Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Φωτογραφικό υλικό
Stacks Image 36794