Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Ερευνητική δραστηριότητα
Stacks Image 193
Ερευνητική δραστηριότητα

1989 - 1999

Από το Σεπτέμβριο του 1989 μέχρι το 1999 υπήρξα συνεργάτης της Χειρουργικής των Παίδων και Ορθοπεδικής Κλινικής ΑΠΘ, υπό τον αν. καθηγητή Α. Φιλιππόπουλο. Τα κύρια αντικέιμενα της ενασχόλησής μου υπήρξαν οι ορμονοπαραγωγικοί όγκοι της παιδικής ηλικίας και τα non-Hodgkin λεμφώματα. Από το 1990, η δραστηριότητά μου επεκτάθηκε και σε θέματα Ιστορίας της Ιατρικής. Η συνεργασία αυτή απέφερε μια σειρά από μονογραφίες και ανακοινώσεις.

1994 - 2000

Από τον Αύγουστο του 1994 συνεργάσθηκα με τον καθηγητή Α. Βρίτσιο, διευθυντή του Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΑΠΘ. Τα κύρια αντικείμενα της ενασχόλησής μου υπήρξαν η Κλινική Ογκολογία και η Ιατρική Πληροφορική. Η συνεργασία αυτή απέφερε μια διδακτορική διατριβή, μια μονογραφία και μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

1994 - 2002

Από τον Σεπτέμβριο του 1994 συνεργάσθηκα με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ, υπό τον καθηγητή Κ. Παππά και τον αν. καθηγητή Ν. Μαγκλαβέρα. Τα κύρια αντικείμενα της ενασχόλησής μου είναι τα συστήματα λήψης αποφάσεων στην ενδοκρινολογία, τα νευρωνικά δίκτυα στο σακχαρώδη διαβήτη και η αξιολόγηση του ιατρικού λογισμικού. Η συνεργασία αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

1995 - 2000

Από τον Μάιο του 1995 έως το Μάιο του 2000 συνεργάσθηκα με τον αν. καθηγητή Γ. Ανωγειανάκι, σε θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη ιατρική (audio text, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς, τηλε-ιατρική). Η συνεργασία αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

1996 - 1999

Κατά το διάστημα 04/96 έως 09/99 ως μέλος του Unit of Endocrinology and Metabolic Medicine, St. Mary’s Hospital, London, συμμετείχα σε ερευνητικά προγράμματα του τμήματος. Κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αποτέλεσαν ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης, όπου μελέτησα μεταβολικά θέματα (ενδοφλέβια δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (IVGTT) και minimal modeling) και η προεκλαμψία, όπου μελέτησα τόσο μεταβολικά όσο και γενετικά θέματα (μικρολευκωματουρία, υποψήφια γονίδια). Επιπρόσθετα αντικείμενα ενασχόλησης αποτέλεσαν ο θυρεοειδής αδένας (ρόλος των αντανακλαστικών του μυός του αναβολέα), η υπόφυση (διάβρωση του αποκλίματος από υποφυσιακούς όγκους) και η αναπαραγωγή (χολόσταση της εγκυμοσύνης). Η συνεργασία αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

1999 - 2000

Ως ειδικευόμενος ιατρός στην Ενδοκρινολογική Κλινική του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» έλαβα μέρος στην κατάστρωση και εκτέλεση μιας σειράς κλινικών μελετών που αφορούσε, πρακτικά, σε ολόκληρο το φάσμα της Ενδοκρινολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και των οστών. Η ενασχόληση αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

2000 - 2004

Ως επιστημονικός συνεργάτης της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ εργάσθηκα, υπό τον καθηγητή Ι. Παπαδήμα, σε θέματα ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής και ιδιαίτερα ανδρικής υπογονιμότητας. Η ενασχόληση αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

2000 - 2002

Ως συνεργάτης της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο, υπό τον αμ. επικ. καθηγητή Α. Αβραμίδη, συμμείχα στην υλοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Citizen Health Care», που αφορούσε στην αντιμετώπιση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκία, με μεθόδους τηλε-ιατρικής.

2001 - 2004

Ως επιστημονικός συνεργάτης της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, υπό τον καθηγητή Ι. Παπαδήμα, συμμείχα στην υλοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «PANACEIA», που αφορά στην αντιμετώπιση ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας, με μεθόδους τηλε-ιατρικής.

2002 - 2004

Ως επιμελητής ΕΣΥ στην Ενδοκρινολογική Κλινική του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» (διευθυντής ο αμ. επικ. καθηγητής Α. Αβραμίδης) μετείχα σε όλο το φάσμα του ερευνητικού προγράμματος της Κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση στου τομείς της παχυσαρκίας, του μεταβολισμού και των διαταραχών του άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – γονάδων.

Στα πλαίσια αυτά έχω λάβει μέρος ως οργανωτής (study co-ordinator) στις εξής μελέτες:

ACTONEL Study (φαρμακευτική εταιρεία Aventis):
“A Multicenter, Prospective, Randomized, 2-Way Crossover, Open-Label Study in postmenopausal women with osteoporosis examining patient satisfaction and compliance when Actonel (Risendronate) is administered 35 mg once a week or 5 mg once daily.”

FACTs Study (φαρμακευτική εταιρεία Merck):
“A Randomized, Double-blind, Double-dummy, Parallel-group, Multicenter Study to evaluate and compare the effects of alendronate and risendronate on bone density in postmenopausal women with osteoporosis (Fosamax–Actonel Comparison Trials International).”

FORTEO Study (φαρμακευτική εταιρεία Lilly):
“Comparison of a 2-year therapy of Teriparatide alone and its sequential use for one year, with or without Raloxifene HCl, in the treatment of severe postmenopausal osteoporosis.”

2009 - 2015

Ως επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ εργάσθηκα σε θέματα ενδοκρινολογίας, ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής και ιδιαίτερα ανδρικής υπογονιμότητας, γυναικείας υπογονιμότητας και μεταβολικών επιπλοκών της κύησης. Η ενασχόληση αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

Ιδιαίτερα αντικείμενα έρευνας αποτελούν:

• η διάγνωση και θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας
• ο μεταβολισμός γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό
• η παθολογική φυσιολογία και οι κλινικές επιπτώσεις γυναικών με αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο
• η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα κατά τη διάρκεια εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
• ο μεταβολισμός της βιταμίνης D κατά την κύηση

2015 - σήμερα

Ως αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ εργάζομαι σε θέματα ενδοκρινολογίας, ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής και ιδιαίτερα ανδρικής υπογονιμότητας, γυναικείας υπογονιμότητας και μεταβολικών επιπλοκών της κύησης, καθώς της επίδρασης της άσκησης στο μεταβολισμό. Η ενασχόληση αυτή απέφερε μια σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

Ιδιαίτερα αντικείμενα έρευνας αποτελούν:

• η διάγνωση και θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας
• ο μεταβολισμός γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό
• η παθολογική φυσιολογία και οι κλινικές επιπτώσεις γυναικών με αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο
• η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα κατά τη διάρκεια εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
• ο μεταβολισμός της βιταμίνης D κατά την κύηση
• η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας (άσκηση) στο μεταβολισμό
• η μεθοδολογία της έρευνας

Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών πρωτοκόλων

1992 - 1993

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Προγράμματα κατάρτισης νέων «Βιοτεχνολογία»: Αρχές ηλεκτρονικών υπολογιστών, Βάσεις δεδομένων
Εισηγητής

1995 - 2000

Ευρωπαϊκή Ένωση «Mermaid» (Γενική Διεύθυνση ΧΙΙΙ-C4, Healthcare Telematics)
Xρήση τηλε-ιατρικής για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ποντοπόρα πλοία μέσω δορυφόρου
Συνεργαζόμενος ερυνητής

1996 - 2000

DIABCARD-3: Improved communication in diabetes care based on Chipcard technology
Συνεργαζόμενος ερυνητής

1999

Εκπαίδευση ιατρών στην τηλεϊατρική για την υποστήριξη των αναγκών των φυλακών Κορυδαλλού
Συνεργαζόμενος ερυνητής

1998

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Σύστημα ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων Συνεργαζόμενος ερυνητής

1998

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Σύστημα ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ιατρικών υλικών
Συνεργαζόμενος ερυνητής

2002 - 2003

Ευρωπαϊκή Ένωση «Citizen Health Care»
Aντιμετώπιση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκία, με μεθόδους τηλε-ιατρικής
Συνεργαζόμενος ερυνητής

2001 - 2004

Ευρωπαϊκή Ένωση «PANACEIA»
Αντιμετώπιση ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας, με μεθόδους τηλε-ιατρικής
Συνεργαζόμενος ερυνητής

2002 - 2004

Φαρμακευτική εταιρεία «Aventis»
ACTONEL Study:
A Multicenter, Prospective, Randomized, 2-Way Crossover, Open-Label Study in postmenopausal women with osteoporosis examining patient satisfaction and compliance when Actonel (Risendronate) is administered 35 mg once a week or 5 mg once daily
Co-ordinator

2002 - 2004

φαρμακευτική εταιρεία «Merck»
FACTs Study:
A Randomized, Double-blind, Double-dummy, Parallel-group, Multicenter Study to evaluate and compare the effects of alendronate and risendronate on bone density in postmenopausal women with osteoporosis (Fosamax–Actonel Comparison Trials International)
Co-ordinator

2002 - 2004

φαρμακευτική εταιρεία «Lilly»
FORTEO Study:
Comparison of a 2-year therapy of Teriparatide alone and its sequential use for one year, with or without Raloxifene HCl, in the treatment of severe postmenopausal osteoporosis
Co-ordinator

2003

5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, IST: Τεχνολογίες τηλεματικής και πληροφορικής για παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι
Συνεργαζόμενος ερευνητής

2008 - 2009

Μελέτη τεκμηρίωσης των βιολογικών-ιατρικών δυνατοτήτων και χρήσεων των θερμομεταλλικών νερών
Συνεργαζόμενος ερευνητής

2011

Εκτίμηση αποτελεσμάτικότητας της Λανρεοτίδης στην αντιμετώπιση του μετατσατικού καρκίνου προστάτη σταδίου D3 Μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης
Κύριος ερευνητής

2012

Νεότερα δεδομένα για το ρόλο των SERM στη θεραπεία της μεταμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
Κύριος ερευνητής

2012

Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Μοντέλο πρόβλεψης της εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
Συνεργαζόμενος ερυνητής

2012

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
THYRART: Λειτουργία του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – θυρεοειδής κατά τη διέγερση των ωοθηκών στα πλαίσια της εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Κύριος ερευνητής

2015

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ανοσολογικές μεταβολές σε γυναίκες με θυρεοειδική αυτοανοσία κατά τη διάρκεια της κύησης
Συνεργαζόμενος ερυνητής

2015

Υποτροφία "Albert Renold travel Fellowship" απο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Κύριος ερευνητής

2017

Καρκίνος του προστάτη: Ανταλλαγή κλινικών και επαγγελματικών εμπειριών
Κύριος ερυνητής

2017

Novo Nordisk
Διεθνής, μη παρεμβατική προοπτική δοκιμή κοόρτης για την αξιολόγηση της ασφάλειας της θεραπείας με Levemir® (ινσουλίνη detemir) σε εγκύους γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη - Μητρώο Διαβήτη Κύησης
EVOLVE (NN304-4016)
Κύριος ερευνητής

2017

Novo Nordisk
Μια δοκιμή που συγκρίνει την επίδραση και την ασφάλεια της ινσουλίνης degludec έναντι της ινσουλίνης detemir, αμφότερων σε συνδυασμό με ινσουλίνη aspart, στη θεραπεία εγκύων γυναικών με διαβήτη τύπου 1
(NN1250-4300)
Κύριος ερυνητής