Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Συμμετοχές σε συνέδρια
Stacks Image 7668
Συμμετοχές σε συνέδρια

1

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας
Θεσσαλονίκη, 24-27/08/89

2

Σεμινάριο Ακτινοπροστασίας
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη, 24-27/08/89

3

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 15-17/12/89

4

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
Θεσσαλονίκη, 17-18/03/90

5

European Society for Social Pediatrics
«Children and Families with special needs: The right to hope»
Athens, 12-17/10/90

6

ΙΓ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Θεσσαλονίκη, 30/11 - 2/12/90

7

2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 26-28/04/91

8

Η ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα
2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 26/04/91

9

8th International Hammersmith Meeting:
Advances in the applications of Monoclonal Antibodies in Clinical Oncology, «Cellular and molecular targets in the diagnosis and treatment of cancer»
Chalkidiki, 8-13/05/91

10

International Symposium on Medical και Social confrontation of Βreast Cancer
Thessaloniki 26-30/06/91

11

XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων
Χαλκιδική, 18-22/09/91

12

XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων
και 1ο Ελληνο-Πολωνικό Συμπόσιο
Ναύπλιο, 24-27/06/92

13

2nd European Interuniversitary Symposium:
Advances in the diagnosis and treatment of lung cancer
Naoussa, 23-26/09/92

14

Advances in oncologic imaging and their impact on oncologic diagnosis, staging and treatment
Thessaloniki, 26-30/09/92

15

ΙΔ' Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Θεσσαλονίκη, 29/10 - 01/11/92

16

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 12-14/03/93

17

Επιστημονικό Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρενετερολογικής Εταιρείας
Νόσος του πεπτικού έλκους: Σύγχρονοι προβληματισμοί
Θεσσαλονίκη, 04/04/93

18

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
Σεμινάριο Ογκολογίας
Θεσσαλονίκη, 08-09/04/93

19

7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακα
Θεσσαλονίκη, 02-05/12/93

20

9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/94

21

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
Porto Carras, Σιθωνία Χαλκιδικής, 05-08/05/94

22

4ο Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας (με διεθνή συμμετοχή)
Θεσσαλονίκη, 12-13/05/94

23

Το εργατικό ατύχημα: είναι τυχαίο γεγονός;
Ορθοπαιδική Κλινική Β' Γενικού Νοσοκομείου ΙΚΑ Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, 12/05/94

24

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Πληροφορικής
Θεσσαλονίκη, 13-15/05/94

25

15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Θεσσαλονίκη, 10-13/11/94

26

5th European Interuniversity Symposium. Breast Cancer. Prevention, Early diagnosis, Conservative treatment, High-risk cases
Naoussa, Mieza, 22-25/09/95

27

13th Congress of the European Association of Internal Medicine
Athens, 04-07/10/95

28

1st Panhellenic Congress of Internal Medicine
Athens, 04-07/10/95

29

3rd International Congress Update on adolescent Gynecology and Endocrinology
Athens, 06-09/12/95

30

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Ενδοκρινολογική Κλινική, ΓΠΝΑ «Ευαγγελισμός»
Αθήνα 15-19/01/96

31

Βαλκανικό Ογκολογικό Συμπόσιο
Θεσσαλονίκη, 29-30/03/96

32

Medical advances in complicated obesity
Royal College of Physicians, London, 20/11/96

33

187th Meeting of the Society for Endocrinology
Royal Society of Medicine, London, 26-28/11/96

34

Section of Endocrinology: Clinical Case - Commentary Meeting
Royal Society of Medicine, London, 22/01/97

35

Royal Society of Medicine: Symposium on carcinoid syndrome and gastrointestinal endocrine tumours
Royal Society of Medicine, London, 26/02/97

36

British hyperlipidaemia Association: International Scientific Meeting on mixed lipidaemia
Royal College of Physicians, London, 18/03/97

37

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Θεσσαλονίκη, 10-11/05/97

38

Hyperlipidaemia: A clinical update
Royal Society of Medicine, London, 23/06/97

39

Should obesity be managed and how?
Royal Free Hospital, London, 23/09/97

40

Clinical advances in type II diabetes
St. John's College, Cambridge, 22/10/97

41

188th Meeting of the Society for Endocrinology
Royal College of Physicians, London, 24-25/11/97

42

Society for Endocrinology: Clinical Cases Meeting
Royal College of Physicians, London, 25/02/98

43

British Hyperlipidaemia Association:
International Scientific Workshop on transport mechanisms
in lipid και lipoprotein metabolism
Royal College of Surgeons, London, 11/03/98

44

Society for Endocrinology: Clinical Practice Day
St. Anne’s College, Oxford, 21/10/98

45

189th Meeting of the Society for Endocrinology
Royal College of Physicians, London, 23-24/11/98

46

2nd Meeting of the British Thyroid Association
St. Thomas’ Hospital, London, 25/11/98

47

Society for Endocrinology : Clinical Cases Meeting
Royal Society of Medicine, London, 24/02/99

48

International Scientific Workshop on Insulin Resistance
Royal Congress of Surgeons, London, 11/03/99

49

9th European Interuniversity Symposium : Prostate and Bladder Cancers
Thessaloniki, Greece, 24-27/06/99

50

Σεμινάριο Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία
Αθήνα, 24-27/06/99

51

European Symposium on Obesity
Thessaloniki, 18/09/99

52

Οστεοαρθρίτις - Οσφυαλγία - Σπονδυλαρθρίτις
Αθήνα, 24-25/09/99

53

Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 3ος κύκλος
Αθήνα, 11-13/2/00

54

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Λευκωσία, 23-25/03/00

55

Πανελλήνιο Oγκολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 30/03-02/04/00

56

27th European Symposium on Calcified Tissues
Tampere, Finland, 06-02/05/00

57

Η' Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Θεσσαλονίκη, 25-28/05/00

58

World Congress on Osteoporosis
Chicago, 15-18/06/00

59

10th Interuniversity Symposium - Highlights in Female Cancers
Thessaloniki, 02-05/11/00

60

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανδρολογίας
Αθήνα, 10-12/11/00

61

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Αθήνα, 01-03/12/00

62

Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 4oς κύκλος
Αθήνα, 02-04/02/01

63

4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας
Αθήνα, 15-17/02/01

64

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Αθήνα, 15-18/03/01

65

1ο Συνέδριο Γυνιατρικής – «Φροντίδα Υγείας της Γυναίκας»
Θεσσαλονίκη, 30/03-01/04/01

66

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού
Ξάνθη, 11-13/05/2001

67

5th European Congress of Endocrinology
Turin, 09-13/06/01

68

11th Interuniversity Symposium «Multidisciplinary approach in Oncology and Treatment planning»
Thessaloniki, 29/08-01/09/01

69

The Expanding Role of Octreotide
Berlin, 01-03/11/01

70

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού
Ναύπλιο, 07-09/12/2001

71

1st Scientific Symposium «Advances in the treatment of solid tumors»
MD Anderson Cancer Center Associates, The University of Texas
Thessaloniki, 18-19/01/02

72

3rd World Congress on The Aging Male
Berlin, 07-10/02/02

73

Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 5oς κύκλος
Αθήνα, 08-10/02/02

74

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 21-23/02/02

75

The Metabolic Challenge of Obesity
Prague, 13/04/02

76

2η Επιστημονική Διημερίδα «Θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – Οφέλη από την απώλεια βάρους»
Αθήνα, 19-20/04/02

77

2ο Σεμινάριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 18-19/04/02

78

16η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας
Πειραιάς, 08-09/06/02

79

10th World Congress on the Menopause
Berlin, 10-14/06/02

80

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών
Θεσσαλονίκη, 15/06/02

81

38th European Association for the Study of Diabetes
Budapest, 01-05/09/02

82

10th Meeting of the European Neuroendocrine Society
Munich, 12-14/09/02

83

Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας
«Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της υπογονιμότητας»
Κέρκυρα, 04-06/10/02

84

Ενδοκρινείς αδένες και μεταβολισμός 2002
Θεσααλονίκη, 17-19/10/02

85

5ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Αθήνα, 01-03/11/02

86

19o Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Θεσααλονίκη, 07-10/11/02

87

16ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 14-16/11/02

88

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας
Θεσσαλονίκη, 06-08/12/02

89

Παράγοντες κινδύνου και αθηροσκληρωτικές αγγειακές παθήσεις
Θεσσαλονίκη, 22-25/01/03

90

FOSAMAX protocol 907-00 Investigators’ meeting
London, 30-31/01/03

91

1st Balkan Congress on Obesity
Athens, 06-09/02/03

92

1ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Ενδοκρινικής Ογκολογίας: Οστική νόσος στον καρκίνο
Θεσσαλονίκη, 21-22/02/03

93

6η Επιστημονική Συνάντηση: Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου
Θεσσαλονίκη, 21-23/03/03

94

12ο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 04-06/04/03

95

6th European Congress of Endocrinology
Lyon, 26-30/04/03

96

Reductil Medical Education Programme
Paris, 17/05/03

97

12th Balkan Congress of Endocrinology
Thessaloniki, 21-25/05/03

98

5th European Congress on Obesity
Helsinki, 29/05-01/06/03

99

18th International Diabetes Federation Congress
Paris, 24-29/08/03

100

Managing Obesity – Clinical Practice Update
Athens, 27-28/02/04

101

“Osteoporosis – You can make the difference”
Malta, 06/03/04

102

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Αθήνα, 18-20/03/04

103

New developments in assisted reproductive technology (ART)
Larissa, 03-04/04/04

104

Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη Γυναίκα και στον Άνδρα
Θεσσαλονίκη 23-24/04/04

105

Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας
«Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού»
Porto Carras, 30/04-02/05/04

106

3ο Ετήσιο Σεμινάριο: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Ενδοκρινολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
Θεσσαλονίκη 17-19/05/04

107

4th International Workshop on Musculoskeletal και Neuronal Interactions
International Society on Musculoskeletal και Neuronal Interactions
Porto Carras, 28-31/05/04

108

3rd European Congress of Andrology
Münster, Germany, 11-14/09/04

109

16th Annual Congress of the German Society of Andrology
Münster, Germany, 11/09/04

110

Διημερίδα Ενδοκρινολογίας
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και Ιατρικός σύλλογος Μαγνησίας
Βόλος, 25-26/09/04

111

1st Balkan Congress of Reproductive Medicine
Thesasaloniki, Greece, 24-26/09/04

112

6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 05-06/11/04

113

Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη Γυναίκα και στον Άνδρα
Αθήνα, 26-27/11/04

114

2η ημερίδα Ελληνικού Δικτύου Ιατρικής Εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκη, 8/01/05

115

Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 8oς κύκλος
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Αθήνα, 25-27/02/05

116

7ο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης για την Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλονίκη, 05-06/03/05

117

1st South East European Congress in Perinatal Medicine
South East European Society of Perinatal Medicine
Thessaloniki, 18-20/03/05

118

32ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Πάτρα, 31/03-02/04/05

119

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Θεραπεία Υπογονιμότητας», Εμβρυολογική και Γυναικολογική Προσέγγιση
Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων
Αθήνα, 02-03/04/05

120

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 11-13/04/05

121

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Σεξουαλική δυσλειτουργία και Ανδρική Υπογονιμότητα»
Τμήμα Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας, 20-22/05/05

122

21st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Copenghagen, 19-22/06/05

123

1o Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης
Σίσσι, Κρήτη, 09-11/09/05

124

Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ – Ελληνικό Τμήμα Royal College of Obstetricians και Gynaecologists
Θεσσαλονίκη, 16-18/9/05

125

Educational Workshop: Presenting Scientific Content
Exerpte Medica / Ipsen
Nerola, Rome, Italy, 30/09/05

126

Προεκλαψία – Εκλαμψία: Τι νεότερο;
Επιστημονική Ημερίδα: Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 15/10/05

127

Osteoporosis Expert Forum
Making a difference in patients’ lives
Montreux, Switzerland, 02-03/12/05

128

10ο Διεθνές Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης
Θεσσαλονίκη, 09-11/12/05

129

Postgraduate course on Erectile Dysfunction
Hellenic Society of Andrology – European Academy of Andrology
Athens, 03-04/02/06

130

Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία
9ος κύκλος: Λιπίδια – Μεταβολικό σύνδρομο
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Αθήνα 10-12/02/06

131

12th World Congress of Gynecological Endocrinology
International Society of Gynecological Endocrinology
Florence, Italy, 02-05/03/06

132

7η Επιστημονική Συνάντηση - Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 17-19/03/06

133

The Athens PCOS International Congress
Hellenic Society of Endocrinology
Athens, 27-29/03/06

134

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 29-31/03/06

135

21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 29/03-01/04/06

136

12o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών Νομού Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 01-02/04/06

137

Εαρινό Συμπόσιο 2006
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων
Θεσσαλονίκη, 30/04/06

138

32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Αθήνα, 09-13/05/06

139

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Πάτρα, 25-28/05/06

140

7th European Congress on Menopause
European Menopause and Andropause Society
Istanbul, Turkey, 03-07/06/06

141

18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο
Ρόδος, 27/09 – 01/10/06

142

Ενδοκρινικά και Μεταβολικά Νοσήματα στην Εγκυμοσύνη
Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 18-19/11/06

143

7ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Αθήνα, 24-25/11/06

144

IVth European Congress of Andrology
European Academy of Andrology
Toulouse, France, 08-10/12/06

145

Επιστημονική Διημερίδα: HPV-εμβόλιο – από την έρευνα στην εφαρμογή
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 27-28/01/07

146

Infertility Treatment in Women with PCOS
ESHRE / ASRM
Θεσσαλονίκη, 01/03/07

147

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Κρήτη, 28-31/03/07

148

4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη 13-16/05/07

149

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας Ελλληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας
Θεσσαλονίκη 01-03/06/07

150

8ο Σεμινάριο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ)
Θεσσαλονίκη 08-10/06/07

151

Κλινικό Φροντιστήριο: Διαβήτης και Εγκυμοσύνη
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Θεσσαλονίκη 29/09/07

152

2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης
Ηράκλειο, 05-07/10/07

153

Νεότερες εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής: Από τη θεωρία στην πράξη
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη 08-09/12/07

154

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Αθήνα, 25-27/01/08

155

1η Σύνοδος της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Iού των Θηλωμάτων (HPV)
Ελληνική Εταιρία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Iού των Θηλωμάτων
Θεσσαλονίκη, 25-27/01/08

156

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 19-22/03/08

157

23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 27-29/03/08

158

1o Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική
Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα, 31/03-05/04/08

159

10th European Congress of Endocrinology
European Society of Endocrinology
Berlin, Germany, 03-07/05/08

160

8ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας
Αθήνα, 17/05/08

161

Merck European Thyroid Symposium «The Thyroid and Reproduction»
European Thyroid Association
Riga, Latvia, 22-25/05/08

162

Postgraduate Course «Metabolic Syndrome in Andrology»
European Academy of Andrology
Athens, 19/09/08

163

8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Αθήνα, 20-21/09/08

164

Εκπαίδευση στη βιβλιογραφική βάση Scopus
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 29/09/08

165

Molecular Reproductive Endocrinology: 4th course on molecular basis and translational sudies in Reproductive Medicine
ESHRE campus
Thessaloniki, 10-11/10/08

166

Οι τέσσερεις εποχές της Ψυχιατρικής: Επίκαιρα Ιατρικά Θεματα
Πανελλήνια Εταιρεία Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου
Πορταριά Πηλίου, 10-12/10/08

167

Σεμινάριο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών
Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 16-18/10/08

168

Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Larissa Symposia
Λάρισα, 01-02/11/08

169

22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Θεσσαλονίκη, 06-09/11/08

170

22η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Πορταριά Πηλίου, 21-22/11/08

171

Καθ’ έξιν εκτρώσεις
Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 22-23/11/08

172

VII Congresso Nazionale della Societa Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualita
Societa Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualita
Rome, Italy, 24-26/11/08

173

5th European Congress of Andrology
European Academy of Andrology
Rome, Italy, 26-28/11/08

174

Ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές της εμμήνου ρύσεως
Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 05-07/12/08

175

Πρακτικά ερωτήματα για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης
Θεσσαλονίκη, 09-10/01/09

176

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Αθήνα, 23-25/01/09

177

9th International Congress of Andrology
International Society of Andrology
Barcelona, Spain, 07-10/03/09

178

5th International Symposium “Diabetes and Pregnancy”
Sorrento, Italy, 26-28/03/09

179

5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 02-05/04/09

180

2o Εαρινό Φροντιστήριο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
Αθήνα, 23/05/09

181

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Αθήνα, 28-31/05/09

182

Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής – Θέματα αιχμής στη γυναίκα και στον άνδρα
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 12-13/06/09

183

25th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Amsterdam, 28/06-01/07/09

184

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
Θεσσαλονίκη, 18-20/09/09

185

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
Κλινικό φροντιστήριο «Εφηρμοσμένη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του σακχαρώδη διαβήτης στην κύηση»
Θεσσαλονίκη, 18-20/09/09

186

Reproductive Andrology: linking laboratory to clinical practice”
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Special Interst Group in Andrology
Thessaloniki, 01-03/10/09

187

Risk Assessment and Human Exposure to Hazardous Materials
MEDICHEM Occupational and Environmental Health in the Production and Use of Chemicals
Thessaloniki, 22-23/10/09

188

Σακχαρώδης διαβήτης και εγκυμοσύνη
Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 7-8/11/09

189

23ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας
Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 12-14/11/09

190

Ενημέρωση των κριτών του περιοδικού «Hippokratia»
Περιοδικό «Hippokratia»
Θεσσαλονίκη, 18-19/11/09

191

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία
13ος κύκλος: Γονάδες
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Αθήνα, 05-07/02/10

192

37o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Αθήνα, 14-17/04/10

193

16ο Τακτικό Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Κέρκυρα, 16-18/04/10

194

21η Ετήσια Ειδική Σύνοδος
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρείας
Αθήνα, 04-05/06/10

195

26th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Rome, 28-30/06/10

196

Ciao Cochrane Reviews Workshop
Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group
Rome, 27/06/10

197

20th World Congress on Fertility & Sterility
International Federation of Fertility and Sterility
Munich, 12-16/09/10

198

6th European Congress of Andrology
European Academy of Andrology
Athens, 29/09-01/10/10

199

9ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Αθήνα, 02/10/10

200

8th Southeast European Congress on Xenobiotic Metabolism and Toxicity
Thessaloniki, 01-05/10/10

201

Promoting excellence in clinical research: from idea to publication
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) campus
Thessaloniki, 05-06/11/10

202

O ρόλος της παχυσαρκίας στη Μαιευτική και Γυναικολογία
Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 13-14/11/10

203

3o Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας
Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 26-28/11/10

204

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας & Στειρότητας
Αθήνα, 10-12/12/10

205

Ενδόραμα ‘10
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Πάτρα, 28-29/01/11

206

6th International Symposium “Diabetes and Pregnancy”
Salzburg, Austria, 23-26/03/11

207

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Αθήνα, 01-02/04/11

208

38o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11

209

6o Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 07-09/04/11

210

Non-metabolic comorbidities of obesity
European Congress of Obesity 2011 - Post-congress meeting
Thessaloniki, 01/06/11

211

2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα
9ο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών
Ουρανούπολη, Χαλκιδική, 30/06 - 02/07/11

212

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας και πρόληψης καρκίνου στη Μακεδονία
Λιτόχωρο, 16-18/09/11

213

25o Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 10-12/11/11

214

14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility
Paris, France, 17-20/11/11

215

25η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Καλαμπάκα, 25-26/11/11

216

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: το σήμερα και το αύριο
Γ’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα, 03 - 04/12/11

217

Ειδικά θέματα στη διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης
Θεσσαλονίκη, 10-11/12/11

218

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και διέγερση των ωοθηκών
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων / Τμήμα Γονάδων
Θεσσαλονίκη, 16-17/12/11

219

Ενδόραμα ‘11
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Πάτρα, 27-28/01/12

220

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 15ος κύκλος
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 10-12/02/12

221

9o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Αθήνα, 1-3/03/12

222

Από την πρόληψη στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Αθήνα, 08-10/03/12

223

3rd Maria Delivoria-Papadopoulos Perinatal Symposium
Intrauterine growth restriction - Fetal programming
2nd Department of Obstetrics & Gynecology, Neonatal Division, University of Athens
Athens, 10/03/12

224

Νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 17-18/03/12

225

9th European Congress on Menopause and Andropause
European Menopause and Andropause Society (EMAS),
Athens, 28-31/03/12

226

Εγκυμοσύνη και Διατροφή
B’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 31/03/12

227

39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 04-07/04/12

228

4th Oxford – Thessaloniki Diabetes Forum
Porto Sani Village Hotel, Halkidiki, Greece, 02-04/05/12

229

38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Αθήνα, 16-19/05/12

230

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Θεσσαλονίκη, 17-20/05/12

231

Educational Course: Current Advances in Thyroid Autoimmunity
European Thyroid Association
Kos, Greece, 24-26/05/12

232

7η ημερίδα Ενδοκρινολογίας της γυναίκας
Η υπογονιμότητα στο ζευγάρι
Αθήνα, 09/06/12

233

Trilateral meeting on osteoporosis and osteoarthritis
Belgrade, Servia, 28/06 - 01/07/12

234

Διεξαγωγή ιατρικής έρευνας: από τη θεωρία στην πράξη
Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Harvard
Θεσσαλονίκη, 06-07/11/12

235

Εκπαιδευτική διημερίδα για το σακχαρώδη διαβήτη
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Θεσσαλονίκη, 13-14/10/12

236

Integral management of post-menopausal women
European Menopause and Andropause Society
Dublin, Ireland, 19-20/10/12

237

26ο ετήσιο συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (ΔΕΒΕ)
Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 15-17/11/12

238

26η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Βόλος, 23-24/11/12

239

7th European Congress of Andrology (ECA 2012)
European Academy of Andrology / Eupoean Association of Urology
Berlin, Germany, 28/11-01/12/12

240

3η ημερίδα για την εφηβεία
Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 08/12/12

241

Δερματικές εκδηλώσεις ενδοκρινικών διαταραχών
Τμήμα Αισθητικής και Δερματολογίας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 08/12/12

242

Κλινικές εφαρμογές στη διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης
Θεσσαλονίκη, 15-16/12/12

243

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Αθήνα, 02-03/02/13

244

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 16ος κύκλος
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 22-24/02/13

245

Επιστημονική εκδήλωση
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Μεταβολισμού των Οστών
Βασιλίτσα Γρεβενών, 01-02/03/13

246

Επιστημονική διημερίδα
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Θεσσαλονίκη, 15-16/03/13

247

3o Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης στην ιατρική περίθαλψη
Γ’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 28-30/03/13

248

Ανδρική και γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία
Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 30/03/13

249

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Athens, 17-20/04/13

250

Τι νεότερο στην οστεοαρθρίτιδα και στην οστεοπόρωση
Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 24/05/13

251

3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance
International Society of Neurobiology & Psychopharmacology
Thessaloniki, 30/05-02/06/13

252

1o Νοσηλευτικό Συνέδριο
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 19-20/04/13

253

Trialteral Meeting on osteoporosis and osteoarthritis
Forum of modern medicine in Rheumatology
Bulgarian Rheumatology Society, Serbian Osteoporosis Society, Serbian Association of Rheumatologists, Third Orthopedic Department of Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Pravets, Bulgaria, 26-29/06/13

254

Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης 2013
Κομοτηνή, 05-07/07/13

255

1st Combo Endocrinology - Ovary
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, 3η Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ - Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Μονή Ευαγγελίστριας, Βοιωτία, 11-14/09/13

256

4ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινολογικών Παθήσεων
Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» - Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Αθήνα, 20-22/09/2013

257

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας
Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία
Λάρισα, 04-06/10/13

258

Θ’ Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο
Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 17-20/10/13

259

2nd International Medical Olympiad
Medical Olympicus Association
Thessaloniki, 18-20/10/13

260

Μητρικός θηλασμός
Τμήμα Μαιευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 04/11/13

261

10η ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας – Εμμηνόπαυση
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Αθήνα, 09/11/13

262

27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο
Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 15/11/13

263

1ο Σεμινάριο «Πρόσφατες εξελίξεις στην παιδική και εφηβική Γυναικολογία»
Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 22-23/11/13

264

Clinical Observation Program for Fertility
MSD
Thessaloniki, 20-22/10/13

265

27η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Βόλος, 29-30/11/13

266

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή
Ιατρική της άθλησης στον 21ο αιώνα
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 29/11 – 01/12/13

267

Eνδοκρινοπάθειες στην καθημερινή κλινική πράξη του παθολόγου
Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος – Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Θεσσαλονίκη, 06-08/12/13

268

6th International Congress on Brain and Behaviour
19th Thessaloniki Conference
South East European Society for Neurology and Psychiatry
Thessaloniki, 06-08/02/14

269

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης
Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 13-15/03/14

270

7o Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας
UroSchool 2014
Πορταριά Πηλίου, 20-23/03/14

271

17ος Kύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία - Παιδιατρική Ενδοκρινολογία»
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Αθήνα, 28-30/03/14

272

Θεραπεία διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς: μία ρεαλιστική προσέγγιση
Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 05/02/14

273

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Aθήνα, 04-05/04/14

274

5th Trilateral Meeting on Osteoporosis and Osteoarthritis
Third Orthopedic Department of Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Bulgarian Medical Society of Osteoporosis and Osteoarthrosis, Serbian Osteoporosis Society
Thessaloniki, 25/04/14

275

22o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κομοτηνή 09-11/05/14

276

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Πόρτο Χέλι, 14-17/05/14

277

38th Annual Meeting of the European Thyroid Association
European Thyroid Association
Santiago de Compostela, Spain, 06-10/09/14

278

2nd Combo Endocrinology – Neuroendocrine tumors
Units of Endocrinology and Oncology, Third Department of Internal Medicine, University of Athens – Hellenic Endocrine Society
Evangelistria Monastery, Viotia, Greece, 01-04/10/14

279

H συμβολή της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων στην ποιότητα ζωής
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»
Θεσσαλονίκη, 03-05/10/14

280

1st Hands-On Workshop on PGD, Embryo biopsy and Vitrification
First Department of Obstetrics and Gynecology, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, 03-05/10/14

281

8th European Congress of Andrology
European Academy of Andrology
Barcelona, Spain, 15-17/10/14

282

Post-graduate Course: Standard Care in Andrology
European Academy of Andrology
Barcelona, Spain, 15/10/14

283

12η ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας – Οστά και ορμόνες
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Αθήνα, 15/11/14

284

25th Congress of the Egyptian Society of Andrology
Egyptian Society of Andrology
Cairo, 11-12/12/14

285

20th Annual International Conference
Egyptian Fertility and Sterility Society
Cairo, 18-19/12/14

286

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας 
International Society on Brain and Behavior 
Θεσσαλονίκη, 30/01-01/02/15

287

1o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Ινσουλινοθεραπεία, στις αντλίες ινσουλίνης και στη νεότερη τεχνολογία για το σακχαρώδη διαβήτη
Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 23-24/01/15

288

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
Αθήνα, 31/01 - 01/02/15

289

16th ESE Postgraduate Training Course
on Endocrinology, Diabetes and Metabolism
European Society of Endocrinology
Athens, 13-15/02/15

290

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία (με διεθνή συμμετοχή)
Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 26/02 - 28/02/15

291

Endocrine Aspects in Andrology
University of Crete
Heraklion, Crete, 13-15/03/15

292

Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Μεταβολικά Νοσήματα
Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΘ “Άγιος Παύλος”
Θεσσαλονίκη, 03-05/04/15

293

8th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy
Berlin, Germany, 15-18/04/15

294

International Congress «The pelvis as a mother»
Bari, Italy, 19-21/04/15

295

42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Θεσσαλονίκη, 06-10/05/15

296

Σεμινάριο Ανδρολογίας
42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία - Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Θεσσαλονίκη, 10/05/15

297

2ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Αλεξανδρούπολη, 08-10/05/15

298

16ο Κλινικό – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΕΡΓΑ
Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Κομοτηνή, 16/05/15

299

10th European Congress on Menopause and Andropause
European Menopause and Andropause Society
Madrid, Spain, 20-22/05/15

300

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
28-31/05/15, Βόλος

301

1ο Ετήσιο Συνέδριο – Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 12/06/15

302

ESHRE 31st annual meeting
European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Lisbon, Portugal, 14-17/06/15

303

ESHRE 31st annual meeting – Pre-congress meeting: When IVF fails: Optimal management of recurrent implantation failure
European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Lisbon, Portugal, 14-17/06/15

304

New Horizons of Reproductive Health
Department of Andrology and Human Reproduction, Scientific and Research Institute of Urology
Moscow, Russia, 09-10/07/15

305

1ος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων
Τεχνολογία και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 2015

306

2ο Σεμινάριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ – Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Θεσσαλονίκη, 18-19/09/15

307

6η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡΥΠΟ) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Τμήμα Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Ιωάννινα, 18-19/09/15

308

3rd Combo Endocrinology – Sports Endocrinology
Hellenic Endocrine Society – Aristotle University of Thessaloniki
Athens, 0103/10/15

309

Υγεία και ποιότητα ζωής στην εμμηνόπαυση: Παρουσίαση του Οδηγού Εμμηνόπαυσης για τους επαγγελματίες υγείας
Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Αθήνα, 10/10/15

310

EndoBridge 2015
Endocrine Society / European Society of Endocrinology / The Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey
Antalya, Turkey, 16-18/10/15

311

Αυτοάνοσα ρευματικά και μεταβολικά νοσήματα
Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Ιωάννινα, 30/10-01/11/15

312

7η Επιστημονική Εκδήλωση: Ο ανδρικός παράγων στην υπογονιμότητα και ο ρόλος του στην εξωσωματική γονιμοποίηση
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Αθήνα, 07/11/15

313

10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο
Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος – Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Θεσσαλονίκη, 06-08/11/15

314

Επιστημονική ημερίδα MEDISYN
Επιστημονική επιτροπή Μedisyn
Θεσσαλονίκη, 21/11/15

315

29η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Βόλος, 27-28/11/15

316

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή:
Ιατρικής της Άθλησης στον 21ο Αιώνα
Τομέας Ιατρικής της Άθλησης ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 27-29/11/15

317

Από τον Παιδοενδοκρινολόγο στον Ενδοκρινολόγο Ενηλίκων
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Aθήνα, 12/12/15

318

Interface Endocrinologie / Gynecologie
Organisée par les sociétés savantes : STEDIAM & STGO
Tunis, Tunisia, 16/04/16

319

43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 20-23/04/16

320

18th European Congress of Endocrinology 2016
European Society of Endocrinology
Munich, Germany, 28-31/05/16

321

22o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κομοτηνή 09-11/05/14

322

Satellite symposium of the 2016 European Society Hypertension Meeting (Paris)
European of Hypertension – Working Group on Obesity, Diabetes and the High Risk Patients & Hellenic Society for Medical Education
Porto Carras, Chalkidiki, 03-05/06/16

323

Ενδοκρινοπάθειες στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου
Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 17-19/06/16

324

Νέες εξελίξεις στην ψυχική υγεία
Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 25/06/16

276