Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Μετεκπαίδευση
Stacks Image 193
Μετεκπαίδευση

1996 - 1999

Μετά από επιτυχή συνέντευξη τον Οκτώβριο 1995, κατέλαβα θέση Clinical Research Fellow in Endocrinology and Diabetes, στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Section of Endocrinology and Metabolic Medicine), στο Νοσοκομείο St. Mary's του Λονδίνου, υπό τον Professor Desmond G. Johnston, Professor of Clinical Endocrinology. Η Ιατρική Σχολή του St. Mary’s υπάγεται στο Imperial College of Science, Technology and Medicine, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Στη θέση αυτή παρέμεινα για 3,5 έτη, έως τις 30/09/99.

1996 - 1999

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, είχα συνάψει συμβόλαιο με το NHS (National Health System – Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρεττανίας), εργαζόμενος ως Clinical Assistant, υπό τον Dr. Robert S. Elkeles, Consultant Physician and Diabetologist. Στη θέση αυτή παρέμεινα έως τις 30/09/99.

Οι τοποθετήσεις αυτές αναγνωρίσθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) ως θέση άσκησης στην ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας.

2005

Κατά το β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 παρακολούθησα το ε’ εξαμηνιαίο εισαγωγικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

2007

Για δύο εβδομάδες (21/10/07 – 02/11/07) παρακολούθησα το κλινικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Department of Anatomy and Cell Biology, University of Manitoba, Winnipeg, Canada στα πλαίσια του προγράμματος επιστημονικής ανταλλαγής που έχει υπογραφεί μεταξύ του University of Manitoba και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (υπεύθυνοι της προγράμματος: αν. καθηγήτρια Ε. Εμμανουήλ-Νικολούση και M. Vrontakis).