Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Διδακτική δραστηριότητα
Stacks Image 215
Διδασκαλία εκτός Πανεπιστημίου

1992 - 1993

Διδασκαλία για 2 συνεχή έτη σε Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γενικό θέμα «Βιοτεχνολογία». Οι εισηγήσεις αφορούσαν στις «Αρχές της επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

1994 - 1996

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1994-95, δίδαξα το μάθημα της Εσωτερικής Παθολογίας, ως καθηγητής της ΜΤΕΝΣ (Μέση Τεχνική Εκπαιδευτική Νοσηλευτική Σχολή) του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου της Βέροιας. Η διδασκαλία του μαθήματος, που περιλαμβάνει όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας επεκτείνεται σε τρία εξάμηνα (Β’, Γ' και Δ') του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής.

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1995-96, δίδαξα το μάθημα της Καρδιολογίας, στην ίδια Σχολή.

2001

Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, που διοργανώθηκε με σκοπό την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της Ανδρολογίας.

2002

Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στα «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας» που διοργανώθηκαν από την Ενδοκρινολογική Κλινική του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», με σκοπό την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας.

2002 - 2004

Ως επιμελητής της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής, που αφορούσε κυρίως στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων ενδοκρινολόγων αλλά και την επιμόρφωση των ειδικών ιατρών που συνεργάζονταν με την Κλινική.

2006

Συμμετείχα ως Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο που διοργανώθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία IPSEN, στα πλαίσια της κυκλοφορίας στην Ελλάδα της γέλης τεστοστερόνης (Testim®), Αθήνα 18-20/04/06.

2009 - 2011

Έχω διδάξει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης (κύκλος: Ιατρική – Βιολογία – Ψυχολογία – AIDS) των ετών 2009-2010 και 2010-2011.

Διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών

1990 - 1992

Από το 1990 έως το 1992 συμμετείχα στη διοργάνωση του ετήσιου σεμιναρίου της Χειρουργικής των Παίδων και Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, προετοιμάζοντας ομάδες φοιτητών για την παρουσίαση θεμάτων από όλο το φάσμα της Παιδοχειρουργικής.

1996 - 1999

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Ιατρική Σχολή του St. Mary’s Hospital στο Λονδίνο, συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, με τη μορφή διαλέξεων και δημιουργίας ομάδων εργασίας, με σκοπό την επίδειξη κλινικών σημείων των ασθενών.

2000 - 2004

Ως επιστημονικός συνεργάτης της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ συμμετείχα ενεργά στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής Ε’ και ΣΤ’ έτους καθώς και ειδικευόμενων μαιευτήρων-γυναικολόγων. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής και η κύηση υψηλού κινδύνου.

2004 - σήμερα

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του Ι’ εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της «Μαιευτικής - Γυναικολογίας». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής και οι μεταβολικές επιπλοκές της κύησης.

2004 - σήμερα

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του ΙΑ’ εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της «Μαιευτικής - Γυναικολογίας». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν η Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής και οι μεταβολικές επιπλοκές της κύησης.

2004 - 2015

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ήμουν υπεύθυνος για τον καθορισμό του θέματος, την επίβλεψη, την παρουσίαση και τη βαθμολόγηση κάποιων από τις εργασίες που υποχρεούνται να εκπονήσουν οι φοιτητές του ΙΑ’ εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της «Μαιευτικής - Γυναικολογίας».

2004 - σήμερα

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το ΣΤ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος είναι οι καθηγητές Ι.Ν. Μπόντης (2004 - 2008) και Β.Κ. Ταρλατζής (2008 - 2017) και Γ. Γκριμπίζης (2017 - σήμερα).

2004 - 2010

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Ιατρική Εκπαίδευση», που αποτελούσε επιλογή των φοιτητών από το Γ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος ήταν ο καθηγητής Ν. Ντόμπρος.

2007 - 2014

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Επιλογή ειδικότητας», που αποτέλεσε επιλογή των φοιτητών από το ΣΤ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος ήταν ο καθηγητής Θ. Γερασιμίδης (2007 – 2010) και ο αναπληρωτής καθηγητής Α. Καμπαρούδης (2010 – 2014).

2009 - σήμερα

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Μεταβολικές παθήσεις των οστών», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Η’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνοι του μαθήματος είναι ο καθηγητής Γ. Καπετάνος (2009 - 2015) και ο επίκουρος καθηγητής Μ. Ποτούπνης (2015 - σήμερα).

2010 - σήμερα

Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Τεκμηριωμένη Ιατρική», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών από το Στ’ εξάμηνο και έπειτα. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Α. Τσάπας (2010 - σήμερα).

2012

Ως επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής συμμετείχα στο πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών ασθενών «Αριάδνη», δημιουργώντας το περιστατικό «Gestational Diabetes Mellitus». Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η καθηγήτρια Παιδιατρικής - Κλινικής Γενετικής Χαρίκλεια Χατζησεβαστού - Λουκίδου.

2016 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του Ι’ εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της «Παθολογία ΙΙ». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και οι παθήσεις των επινεφριδίων.

2017 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, συμμετέχω ενεργά στη θεωρητική διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής του Στ’ εξαμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της «Παθολογία Ι». Τα κύρια αντικείμενα εκπαίδευσης αποτελούν οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και οι παθήσεις των επινεφριδίων.

Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών

1998 - 1999

Για δύο συνεχή χρόνια, σε συνεργασία με την Senior Lecturer B.-V. Αμβροσιάδου, επέβλεψα μεταπτυχιακούς φοιτητές (M.Sc.) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Herdforshire, UK, οι οποίοι εκπονούσαν εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της στήριξης αποφάσεων (decision-support) στην Ιατρική.

2001 - 2003

Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (ΠΡΟΜΕΣΙ) που εκτελούνταν υπό την εποπτεία του καθηγητή Κ. Παππά. Το πρόγραμμα ήταν διετούς διάρκειας, αφορούσε στην εκπαίδευση πτυχιούχων ιατρών σε θέματα Ιατρικής Πληροφορικής και κατέληγε στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικής διατριβής.

Οι εισηγήσεις μου αφορούσαν:
• Κλινική λογική
• Μεθοδολογία έρευνας
• Τεκμηριωμένη Ιατρική I (Evidence-Based Medicine I)
• Τεκμηριωμένη Ιατρική II (Evidence-Based Medicine II)
• Λήψη αποφάσεων στην Ιατρική

2005 - σήμερα

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπεύθυνοι του μαθήματος είναι οι καθηγητές Ι.Ν. Μπόντης, Ι. Παπαδήμας και Β.Κ. Ταρλατζής.

2005 - σήμερα

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Εφηβική Ιατρική», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Γαλλή-Τσινοπούλου.

2005 - 2010

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τεχνολογία», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπεύθυνοι του μαθήματος ήταν ο καθηγητής Γ. Καρκαβέλας και η λέκτορας Α. Πρίντζα.

2006 - 2013

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο μάθημα «Φαρμακολογία της Αναπαραγωγής», που αποτελεί επιλογή των φοιτητών του Γ’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπεύθυνη του μαθήματος είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Π. Παπαϊωαννίδου.

2008 - 2010

Ως λέκτορας και, στη συνέχεια, επίκουρος καθηγητής επί θητεία και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής», που διοργάνωνε η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Υπεύθυνος της σειράς μαθημάτων ήταν ο καθηγητής Γ. Καρακιουλάκης.

2010 - 2011

Ως επίκουρος καθηγητής επί θητεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο πρόγραμμα υποψηφίων διδακτόρων «Ερευνητικές Εργασίες», που διοργάνωνε η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Υπεύθυνη της σειράς μαθημάτων ήταν η λέκτορας Ε. Παναγοπούλου. Το πρόγραμμα αποτελεί την υποχρεωτική εκ του νόμου σειρά μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης.

2011 - σήμερα

Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι συντονιστής και υπεύθυνος, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή Απόστολο Τσάπα, του μαθήματος «Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση», που αποτελεί μάθημα κορμού των φοιτητών του Α’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

2012 - 2013

Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής δίδαξα στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας», που αποτελούσε κύριο μάθημα των φοιτητών του Α’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπεύθυνος του μαθήματος ήταν ο καθηγητής Α. Μπένος.

2011 - σήμερα

Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι συντονιστής και υπεύθυνος, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή Απόστολο Τσάπα, του μαθήματος «Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης», που αποτελεί μάθημα κορμού των φοιτητών του Β’ εξαμήνου στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

2013 - σήμερα

Ως επίκουρος καθηγητής (επί θητεία και μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», που διοργανώνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξανδρείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής ΑΤΕΙΘ Κυριάκος Καζάκος.

2013 - σήμερα

Ως επίκουρος καθηγητής (μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι υπεύθυνος για την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών, στα πλαίσια του προγράμματος απόκτησης της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται στα πλάισια ενός κυκλικού (rotation) προγράμματος.

2014 - σήμερα

Ως επίκουρος καθηγητής (μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω τα μαθήματα «Αμηνόρροιες», «Κριτική εκτίμηση εργασίας» και «Συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλου», στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος.

2015 - σήμερα

Ως επίκουρος (μόνιμος) και αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω το μάθημα «Παθολογία οστεοβλαστών – οστεοκλαστών. Μεταβολικές νόσοι των οστών», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του μαθήματος «Βιολογία του στόματος ΙΙ» είναι ο καθηγητής Άγγελος Κολοκοτρώνης.

2015 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω το μάθημα «Ενδοκρινικά νοσήματα και γεννητικός άξονας - Διαταραχές εμμήνου ρύσεως», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Νικόλαος Νικολέτος.

2015 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω το μάθημα «Αθλητική τριάδα», στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Αστέριος Δεληγιάννης.

2016 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι συντονιστής και υπέυθυνος, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή Απόστολο Τσάπα του μαθήματος «Clinical Research Methodology», που αποτελεί κύριο μάθημα των φοιτητών του Α’ εξαμήνου στα πλαίσια του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Medical Research Methodology" της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

2016 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι συντονιστής και υπεύθυνοςτου μαθήματος «How to write a paper and research grant», που αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα των φοιτητών του Β’ εξαμήνου στα πλαίσια του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Medical Research Methodology" της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

2016 - σήμερα

Επιβλέπων (mentor) στο πρόγραμμα “EMAS JuMP mentee/ mentor pairing” της European Menopause and Andropause Society (EMAS).

2016 - σήμερα

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της μεταδιδάκτορος Σ. Πάσχου για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [μέλη: καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά (επιβλέπουσα), καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Γ. Γουλής].

2017 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι υπεύθυνος (συντονιστής) του μαθήματος «Μεθοδολογία της Έρευνας ΙΙ», στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος.

2017 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω το μάθημα «Υποθυρεοειδισμός και κύηση», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προγεννητικός έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Γεώργιος Γαλάζιος.

2017 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω στο Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», που διοργανώνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξανδρείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) [μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας]. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής ΑΤΕΙΘ Κυριάκος Καζάκος.

2017 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής είμαι συντονιστής και υπεύθυνος, του μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης.

2019 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής διδάσκω το μάθημα «Θυρεοειδικά νοσήματα και υπογονιμότητα», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο καθηγητής Νικόλαος Νικολέτος.