Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Ιστορία
Stacks Image 17736
Ιστορικό ίδρυσης

1945

Έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
ΦΕΚ 141/τ. Α'/06-06-45

1962

Ίδρυση Εργαστηρίου Ορμονολογίας παρά τη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
ΦΕΚ 206/τ. Α'/04-12-62

1972

Ίδρυση της Β' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Μετονομασία της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ σε Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
ΦΕΚ 209/τ. Α'/29-11-72

1997

Μετονομασία του Εργαστηρίου Ορμονολογίας σε Ειδική Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής
ΦΕΚ 987/τ. Β'/07-11-97

2003

Εγκατάσταση της Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ και της Μονάδας Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής στο ΓΝΘ "Παπαγεωργίου"
ΦΕΚ 1627/τ. Β'/05-11-03