Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ΑΠΘ
H Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής λειτουργεί από το 1997 ως ειδική μονάδα της Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Από την ίδρυσή της έως το 2009 λειτούργησε με υπεύθυνο τον καθηγητή Ενδοκρινολογίας - Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ΑΠΘ Ι. Παπαδήμα, τον οποίο διαδέχθηκε ο επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ΑΠΘ Δ.Γ. Γουλής. Σκοπό της Μονάδας αποτελεί η παροχή εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης μέσω της έρευνας και η παροχή εξειδικευμένων κλινικών υπηρεσιών, στον ευρύτερο χώρο της Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής.