Σλαβάκης Α, Παπαγεωργίου Α, Γουλής ΔΓ, Κούρτης Α, Γάκης Δ, Αβραμίδης Α, Αντωνιάδης Α
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 18-20/03/04

62

Σύγκριση παραθυρεοειδεκτομής έναντι ραλοξιφένης στην οστική πυκνότητα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό
Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αναστασιλάκης Α, Αβραμίδης Α
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 18-20/03/04

63

Σύγκριση ανοχής αλενδρονάτης 70 mg μία φορά την εβδομάδα με αλενδρονάτη 10 mg μία φορά την ημέρα σε ασθενείς με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 18-20/03/04

64

Ανοχή αλενδρονάτης 70 mg μία φορά την εβδομάδα
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 18-20/03/04

65

Σύνδρομο Cushing σε ασθενή με αμφοτερόπλευρη μακροοζώδη υπερπλασία των επινεφριδίων και θετική απάντηση στη μετοκλοπραμίδη
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 18-20/03/04

66

Ανεπιθύμητες ενέργειες μετά χρήση εβδομαδιαίας μορφής αλενδρονάτης 70 mg
Αναστασιλάκης Α, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Κοντόπουλος Μ, Αβραμίδης Α
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Μεταβολισμού των Οστών, Λήμνος 29/04-01/05/04

67

Σύγκριση ανοχής εβδομαδιαίου δισκίου αλενδρονάτης 70 mg και καθημερινής λήψης αλενδρονάτης 10 mg σε οστεοπορωτικούς ασθενείς
Αναστασιλάκης Α, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Κοντόπουλος Μ, Αβραμίδης Α
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Μεταβολισμού των Οστών, Λήμνος 29/04-01/05/04

68

Μεταβολή οστικής πυκνότητας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό μετά χορήγηση ραλοξιφένης σε σύγκριση με την παραθυρεοειδεκτομή
Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αναστασιλάκης Α, Κοντόπουλος Μ, Αβραμίδης Α
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Μεταβολισμού των Οστών, Λήμνος 29/04-01/05/04

69

Κυτταρολογική εξέταση FNA όρχεων με τη μέθοδο Thin Prep για την εκτίμηση της ανδρική υπογονιμότητας
Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Παπανικολάου Α, Γκριμπίζης Γ, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
6ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 05-06/11/04
Ανήρ 6(3):143, 2004

70

Σύνδρομο της εμβρυϊκής ορχικής υποστροφής (vanishing testes syndrome): Ένα σπάνιο αίτιο υπεργοναδοτροπικού υπογοναδισμού
Γιαννούλη Χ, Αυτζόγλου Π, Γουλής ΔΓ, Παυλίτου Α, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
6ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 05-06/11/04
Ανήρ 6(3):145, 2004

71

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων σε ασθενείς με αζωοσπερμία: Σύγκριση με την κλινική διάγνωση
Μίκος Θ, Πανταζής Κ, Γουλής ΔΓ, Μαγκλαβέρας Ν, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
6ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 05-06/11/04
Ανήρ 6(3):148, 2004

72

Νευρωνικά δίκτυα σε ασθενείς με αζωοσπερμία: Σύγκριση με την κλινική διάγνωση
Πανταζής Κ, Χατζηγεωργίου Α, Μίκος Θ, Χατζηγεωργίου Κ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
6ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 05-06/11/04
Ανήρ 6(3):149-150, 2004

73

Ορχική βιοψία με λεπτή βελόνη σε άνδρες με ιδιοπαθή μη αποφρακτική αζωοσπερμία ή βαρεία ολιγο-τερατο-ασθενοσπερμία
Παπανικολάου Α, Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΓ, Μίκος Θ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
6ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 05-06/11/04
Ανήρ 6(3):150, 2004

74

Μεταβολικές επιδράσεις της θεραπείας με τεριπαρατίδη σε γυναίκες με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Κοντόπουλος Μ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Κουκούλης Γ, Αβραμίδης Α
20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21/11/04

75

Επίπεδα ασβεστίου ορού, φωσφόρου και αλκαλικής φωσφατάσης μετά απά θεραπεία με τεριπαρατίδη σε γυναίκες με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Κοντόπουλος Μ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Κουκούλης Γ, Αβραμίδης Α
20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21/11/04

76

Η βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη στη μελέτη του αζωοσπερμικού άνδρα
Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Γκριμπίζης Γ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

77

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και νευρωνικά δίκτυα σε ασθενείς με αζωοσπερμία
Γουλής ΔΓ, Πανταζής Κ, Mίκος Θ, Mαγκλαβέρας Ν, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

78

Συσχέτιση αυξημένων τίτλων αντισωμάτων Chlamydia pneumoniae με ιστορικό προεκλαμψίας
Γουλής ΔΓ, Chappell L, Gibbs RGJ, Williams D, Dave JR, Taylor P, de Swiet M, Poston L, Williamson C
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

79

Κλινική έκβαση γυναικών με χολόσταση της εγκυμοσύνης
Williamson C, Hems LM, Γουλής ΔΓ, Walker Ι, Chambers J, Donaldson O, de Swiet M, Johnston DG
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

80

Επίπεδα ενδογενούς παραθορμόνης μετά από θεραπεία με τεριπαρατίδη (συνθετική PTH 1-34) σε γυναίκες με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Κοντόπουλος Μ, Κήτα Μ, Σλαβάκης Α, Κουκούλης Γ, Αβραμίδης Α
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

81

Σύνδρομο της εμβρυϊκής ορχικής υποστροφής (vanishing testes syndrome): ένα σπάνιο αίτιο υπεργοναδοτροπικού υπογοναδισμού
Γιαννούλη Χ, Αυτζόγλου Π, Γουλής ΔΓ, Παυλίτου Aικ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

82

Επίπεδα θρομβομοντουλίνης σε μεγαλακρικούς ασθενείς πριν και μετά από θεραπευτική παρέμβαση
Δελαρούδης Σ, Γουλής ΔΓ, Δαρά Ο, Φαρμακιώτης Δ, Κήτα Μ, Μακρής Π, Αβραμίδης Α
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

83

Επίπεδα hs-CRP σε ασθενείς με διαταραγμένη έκκριση αυξητικής ορμόνης
Δελαρούδης Σ, Φαρμακιώτης Δ, Δαρά Ο, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Μακέδου Α, Αβραμίδης Α
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα 31/03-02/04/05

84

Η συσχέτιση του πολυμορφισμού του οιστρογονικού υποδοχέα-α και των CAG-τρινουκλεοτιδικών επαναλήψεων με την ανδρική υπογονιμότητα
Κλώνος Ε, Ταρλατζή Θ, Κουκουβίτης Α, Γεωργίου Ι, Μπούμπα Ι, Τσίρκα Α, Γιαννούλη Χ, Γιαπιτζάκης Κ, Ταρλατζής ΒΚ, Λώλης Δ, Σοφοκίτης Ν, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):48-49, 2005

85

Ιδιοπαθής μη αποφρακτική αζωοσπερμία: Κλινική, ορμονική, γενετική και ιστολογική μελέτη
Ταρλατζή Θ, Κλώνος Ε, Γουλής ΔΓ, Γιαννούλη Χ, Λαμπρόπουλος Α, Lissens W, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):52, 2005

86

Ορχική βιοψία με λεπτή βελόνη σε υπογόνιμους άνδρες
Σαρατζής Α, Σακαλίδου Μ, Πολυχρόνου Π, Mίκος Θ, Πανταζής Κ, Παπανικολάου Α, Σεβαστιάδου Π, Αθανασίου Ε, Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):50-51, 2005

87

Σύγχρονος ρόλος της ανασταλτίνης-β στην ανδρική υπογονιμότητα
Ντουμάνη Ε, Κόκκινος Μ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):130-131, 2005

88

Δοκιμασίες ανίχνευσης και διάγνωσης του σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Τσοκάκη Θ, Παπαδόπουλος Γ, Γουλής ΔΓ, Αθανασιάδης Α, Ασημακόπουλος Ε, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):134, 2005

89

Κριτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χειρουργικής αποκατάστασης της κιρσοκήλης σε υπογόνιμους άνδρες
Βασιλάκου Α, Μαρκέλλου Π, Γιαννοπούλου Ε, Κανταρτζή Π, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):134-135, 2005

90

Κριτική εκτίμηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων με ινσουλίνη σε σακχαρώδη διαβήτη της εγκυμοσύνης
Γιαλαμπρίνου Δ, Νέδιος Σ, Γουλής ΔΓ, Αθανασιάδης Α, Ασημακόπουλος Ε, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):129-130, 2005

91

Επίπτωση αντι-ωοθηκικών αντισωμάτων σε γυναίκες με πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια
Σόρτσης Α, Γουλής ΔΓ, Τσαλίκης Τ, Ζουρνατζή Β, Πάντος Γ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):132, 2005

92

Οι επιπτώσεις της ποιότητας του σπέρματος στην εμβρυϊκή ανάπτυξη μετά από ICSI
Λουτράδη ΚΕ, Ταρλατζής ΒΚ, Ζεπειρίδης Λ, Πάγκου Θ, Χατζηιωάννου Ε, Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):128-129, 2005

93

Προοπτική τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη της χορήγησης LH σε πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης με GnRH αγωνιστές και ανασυνδυασμένη FSH για IVF/ICSI
Μπίσδας Θ, Κλώνος Ε, Πουρναρόπουλος Φ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Ζεπειρίδης Λ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):49, 2005

94

Γενετικοί πολυμορφισμοί GSTT1, GSTM1 και CYP1A1 σε γυναίκες με ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας
Παπαδόπουλος Ν, Αγοραστός Θ, Λαμπρόπουλος Α, Γουλής ΔΓ, Κώτσης Α, Μπόντης Ι
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):48-49, 2005

95

Χορήγηση τιμπολόνης σε γυναίκες με καρκίνο μαστού
Γκουτζιούλης Μ, Βαβίλης Δ, Αγοραστός Θ, Κωνσταντινίδης Θ, Πανταζής Κ, Γκουτζιούλης Α, Γουλής ΔΓ, Βολονάκη Μ, Κόλλιας Ι, Μακέδος Γ, Μπόντης ΙΝ
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 10-13/04/05
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 32(3):47-48, 2005

96

Επίπεδα ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα τύπου 1 (IGF-1) στον ορό οστεοπορωτικών γυναικών υπό θεραπεία με τεριπαρατίδη (συνθετική PTH 1-34)
Αναστασιλάκης Α, Πολύζος Σ, Γουλής ΔΓ, Σλαβάκης Α, Κήτα Μ, Κουκούλης Γ, Αβραμίδης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 22-24/04/05
Οστούν 16(1):55, 2005

97

Επίπεδα ενδογενούς παραθορμόνης και καλσιτονίνης μετά από θεραπέια με τεριπαρατίδη (συνθετική PTH 1-34) σε γυναίκες με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Πολύζος Σ, Γουλής ΔΓ, Σλαβάκης Α, Κήτα Μ, Κουκούλης Γ, Αβραμίδης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 22-24/04/05
Οστούν 16(1):60-61, 2005

98

Το εβδομαδιαίο σχήμα χορήγησης ρισενδρονάτης ελάττώνει την οστική απορρόφηση εξ ίσου με το καθημερινό σχήμα σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
Πολύζος Σ, Κοντόπουλος Μ, Γουλής ΔΓ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα 22-24/04/05
Οστούν 16(1):72-73, 2005

99

Δοκιμασίες ανίχνευσης και διάγνωσης του σακχαρώδη διαβήτη της εγκυμοσύνης
Τσοκάκη Θ, Παπαδόπουλος Γ, Γουλής ΔΓ, Αθανασιάδης Α, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, 13-15/05/05

100

Σύνδρομο θηλεοποιητικών όρχεων: περιγραφή μιας περίπτωσης
Ηλιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Χατζημπούγιας ΔΙ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Γεωργίου Ι, Τρυγώνης Π, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 16-18/09/05

101

Η βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη στη μελέτη του αζωοσπερμικού άνδρα
Πολυχρόνου Π, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Σεβαστιάδου Π, Αθανασίου Ε, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 16-18/09/05

102

Σύνδρομο άρρενος με καρυότυπο 46,ΧΧ (ΧΧ-male syndrome): μια σειρά πέντε περιστατικών
Κανταρτζή Π, Γουλής ΔΓ, Γιαννούλη Χ, Γεωργίου Ι, Βογιατζής Ν, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 16-18/09/05

103

Διαιτολόγιο πλούσιο σε ασβέστιο και βιταμίνη D στην κύηση και τη γαλουχία
Γουλής ΔΓ
10ο Διεθνές Σεμινάριο Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ), Θεσσαλονίκη 09-11/12/05
Σκελετική Υγεία 4(4):151-152, 2005

104

Οι επιπτώσεις της ποιότητας του σπέρματος στην εμβρυϊκή ανάπτυξη μετά από ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζαωρίου (ICSI)
Λουτράδη ΚΕ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Ζεπειρίδης Λ, Πάγκου Θ, Χατζηιωάννου Ε, Γκριμπίζης Γ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 29-31/03/06

105

Ελαττωμένα επίπεδα ανασταλτίνης-β σε υπογόνιμους άνδρες και συσχέτιση με την κυτταρολογική εικόνα των όρχεων
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 29-31/03/06

106

Οι επιπτώσεις της ποιότητας του σπέρματος στην εμβρυϊκή ανάπτυξη μετά από ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζαωρίου (ICSI)
Λουτράδη ΚΕ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Ζεπειρίδης Λ, Πάγκου Θ, Χατζηιωάννου Ε, Γκριμπίζης Γ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):132, 2006

107

Η βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη στη μελέτη του αζωοσπερμικού άνδρα
Μίκος Θ, Πολυχρόνου Π, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Αθανασίου Ε, Γουλής ΔΓ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):132, 2006

108

Ανασταλτίνη-β και κυτταρολογική εικόνα των όρχεων σε υπογόνιμους άνδρες
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Γέρου Σ, Παπανικολάου Α, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):133, 2006

109

Δυναμική δοκιμασία Sertoli σε σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρόγονα
Ηλιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Χατζημπούγιας ΔΙ, Γέρου Σ, Γεωργίου Ι, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):133, 2006

110

GSTΜ1, GSTΤ1 και CYP1A1 γενετικοί πολυμορφισμοί και προδιάθεση σε τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία στον Ελληνικό πληθυσμό
Παπαδόπουλος Ν, Μίκος Θ, Λαμπρόπουλος Α, Γουλής ΔΓ, Κωνσταντινίδης ΘΚ, Χρυσάφη Σ, Βαβίλης Δ, Αγοραστός Θ, Μπόντης Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):133, 2006

111

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και νευρωνικά δίκτυα σε ασθενείς με αζωοσπερμία
Mίκος Θ, Πανταζής Κ, Γουλής ΔΧ, Γουλής ΔΓ, Mαγκλαβέρας Ν, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):205, 2006

112

Σύνδρομο άρρενος με καρυότυπο 46,ΧΧ: μια σειρά οκτώ περιστατικών
Τσαμέτης Χ, Κανταρτζή Π, Γουλής ΔΓ, Γιαννούλη Χ, Γεωργίου Ι, Βογιατζής Ν, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):206, 2006

113

Επίδραση της ραλοξιφαίνης στην οστική πυκνότητα των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Μαυρουδή Ε, Μαυρουδή Μ, Βαβίλης Δ, Γουλής ΔΓ, Μπασαγιάννης Η, Μπόντης Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):206, 2006

114

Επίδραση της ραλοξιφαίνης στην λιπιδαιμική εικόνα των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Μαυρουδή Ε, Μαυρουδή Μ, Βαβίλης Δ, Γουλής ΔΓ, Μπασαγιάννης Η, Μπόντης Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):207, 2006

115

Επίδραση της ραλοξιφαίνης στον πηκτικό μηχανισμό των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Μαυρουδή Ε, Μαυρουδή Μ, Βαβίλης Δ, Γουλής ΔΓ, Μπασαγιάννης Η, Μπόντης Ι
21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30/03-01/04/06
Ελληνική Ιατρική 72 (συμπλήρωματικό τεύχος 1):207, 2006

116

Προγνωστικοί παράγοντες στην Τυμπανοπλαστική και Οσταριοπλαστική
Παλιόμπεη Β, Γουλής ΔΓ, Αηδόνης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα 10-13/11/05

117

Διερεύνηση των ακουστικών αποτελεσμάτων σε αναβολοτομές: κριτήρια επιτυχίας της επέμβασης
Παλιόμπεη Β, Γουλής ΔΓ, Αηδόνης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα 10-13/11/05

118

Ακουστικά αποτελέσματα τυμπανοπλαστικών και οσταριοπλαστικών επεμβάσεων στα παιδιά
Παλιόμπεη Β, Γουλής ΔΓ, Αηδόνης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα 10-13/11/05

119

Ακουστικά αποτελέσματα τυμπανοπλαστικών και οσταριοπλαστικών επανεπεμβάσεων
Παλιόμπεη Β, Γουλής ΔΓ, Αηδόνης Α
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα 10-13/11/05

120

Οι επιπτώσεις της ποιότητας του σπέρματος στην εμβρυϊκή ανάπτυξη μετά από ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζαωρίου (ICSI)
Λουτράδη ΚΕ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Ζεπειρίδης Λ, Πάγκου Θ, Χατζηιωάννου Ε, Γκριμπίζης Γ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/06

121

Η βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη στη μελέτη του αζωοσπερμικού άνδρα
Μίκος Θ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/06

122

Ελαττωμένα επίπεδα ανασταλτίνης-β σε υπογόνιμους άνδρες και συσχέτιση με την κυτταρολογική εικόνα των όρχεων
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/06

123

R831X μετάλλαξη του ανδρογονικού υποδοχέα σε σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρόγονα
Ηλιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Χατζημπούγιας ΔΙ, Χατζηκυριακίδου Α, Γεωργίου Ι, Γέρου Σ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/06

124

Εμμηνορρυσιακός κύκλος σε υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες, που επισκέφθηκαν τα ιατρεία παχυσαρκίας και διαταραχών της εμμήνου ρύσεως
Κατσίκης Η, Γουλής ΔΓ, Μαυροματίδης Γ, Καρκανάκη Α, Γεωργόπουλος Ν, Πανίδης Δ
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/06

125

Mελέτη πολυμορφισμού HLA-DRB1 και HLA-DQB1 γονιδίων σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και θυρεοειδίτιδα Hashimoto
Γκίζα Σ, Τσινοπούλου-Γαλλή Α, Λαζίδου Π, Φλέβα Α, Γουλής ΔΓ, Τραχανά Μ
20o Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 09-11/11/06
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 19(3):200, 2006

126

Το σπινθηρογράφημα και το υπερηχογραφήμα του θυρεοειδούς στη διαγνωστική προσέγγιση ενός ψηλαφητού θυρεοειδικού όζου
Πολύζος Σ, Κήτα Μ, Γουλής Δ.Γ., Μπένος Α, Φλάρης Ν, Λεοντσίνη Μ, Αβραμίδης Α
21o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 23-26/11/06

127

Eπιδημιολογική ανάλυση βιοψιών θυρεοειδούς διά λεπτής βελόνης (FNA) για μια περίοδο 18 ετών (1987-2004)
Πολύζος Σ, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ, Μπένος Α, Φλάρης Ν, Λεοντσίνη Μ, Αβραμίδης Α
21o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 23-26/11/06

128

Η ανασταλτίνη-β είναι ανώτερη της FSH στην πρόγνωση ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία με λεπτή βελόνη σε υπογόνιμους άνδρες
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Γουλής ΔΧ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
7ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-25/11/06
Ανήρ 8(3):185, 2006

129

Μελέτη των υπογόνιμων ανδρών με κιρσοκήλη σε πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας
Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
7ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-25/11/06
Ανήρ 8(3):178, 2006

130

Ο ρόλος της FNA όρχεων στη διερεύνηση υπογόνιμων ανδρών με αζωοσπερμία ή βαρεία ολιγο-τερατο-ασθενοσπερμία
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γκριμπίζης Γ, Γουλής ΔΧ, Παπανικολάου Α, Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
7ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-25/11/06
Ανήρ 8(3):187, 2006

131

Ο ρόλος της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας
Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου ΠΚ, Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
7ο Πανελληνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-25/11/06
Ανήρ 8(3):184, 2006

132

Ο ρόλος της FNA όρχεων στη διερεύνηση υπογόνιμων ανδρών με αζωοσπερμία ή βαρεία ολιγο-τερατο-ασθενοσπερμία
Μίκος Θ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΧ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κρήτη 28-31/03/07

133

Ο ρόλος της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας
Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου ΠΚ, Κανταρτζή Π.-Δ., Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κρήτη 28-31/03/07

134

Η ανασταλτίνη-β είναι ανώτερη της FSH στην πρόγνωση ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία με λεπτή βελόνη σε υπογόνιμους άνδρες
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΧ, Ηλιάδου ΠΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κρήτη 28-31/03/07

135

Ο ρόλος της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας
Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Κανταρτζή Π.-Δ., Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21/04/07
Ελληνική Ιατρική 73(συμπληρωματικό τεύχος):26, 2007

136

Ο ρόλος της FNA όρχεων στη διερεύνηση υπογόνιμων ανδρών με αζωοσπερμία ή βαρεία ολιγο-τερατο-ασθενοσπερμία
Μίκος Θ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΧ, Γκριμπίζης Γ, Ηλιάδου ΠΚ, Παπανικολάου Α, Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21/04/07
Ελληνική Ιατρική 73(συμπληρωματικό τεύχος):26, 2007

137

Η ανασταλτίνη-β είναι ανώτερη της FSH στην πρόγνωση ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία με λεπτή βελόνη σε υπογόνιμους άνδρες
Πολυχρόνου Π, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΧ, Ηλιάδου ΠΚ, Τσιτλακίδης Δ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21/04/07
Ελληνική Ιατρική 73(συμπληρωματικό τεύχος):26, 2007

138

Μελέτη των υπογόνιμων ανδρών με κιρσοκήλη σε πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας
Μπίσδας ΘΕ, Κυριακίδης Θ, Ταρλατζή Θ, Κλώνος Ε, Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13-16/05/07
Scientific Annals of the Medical School of Thessaloniki 34(συμπληρωματικό τεύχος):9-10, 2007

139

Ο ρόλος της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας
Γιαλαμάς Ε, Δοσόπουλος Κ, Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου ΠΚ, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13-16/05/07
Scientific Annals of the Medical School of Thessaloniki 34(συμπληρωματικό τεύχος):11, 2007

140

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data mining) και νευρωνικά δίκτυα (neural networks) σε ασθενείς με αζωοσπερμία
Διδάγγελος Μ, Βλάχου Μ, Κύργιος Ι, Μίκος Θ, Πανταζής Κ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13-16/05/07
Scientific Annals of the Medical School of Thessaloniki 34(συμπληρωματικό τεύχος):12, 2007

141

Η ανασταλτίνη-β ως προγνωστικός δείκτης εύρεσης σπερματοζωαρίων στην FNA όρχεων
Ταρλατζής ΘΒ, Κλώνος Ε, Μπίσδας Θ, Κυριακίδης ΘΑ, Πολυχρόνου Π, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Γουλής ΔΓ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13-16/05/07
Scientific Annals of the Medical School of Thessaloniki 34(συμπληρωματικό τεύχος):16, 2007

142

Ο ρόλος της FNA όρχεων στη διερεύνηση υπογόνιμων ανδρών με αζωοσπερμία ή βαρεία ολιγο-τερατο-ασθενοσπερμία
Κλώνος Ε, Ταρλατζή ΘΒ, Κυριακίδης ΘΑ, Μπίσδας Θ, Γουλής ΔΧ, Μίκος Θ, Πολυχρόνου Π, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Αθανασίου Ε, Σεβαστιάδου Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης Ι, Παπαδήμας Ι
4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13-16/05/07
Scientific Annals of the Medical School of Thessaloniki 34(συμπληρωματικό τεύχος):18, 2007

143

R831X μετάλλαξη του ανδρογονικού υποδοχέα σε σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρόγονα με αμαρτωματώδεις όρχεις
Αληφακιώτη Δ, Γάκη Π, Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Γουλής ΔΓ, Παπανικολάου Α, Γεωργίου Ι, Γέρου Σ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13-16/05/07
Scientific Annals of the Medical School of Thessaloniki 34(συμπληρωματικό τεύχος):20, 2007

144

Αξιολόγηση διαφόρων δεικτών οστικού μεταβολισμού στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με ρισενδρονάτη και τεριπαρατίδη (rhPTH 1-34) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση
Αναστασιλάκης Α, Πολύζος Σ, Γουλής ΔΓ, Γέρου Σ, Κουκούλης Γ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Πάφος 25-27/05/07
Οστούν 18(2):123, 2007

145

Η οστεοπροτεγερίνη, ο RANKL ορού και ο λόγος τους δεν αποτελούν δείκτες κατάλληλους για την εκτίμηση του οστικού ματαβολισμού κατά τη διάρκεια της αντιοστεοπορωτικής θεραπείας
Αναστασιλάκης Α, Πολύζος Σ, Γουλής ΔΓ, Γέρου Σ, Κουκούλης Γ, Κήτα Μ, Αβραμίδης Α
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Πάφος 25-27/05/07
Οστούν 18(2):129-130, 2007

146

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller στο περιφερικό αίμα και τη σπερματική φλέβα υπογόνιμων ανδρών με κιρσοκήλη
Γουλής ΔΧ, Κολιάκος Ν, Παπαδημητρίου Κ, Γέρου Σ, Χατζημουρατίδης Κ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 19-22/03/08

147

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller δεν είναι ανώτερες της FSH στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη σε αζωοσπερμικούς άνδρες
Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 19-22/03/08

148

Τα βασικά επίπεδα της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller διαφέρουν μεταξύ υπογόνιμων και γόνιμων ανδρών, όχι όμως και μεταξύ υπογόνιμων ανδρών με διαφορετικά αίτια υπογονιμότητας
Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 19-22/03/08

149

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller δεν είναι ανώτερες της FSH στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη σε αζωοσπερμικούς άνδρες
Γουλής ΔΓ, Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Πολυχρόνου Π, Κανταρτζής Π-Δ, Γέρου Σ, Ταρλατζής ΒΚ, Μπόντης ΙΝ, Παπαδήμας Ι
23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29/03/08
Ελληνική Ιατρική, 74(Συμπληρωματικό τεύχος):1, 2008

150

Ορμονική έκφραση των ιστοπαθολογικώναλλοιώσεων των όρχεων επί κρυψορχίας
Τζαντζαρούδη Αικ, Γουλής ΔΓ, Φιλιππόπουλος Α, Ζαβιτσανάκης Α
23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29/03/08
Ελληνική Ιατρική, 74(Συμπληρωματικό τεύχος):1, 2008

151

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller δεν είναι ανώτερες της FSH στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη σε αζωοσπερμικούς άνδρες
Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Καραγκούνης Σ, Τσιτλακίδης Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-21/09/08
Ανήρ, 10(2):1, 118

152

Τα βασικά επίπεδα της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller διαφέρουν μεταξύ υπογόνιμων και γόνιμων ανδρών, όχι όμως και μεταξύ υπογόνιμων ανδρών με διαφορετικά αίτια υπογονιμότητας
Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου ΠΚ, Κανταρτζή Π-Δ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-21/09/08
Ανήρ, 10(2):1, 119

153

R831X μετάλλαξη του ανδρογονικού υποδοχέα σε σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρόγονα με αμαρτωματώδεις όρχεις
Ηλιάδου ΠΚ, Παπανικολάου Α, Γεωργίου Ι, Χατζηκυριακίδου Α, Γέρου Σ, Παυλίδου Β, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-21/09/08
Ανήρ, 10(2):1, 126

154

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller στο περιφερικό αίμα και τη σπερματική φλέβα υπογόνιμων ανδρών με κιρσοκήλη
Γουλής ΔΧ, Κολιάκος Ν, Παπαδημητρίου Κ, Γέρου Σ, Χατζημουρατίδης Κ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-21/09/08
Ανήρ, 10(2):1, 127

155

Άνδρας με αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα, 45,Χ/46,ΧΥ μωσαϊκό καρυότυπο και μικροελλείψεις του μακρού σκέλους του Υ χρωμοσώματος
Ηλιάδου ΠΚ, Παπανικολάου Α, Τσαμέτης Χ, Γιαννούλη Χ, Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΧ, Πολυχρόνου Π, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-21/09/08
Ανήρ, 10(2):1, 135

156

Η επίδραση του συνδυασμού δίαιτας και ορλιστάτης στην αναπαραγωγική δυνατότητα γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών
Γουλής ΔΓ, Γέρου Σ, Κατσίκης Η, Πιούκα Α, Τουλής Κ, Πανίδης Δ
22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 6-9/11/08

157

Η επίδραση του συνδυασμού δίαιτας και ορλιστάτης στην αναπαραγωγική δυνατότητα γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών
Τουλής Κ, Γέρου Σ, Κατσίκης Η, Πιούκα Α, Γουλής ΔΓ, Πανίδης Δ
Ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, Θεσσαλονίκη 5-7/12/08

158

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller δεν είναι ανώτερες της FSH στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία των όρχεων με λεπτή βελόνη σε αζωοσπερμικούς άνδρες
Γιαλαμάς Ε, Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Τσιτλακίδης Δ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 02-05/04/09
Aristotle University Medical Journal, 36, supplement, 2009

159

Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στις γυναίκες με σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Γιαλαμάς Ε, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Πανίδης Δ
5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 02-05/04/09
Aristotle University Medical Journal, 36, supplement, 2009

160

Κλινικός, ορμονικός και σπερματικός έλεγχος ανδρών με υπογονιμότητα
Γιαλαμάς Ε, Κανταρτζή Π-Δ, Ζούλη Χ, Τσαμέτης Χ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 02-05/04/09
Aristotle University Medical Journal, 36, supplement, 2009

161

Η ενδοφλέβια χορήγηση αλβουμίνης για την πρόληψη εμφάνισης σοβαρής μορφής συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση
Κουμουρτζής Μ, Κόμνος Γ, Βενέτης ΧΑ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Τουλής Κ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 02-05/04/09
Aristotle University Medical Journal, 36, supplement, 2009

162

Κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη της κύησης στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Κολυμπιανάκης Ε, Βενέτης Χ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη 08-11/04/09

163

Κίνδυνος εμφάνισης κατάγματος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη υπό θεραπεία με θειαζολιδινεδιόνες: επανεκτίμηση δεδομένων δημοσιευμένης μετα-ανάλυσης
Τουλής ΚΑ, Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη 08-11/04/09

164

Γκαμπαπεντίνη για την αντιμετώπιση των εμμηνοπαυσιακών εξάψεων: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Τουλής ΚΑ, Τζέλλος Θ, Κούβελας Δ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη 08-11/04/09

165

Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στις γυναίκες με σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Φαρμακιώτης Δ, Γεωργόπουλος ΝΑ, Κατσίκης Η, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Πανίδης Δ
36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη 08-11/04/09

166

Η ενδοφλέβια χορήγηση αλβουμίνης για την πρόληψη εμφάνισης σοβαρής μορφής συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Βενέτης ΧΑ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Γκανίδου Μ, Ταλάρης Θ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31/05/2009

167

Δημιουργία νεόκολπου με τη χρήση περιτοναίου σε ασθενείς με απλασία κόλπου / μήτρας: μικτή κολπική / λαπαροσκοπική τεχνική κατά Davidov
Γκριμπίζης Κ, Παπανικολάου Α, Παπαδόπουλος Ν, Βαβίλης Δ, Λιάτσικος Σ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31/05/2009

168

Η φυσική δραστηριότητα ως μέσο πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Χαριζοπούλου Β, Κρητικός Α, Παπανικολάου Ζ, Γουλής ΔΓ
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών, Θεσσαλονίκη 5-8/11/2009

169

Μαιευτική συμβουλευτική σε γυναίκες με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη της κύησης για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Χαριζοπούλου Β, Δαφούλη Ε, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Ε
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών, Θεσσαλονίκη 5-8/11/2009

170

Κίνδυνος αυτόματων αποβολών σε ευθυρεοειδικές γυναίκες με θυρεοειδική αυτοανοσία που υποβάλλονται σε τεχνητή γονιμοποίηση: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Βενέτης ΧΑ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Negro R, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 14-17/04/10

171

Άνδρας με καρυότυπο 47,ΧΥΥ, προλακτίνωμα και σύζυγο με ιστορικό καθ’ έξιν εκτρώσεων πρώτου τριμήνου
Ζούλη Χ, Τσαμέτης Χ, Χατζημελετίου Αικ, Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 14-17/04/10

172

Η προγνωστική αξία της ανασταλτίνης Β και της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Μüller στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών διαγνωστικής ακρίβειας
Τουλής ΚΑ, Ηλιάδου Π, Τσαμέτης Χ, Ζούλη Χ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 14-17/04/10

173

Η δυναμική δοκιμασία της ανασταλτίνης Β και της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Μüller (EFSERT) στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία με λεπτή βελόνη σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία
Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου Π, Ζούλη Χ, Γκριμπίζης Γ, Γέρου Σ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 14-17/04/10

174

Χορήγηση σεληνίου στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Τουλής KA, Αναστασιλάκης ΑΔ, Τζέλλος Θ, Γουλής ΔΓ, Κούβελας Δ
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 14-17/04/10

175

Επίπεδα ολικής αδιπονεκτίνης ορού στη μη-αλκοολική λιπώδη ηπατική νόσο: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Πολύζος ΣΑ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Ζαβός Χ, Κουντουράς Ι
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 14-17/04/10

176

Έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας σε εφήβους του νομού Θεσσαλονίκης: επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου
Πατσεάδου Μ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α, Γουλή ΔΓ, Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ, Βαρλάμης Γ
3η Σύνοδος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Θεσσαλονίκη 23-24/01/10

177

Η προγνωστική αξία της ανασταλτίνης Β και της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών διαγνωστικής ακρίβειας
Τουλής KA, Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
9ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 02/10/10

178

Η δυναμική δοκιμασία της ανασταλτίνης Β και της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller (EFSERT test) στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία με λεπτή βελόνη σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία
Τσαμέτης Χ, Ηλιάδου ΠΚ, Γουλής ΔΓ, Κανταρτζή Π-Δ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
9ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, Αθήνα 02/10/10

179

Πρωτότυπη εφαρμογή ερωτηματολογίου επιτήρησης σεξουαλικής συμπεριφοράς σε μαθητικό πληθυσμό Λυκείων του νομού Θεσσαλονίκης
Πατσεάδου Μ, Γουλής ΔΓ, Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α
47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, Χανιά 20/06/09

180

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης: κοινή μεταβολική και μαιευτική προσέγγιση 300 περιστατικών
Κιντιράκη E, Πουλάκος Π, Μηντζιώρη Γ, Τσίρου Ε, Πανταζής Κ, Ασημακόπουλος Ε, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
24o ετήσιο συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 25-27/11/10

181

Βελτιώνει την πιθανότητα εμφύτευσης η προσθήκη υαλουρονικού οξέος;
Κολυμπιανάκης ΕΜ, Βενέτης ΧΑ, Ταρλατζή Θ, Μασουρίδου Σ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

182

Η αγωγή με συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία πριν την έναρξη κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης με ανταγωνιστές, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα συνεχιζόμενης κύησης: συστηματική ανσκόπηση και μετα-ανάλυση
Κολυμπιανάκης ΕΜ, Βενέτης ΧΑ, Τριανταφυλλίδης Σ, Ταρλατζή Θ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

183

Χαμηλότερο ποσοστό κύησης σε κύκλους GnRH ανταγωνιστών με παρουσία αυξημένης τιμής προγεστερόνης κατά την ημέρα χορήγησης hCG: συστηματική ανσκόπηση και μετα-ανάλυση
Βενέτης ΧΑ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Μπόσδου Ι, Λουτράδη Κ, Χατζημελετίου Αικ, Παπαδήμας Ι, Μπόντης Ι, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

184

Αυξημένα ποσοστά κλινικής κύησης με προσθήκη αυξητικής ορμόνης (GH) στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε IVF: συστηματική ανσκόπηση και μετα-ανάλυση
Κολυμπιανάκης ΕΜ, Βενέτης ΧΑ, Μακέδος Α, Ταρλατζή Θ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

185

Προσθήκη ανασυνδυασμένης ωχρινοτρόπου ορμόνης (rLH) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ωοθηκική διέγερση με ανασυνδυασμένη ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (rFSH) και GnRH ανάλογα για IVF: συστηματική ανσκόπηση και μετα-ανάλυση
Βενέτης ΧΑ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Μπόσδου Ι, Ζεπειρίδης Λ, Θεοδωρίδης Θ, Μπίλη Ε, Γκριμπίζης Γ, Πάντος Γ, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

186

Άνδρας με καρυότυπο 47,ΧΥΥ, προλακτίνωμα και σύζυγο με ιστορικό καθ’ έξιν εκτρώσεων πρώτου τριμήνου
Τσαμέτης Χ, Γουλής ΔΓ, Ζούλη Χ, Χατζημελετίου Αικ, Μηντζιώρη Γ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

187

Η προγνωστική αξία της ανασταλτίνης Β και της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών διαγνωστικής ακρίβειας
Τουλής KA, Γουλής ΔΓ, Πάντος Γ, Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Μηντζιώρη Γ, Πουλάκος Π, Πουλασουχίδου Μ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

188

Η δυναμική δοκιμασία της ανασταλτίνης Β και της ανασταλτικής ορμόνης των πόρων του Müller (EFSERT test) στην πρόβλεψη ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατά τη βιοψία με λεπτή βελόνη σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία
Τσαμέτης Χ, Γουλής ΔΓ, Ηλιάδου ΠΚ, Μηντζιώρη Γ, Τσίρου Ε, Κουθούρης Α-Γ, Γκριμπίζης Γ, Παπανικολάου Α, Γέρου Σ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

189

Κίνδυνος αυτόματων αποβολών σε ευθυρεοειδικές γυναίκες με θυρεοειδική αυτοανοσία που υποβάλλονται σε τεχνητή γονιμοποίηση: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Βενέτης ΧΑ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Πουλάκος Π, Τσαμέτης Χ, Μηντζιώρη Γ, Πουλασουχίδου Μ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

190

Επηρεάζει η κατάψυξη και απόψυξη του σπέρματος το ποσοστό κατακερματισμένου DNA;
Χατζημελετίου Αικ, Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Γκριμπίζης Γ, Πάντος Γ, Ζεπειρίδης Λ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

191

Δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: μετα-ανάλυση
Τουλής ΚΑ, Μηντζιώρη Γ, Κιντιράκη Ε, Πουλασουχίδου Μ, Ευκαρπίδης Ε, Μουράτογλου ΣΑ, Παυλάκη Α, Στεργιανός Σ, Τζέλλος Θ, Βενέτης Χ, Κολυμπιανάκης Ε, Γουλής ∆Γ, Ταρλατζής ΒΚ
38o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

192

Η ανασταλτίνη Β και η ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller ως δείκτες της ύπαρξης σπερματογένεσης σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία: μετα-ανάλυση μελετών διαγνωστικής ακρίβειας
Δοσόπουλος Κ, Γιαλαμάς Ε, Τουλής KA, Ηλιάδου ΠΚ, Βενέτης ΧΑ, Τσαμέτης Χ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι, Γουλής ΔΓ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

193

Mετα-ανάλυση των δεικτών κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Γιαλαμάς Ε, Δοσόπουλος Κ, Τουλής ΚΑ, Γουλής ∆Γ, Μηντζιώρη Γ, Κιντιράκη Ε, Ευκαρπίδης Ε, Μουράτογλου ΣΑ, Παυλάκη Α, Στεργιανός Σ, Πουλασουχίδου Μ, Τζέλλος ΘΓ, Χουρδάκης Μ, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

194

Αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών
Παπαλέξης Π, Πλέκη Α, Γουλής ∆Γ, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

195

Σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης κατά τον τοκετό σε κυήσεις επιπλεγμένες με διαβήτη
Χαριζοπούλου Β, Γουλής ∆Γ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Σαμουργιαννίδου Δ, Σαράντη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

196

Επηρεάζει η κατάψυξη και απόψυξη του σπέρματος το ποσοστό κατακερματισμένου DNA;
Καραλής Τ, Δαβίτη Μ, Χατζημελετίου Αικ, Κανταρτζή Π-Δ, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Γκριμπίζης Γ, Πάντος Γ, Ζεπειρίδης Λ, Κολυμπιανάκης Ε, Βενέτης Χ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

197

Η διαδερμική χορήγηση τεστοστερόνης σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά κλινικής εγκυμοσύνης σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε ωοθηκική διέγερση για IVF με GnRH ανάλογα και ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Αγγελή Ν, Παρλαπάνη Θ, Μπόσδου Ι, Βενέτης Χ, Κολυμπιανάκης Ε, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

198

Η επίδραση αναστολέων αρωματάσης σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε ωοθηκική διέγερση με GnRH ανάλογα και rFSH για IVF: μία μετα-ανάλυση
Μακρής Χ, Χατζηφωτίου Δ, Κολυμπιανάκης Ε, Μπόσδου Ι, Βενέτης Χ, Τουλής ΚΑ, Μηντζιώρη Γ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

199

Προσθήκη ανασυνδυασμένης ωχρινοποιητικής ορμόνης (rLH) σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε ωοθηκική διέγερση με rFSH και GnRH ανάλογα για IVF: μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Ράπη Α, Μιχαηλίδης Π, Βενέτης Χ, Μπόσδου Ι, Κολυμπιανάκης Ε, Τουλής ΚΑ, Γουλής ΔΓ, Μηντζιώρη Γ, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

200

Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού κατακερματισμένου DNA και της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων
Ζαγαλιώτη Σ, Ραμπιάδου Χ, Χατζημελετίου Κ, Κανταρτζή Π, Γουλής ΔΓ, Κολυμπιανάκης Ε, Λαμπρόπουλος Α, Βενέτης Χ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

201

Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και παράμετροι του σπέρματος ανδρών που προσέρχονται για έλεγχο γονιμότητας
Χαραλαμπίδου Σ, Ραπτή Α, Τέγου Σ, Καραφύλλης Ι, Χαραλαμπίδου Τ, Γουλής ΔΓ, Ζουρνατζή Β, Ταρλατζής ΒΚ
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

202

Μαιευτική φροντίδα επιτόκου με σακχαρώδη διαβήτη
Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Σαμουργιαννίδου Δ, Σαράντη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας, 14-16/10/2011, Ιωάννινα

203

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 σε γυναίκα με ιστορικό διαβήτη της κύησης: Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση
Χαριζοπούλου Β, Κατσίκη Ν, Σαββόπουλος Χ, Γουλής ΔΓ, Χατζητόλιος Α
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας, 14-16/10/2011, Ιωάννινα

204

Εμβρυϊκές υπερηχογραφικοί παράμετροι και έκβαση κυήσεων, επιπλεγμένων με παθήσεις του θυρεοειδή αδένα
Πουλασουχίδου ΜΚ, Μηντζιώρη Γ, Τουλής ΚΑ, Κιντιράκη Ε, Πουλάκος Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 04-07/04/12

205

Μεγάλα για την ηλικία γέννησης και μακροσωμικά νεογνά μητέρων με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια διαγνωσης IADPSG: μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων 301 ασθενών και 839 μαρτύρων
Κιντιράκη Ε, Γουλής ΔΓ, Μαμελετζη Σ, Μηντζιώρη Γ, Τσαμέτης Χ, Αθανασιάδης Α, Ασημακόπουλος Ε, Τσάπας Α, Ταρλατζής ΒΚ
39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 04-07/04/12

206

Η επίδραση της θυρεοειδικής λειτουργίας και της θυρεοειδικής αυτοανοσίας στην έκβαση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Μηντζιώρη Γ, Γιαλαμάς Ε, ∆οσόπουλος Κ, Ζούζουλας Δ, Γήτας Γ, Βενέτης Χ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 04-07/04/12

207

H αδρανοποιητικηή μετάλλαξη C566T του υποδοχέα της θυλακιοτρόπου ορμόνης σε γόνιμους και υπογόνιμους Έλληνες άνδρες
Τσιτλακίδης Δ, Κριτής Α, Γουλής ΔΓ, Παπαδήμας Ι, Ταρλατζής ΒΚ
39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 04-07/04/12

208

Υψηλός επιπολασμός ανεπάρκειας βιταμίνης D σε επίτοκες και τα νεογνά τους στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης
Καρράς Σ, Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Παπαδοπούλου Φ, Τρακατέλλη Χ, Καπράρα Α, Ταρλατζής ΒΚ
39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 04-07/04/12

209

Μεγάλα για την ηλικία γέννησης και μακροσωμικά νεογνά μητέρων με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια διαγνωσης IADPSG: μία μελέτη 301 ασθενών και 839 μαρτύρων
Κιντιράκη Ε, Γουλής ΔΓ, Μαμελετζη Σ, Μηντζιώρη Γ, Τσαμέτης Χ, Αθανασιάδης Α, Ασημακόπουλος Ε, Τσάπας Α, Ταρλατζής ΒΚ
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

210

Η επίδραση της θυρεοειδικής λειτουργίας και της θυρεοειδικής αυτοανοσίας στην έκβαση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Μηντζιώρη Γ, Γιαλαμάς Ε, ∆οσόπουλος Κ, Ζούζουλας Δ, Γήτας Γ, Βενέτης Χ, Κολυμπιανάκης ΕΜ, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

211

Η επίδραση της κρυοσυντήρησης του σπέρματος στον κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων
Κανταρτζή ∆-Π, Χατζημελετίου Α, Γουλής ΔΓ, Ηλιάδου Π, Ταρλατζής ΒΚ, Αγγελοπούλου Ρ, Παπαδήμας Ι
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

212

Οι άνδρες με κιρσοκήλη δεν παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο επίπεδο κατακερματισμού του DNA των σπερματοζωαρίων απο τους γόνιμους άνδρες
Κανταρτζή ∆-Π, Χατζημελετίου Α, Γουλής ΔΓ, Τσαμέτης Χ, Αγγελοπούλου Ρ, Ταρλατζής ΒΚ, Παπαδήμας Ι
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

213

Εμβρυϊκές υπερηχογραφικοί παράμετροι και έκβαση κυήσεων, επιπλεγμένων με παθήσεις του θυρεοειδή αδένα
Πουλασουχίδου ΜΚ, Μηντζιώρη Γ, Τουλής ΚΑ, Κιντιράκη Ε, Πουλάκος Π, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒΚ
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

214

Υψηλός επιπολασμός ανεπάρκειας βιταμίνης D σε επίτοκες και τα νεογνά τους, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης
Καρράς Σ, Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Παπαδοπούλου Φ, Ταρλατζής ΒΚ
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

215

Διαχείριση επιτόκου με σακχαρώδη διαβήτη
Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Τσιάρτας Π, Σαράντη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

216

Υψηλός επιπολασμός ανεπάρκειας βιταμίνης D σε επίτοκες και τα νεογνά τους στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης
Καρράς Σ, Χαριζοπούλου Β, Γουλής Δ.Γ., Κυπραίου Μ, Περσυνάκη Α, Mιχαηλίδη Μ
24o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 18-20/10/12

217

Υψηλός επιπολασμός ανεπάρκειας βιταμίνης D σε επίτοκες και τα νεογνά τους στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης
Χαριζοπούλου B, Καρράς Σ, Μιχαηλίδη Μ, Δαφούλη Ε, Γουλής ΔΓ, Μπίλη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
12o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών και Μαιευτών, Ηράκλειο, Κρήτη, 17-20/10/12

218

Κύηση επιπλεγμένη με διαβήτη: από το γενικό στο ειδικό, από τα guidelines στη γυναίκα
Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Β, Γκριμπίζης Γ, Τσιάρτας Π, Σαράντη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
12o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών και Μαιευτών, Ηράκλειο, Κρήτη, 17-20/10/12

219

Συστήματα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης κατά την κύηση και τον τοκετό: τι μας έχουν αποκαλύψει μέχρι σήμερα;
Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Β, Γκριμπίζης Γ, Τσιάρτας Π, Σαράντη Ε, Ταρλατζής ΒΚ
12o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών και Μαιευτών, Ηράκλειο, Κρήτη, 17-20/10/12

220

Κύηση επιπλεγμένη με διαβήτη: πόσο απέχει από τη φυσιολογική;
Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Αργυράκη Μ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Ταρλατζής ΒK
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 01-03/03/13

221

Συμβολή των μητρικών παραμέτρων στις νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D: νέα, αναλυτική μέθοδος μέτρησης με υγρή χρωματογραφία - φασματοσκοπία μάζας (LC-MS/MS)
Καρράς Σ, Χαριζοπούλου Β, Μπίλη Ε, Παπαδοπούλου Φ, Naughton D, Αναγνωστής Π, Kυπραίου Μ, Γουλής ΔΓ
40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Athens, 17-20/04/13

222

Λοίμωξη από ιό Epstein-Barr που μιμείται τη νόσο Βechet
Βατοπούλου Α, Μπεσίρη ΚΓ, Δεληγεώρογλου Ε, Σκάρπα Β, Μηντζιώρη Γ, Γαλλή - Τσινοπούλου Α, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ
6o εντατικό σεμινάριο στην εφηβική ιατρική, Athens, 12-12/04/13

223

Η συγκέντρωση της οστεοκαλσίνης σχετίζεται με αυτή της τεστοστερόνης ανεξάρτητα από τη δυνητική γονιμότητα του άνδρα
Μπαζιώτη Γ, Λυμπέρη Σ, Ηλιάδου ΠΚ, Τσαμέτης Χ, Μηντζιώρη Γ, Αδάμου Β, Κουθούρης Γ-Α, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π
35ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, 23-25/05/13

224

Νέες προοπτικές περί της συμβολής της άσκησης μέσω των ∆ιεθνών Οδηγιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Σαββάκη ∆, Ταουσάνη Ε, Τσίρου Ε, ∆ούδα Ε, Γουλής ∆Γ, Τοκμακίδης
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας, Λάρισα, 04-06/10/13

225

Συστάσεις για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ζευγαριών με προβλήματα γονιμότητας
Ταουσάνη Ε, Σαββάκη ∆, Τσίρου Ε, Αντωνάκου Α, Βαβίλης ∆, Γουλής ΔΓ, Ταρλατζής ΒK, Μωραΐτου Μ
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας, Λάρισα, 04-06/10/13

226

Οι επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
Μαντζούκη Χ, Μαστοράκος Γ, Γουλής ΔΓ, Κούστα Ε
18o Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Κέρκυρα, 02-04/05/14

227

ThyrART: Προοπτική μελέτη της θυρεοειδικής λειτουργίας και αυτοανοσίας κατά τη διάρκεια της διέγερσης των ωοθηκών στα πλαίσια εφαρμογής μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης
Μηντζιώρη Γ, Κολυμπιανιάκης ΕΜ, Γκριμπίζης ΓΦ, Μπόσδου ΙΚ, Ταρλατζής ΒΚ, Γουλής ΔΓ
41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πόρτο Χέλι, 14-17/05/14

228

Διακύμανση των συγκεντρώσεων της γλυκόζης κατά τον τοκετό: προοπτική μελέτη ασθενών - μαρτύρων
Χαριζοπούλου Β, Σαράντη Ε, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Θεοδωρίδης Θ, Ταρλατζής ΒΚ
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών - Μαιευτών, Ναύπλιο, 18-21/09/14

229

Πρωτοπαθής αμηνόρροια στην εφηβεία – Κλινική προσέγγιση από τη μαία
Ταουσάνη Ε, Τσίρου Ε, Σαββάκη Δ, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Δ, Ταρλατζής ΒΚ
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών - Μαιευτών, Ναύπλιο, 18-21/09/14

230

Πρόληψη, κλινική αξιολόγηση και διάγνωση οστεοπόρωσης στο γυναικείο πληθυσμό
Τσακάλης Α, Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Λάλλας Β, Βαβίλης Δ
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών - Μαιευτών, Ναύπλιο, 18-21/09/14

231

Διαβητική κετοξέωση σε γυναίκα 30 ετών με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη κύησης: παρουσίαση περιστατικού
Τσακάλης Α, Χαριζοπούλου Β, Γουλής ΔΓ, Σαββόπουλος Χ, Χατζητόλιος Α
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία (με διεθνή συμμετοχή), Θεσσαλονίκη, 26-28/02/15

232

Ανεπάρκεια Βιταμίνης D στην κύηση: μπορεί να εξηγηθεί το “παράδοξο της Μεσογείου”; Συστηματική ανασκόπηση
Καρράς Σ, Πάσχου ΣΑ, Κανδαράκη Ε, Αναγνωστής Π, Annweiler C, Ταρλατζής BK, Hollis BW, Grant WB, Γουλής ΔΓ
42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Θεσσαλονίκη 06-10/05/15

233

Υποκλινικό σύνδρομο Cushing και κλινικές επιπτώσεις αμφοτεροπλεύρων έναντι ετεροπλεύρων επινεφριδιακών τυχαιωμάτων: μετα-ανάλυση
Πάσχου ΣΑ, Κανδαράκη Ε, Δημητροπούλου Φ, Γουλής ΔΓ, Βρυωνίδου Α
42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Θεσσαλονίκη 06-10/05/15

234

Μελέτη εφαρμοσιμότητας των προδιαγραφών της Διεθνούς Οργάνωσης Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία για την εξέτασης της εμβρυϊκής καρδιάς κατά το δεύτερο τρίμηνο κύησης
Γερεντέ Α, Αθανασιάδης Α, Ρούβαλης Φ, Ζαβλανός Α, Καραβιδά Αικ, Μίκος Θ, Γουλής ΔΓ, Ασημακόπουλος Ε, Ταρλατζής ΒΚ
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31/05/15
HJOG 2015; 15(Suppl 1):8

235

Έλκη αιδοίου στην εφηβική ηλικία - Ένα δύσκολο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα
Βατοπούλου Α, Γουλής ΔΓ, Ιορδανίδου Ε, Παπανικολάου Α, Ταρλατζής ΒΚ
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31/05/15
HJOG 2015; 15(Suppl 1):144

236

Συγκέντρωση ινσουλίνης, δείκτης HOMA-IR και βάρος γέννησης νεογνού: Προοπτική μελέτη ασθενών - μαρτύρων
Χαριζοπούλου Β, Σαράντη Ε, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Δ, Γκριμπίζης Γ, Ταρλατζής ΒΚ
13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος, 28-31/05/15
HJOG 2015; 15(Suppl 1):201

237

Έκβαση της κύησης, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Παπαδοπούλου ΒΚ, Βαβίλης Δ, Κώτσα Κ, Γουλής ΔΓ
1ο Ετήσιο Συνέδριο – Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 12/06/15

238

Συσχέτιση της ενεργειακής δαπάνης ηρεμίας και της φυσικής δραστηριότητας σε έγκυες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης: πιλοτική μελέτη
Ταουσάνη Ε, Σαββάκη Δ, Τσίρου Ε, Γουλής ΔΓ, Βαβίλης Δ, Ταρλατζής ΒΚ, Ζαφράκας Μ
23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, 15-17/05/15

239

Η επίδραση της άσκησης σε αιμοδυναμικές παραμέτρους σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης
Σαββάκη Δ, Ταουσάνη Ε, Τσίρου Ε, Γουλής ΔΓ, Δούδα Ε, Νικολέττος Ν, Τοκμακίδης Σ
23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, 15-17/05/15

240

Διουρητικά ή υπερδιήθηση σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Μία μετα-ανάλυση
Τέρπος B, Παππά E, Χάιδιτς M, Γουλής ΔΓ, Τσούνος Ι, Λιακόπουλος Β
14ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28-30/05/15

241

Έκβαση της κύησης γυναικών με διαβήτη της κύησης
Παπαδοπούλου ΒΠ, Βαβίλης Δ, Κώτσα Κ, Γουλής ΔΓ
29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 11-15/11/15

242

Διαταραχή στην οξυγόνωση των σκελετικών μυών και στη λειτουργία του ενδοθηλίου στο σακχαρώδη διαβήτη της κύησης: εκτίμηση με υπέρυθρη φασματοσκοπία
Kιντιράκη E, ∆ίπλα K, Γρηγοριάδου I, Tριανταφύλλου Α, Tριανταφύλλου Γ, Zωγράφου I, Βράμπας ΣI, Zαφειρίδης A, ∆ούμα Σ, Γουλής ΔΓ
43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 20-23/04/16

243

Διατροφικοί και κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με το δείκτη μάζας σώματος εφήβων ελληνίδων μαθητριών
Λεονταρίδου Ι, Μούτσιου Λ, Ηλιάδου ΠΚ, Σώμαλη Μ, Σακαλή ΚΑ, Παπαγιάννη Μ, Μαστοράκος Γ, Γουλής ∆Γ, Μούσλεχ Ζ
43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 20-23/04/16

244

ThyPROgr: μετάφραση και επικύρωση στην ελληνική γλώσσα ερωτηματολoγίου ποιότητας ζωής ειδικού για τις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα
Μηντζιώρη Γ, Watt Τ, Πουρνάρας ∆, Τζώρτζης Ε, Κήτα Μ, Γουλής ΔΓ
43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 20-23/04/16

245

Μελέτη συσχέτισης των επιπέδων λεπτίνης, αδιπονεκτίνης και γκρελίνης με την οστική πυκνότητα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Μπαλάρης Β, Αναγνωστής Π, Αναστασιλάκης Α, Γουλής ΔΓ, ∆ούμας Α, Ιακώβου Ι
43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 20-23/04/16

246

Μελέτη οστικής πυκνότητας σε άνδρες και παιδιά με αιμορροφιλία Α και Β: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Πάσχου ΣΑ, Αναγνωστής Π, Καρράς Σ, Βακαλοπούλου Σ, Γαρυπίδου Β, Γουλής ΔΓ
43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 20-23/04/16

247

Ορμονικές μεταβολές κατά την πορεία γήρανσης των γονάδων
Καραμήτσου Π, Καρατζέτζου Σ, Γουλής ΔΓ
22o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Πάτρα, 13-15/05/16

248

Η θυρεοειδική λειτουργία κατά τη διάρκεια της διέγερσης των ωοθηκών στα πλαίσια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Παπαγιουβάννη Ι, Γουλής ΔΓ
22o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Πάτρα, 13-15/05/16

249

Επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης στην ποιότητα ζωής εγκύων κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης
Παντζαρτζής Κ, Γουλής ΔΓ, Καζάκος ΚΑ, Κώτσα Κ
2o ετήσιο συνέδριο «Φροντίδα στο σακχαρώδη διαβήτη», Θεσσαλονίκη, 03-05/06/16