Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Διοικητική δραστηριότητα
Stacks Image 193
Μέλος επιστημονικών εταιρειών

1991 - σήμερα

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

1996 - 2000

General Medical Council – full registration (UK)

1997 - σήμερα

Society for Endocrinology (UK)

2000 - σήμερα

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

2000 - σήμερα

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

2001 - σήμερα

Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία

2004 - σήμερα

American Diabetes Association

2005 - σήμερα

Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης

2006 - 2008

European Academy of Andrology (affiliate member)

2008 - σήμερα

European Academy of Andrology (academician)

2012 - σήμερα

European Menoapuse and Andropause Society

2010 - σήμερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

2010 - σήμερα

Ελληνική Εταιρεία Αθηρομάτωσης
Μέλος διοικητικού συμβουλίου επιστημονικών εταιρειών

2002 - 2004

Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
γενικός γραμματέας

2007 - 2009

Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
γενικός γραμματέας

2010 - 2014

European Academy of Andrology
member

2011 - 2013

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
ειδικός γραμματέας

2013 - 2015

Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
πρόεδρος

2013 - 2015

Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
μέλος

2014 - 2018

European Academy of Andrology
secretary general (officer)

2015 - 2017

European Menopause and Andropause Society
σύμβουλος

2015 - 2017

Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
πρόεδρος

2015 - 2017

Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
μέλος

Μέλος επιτροπών Ιατρικής Σχολής και Υπουργείου Υγείας

1

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή διασύνδεσης πληροφορικής με την ιατρική εκπαίδευση
• 21/10/05 έως σήμερα

2

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή επεξεργασίας σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
• 21/10/05 έως σήμερα

3

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ - Γραφείο οργάνωσης επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων
• 09/01/06 έως 30/08/07

4

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή ολοκλήρωσης της πανεπιστημιακής λειτουργίας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
• 15/12/06 έως 30/08/08

5

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή για την αξιολόγηση φοιτητών (εξετάσεις - βαθμολόγηση)
• 15/12/06 έως σήμερα

6

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή κριτηρίων αξιολόγησης του διδακτικού, ερυνητικού και εκπαιδευτικού ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ
• 15/12/06 έως σήμερα

7

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή υποστήριξης εκπαιδευτικών μέσων και εξοπλισμού
• 15/12/06 έως σήμερα

8

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή διδακτορικών διατριβών
• 10/01/08 έως σήμερα

9

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή αποτίμησης του διδακτικού και ερυνητικού έργου της Ιατρικής Σχολής
• 16/01/09 έως σήμερα

10

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Γραφείο υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων
• 03/03/09 έως σήμερα

11

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Συντονιστική επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών
• 01/02/11 έως σήμερα

12

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εξεταστική επιτροπή ιατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας (έδρα Θεσσαλονίκη)
• 02/03/11 έως 11/04/12

13

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εξεταστική επιτροπή ιατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας (έδρα Θεσσαλονίκη)
• 11/04/12 έως σήμερα

14

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Συντονιστική επιτροπή ΠΡΟΜΕΣΙΠ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής
• 24/09/12 έως σήμερα

15

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή Συνεργασίας Προκλινικών - Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων
• 26/11/13 έως σήμερα

16

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή Γραφείου Εκπαίδευσης
• 26/11/13 έως σήμερα

17

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή Επιμέλειας Ιστοσελίδας
• 04/10/13 έως σήμερα

18

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εξεταστική επιτροπή ιατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας (έδρα Θεσσαλονίκη)
• 26/02/14 έως σήμερα

19

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Επιτροπή για τη σύνταξη κοινού πλαισίου εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στη Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
• 28/03/14 έως σήμερα

20

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ – Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιατρικής ΣχολήςΑΠΘ
• 11/12/13 έως σήμερα

21

ΑΠΘ – Επιτροπή Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών
• 06/02/15 έως σήμερα

22

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εξεταστική επιτροπή ιατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας (έδρα Θεσσαλονίκη)
• 08/06/15 έως 31/12/15

23

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εξεταστική επιτροπή ιατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας (έδρα Θεσσαλονίκη)
• 30/063/16 έως 31/12/17

Μέλος ειδικών επιτροπών

2006 - 2008

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
μέλος της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του τμήματος των «Γονάδων»

2009 - 2011

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
μέλος της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του τμήματος των «Γονάδων»

2011 - 2013

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
μέλος της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του τμήματος των «Γονάδων»

2013 - 2015

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
μέλος της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του τμήματος των «Γονάδων»

Κριτής επιστημονικών περιοδικών

2008 - σήμερα

Ανήρ

2004 - σήμερα

Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία

2012 - σήμερα

Andrology

2008 - σήμερα

Annals of Hematology

2013 - σήμερα

Annals of Nigerian Medicine

2010 - σήμερα

Archives of Gynecology & Obstetrics

2005 - σήμερα

Archives of Internal Medicine

2004 - σήμερα

Asian Journal of Andrology

2008 - σήμερα

Biologia

2012 - σήμερα

BioMed Central

2013 - σήμερα

BMC Research Notes

2014 - σήμερα

Bone

2011 - σήμερα

British Journal of Medicine and Medical Research

2011 - σήμερα

Current Medicinal Chemistry

2013 - σήμερα

Diabetology and Metabolic Syndrome

2013 - σήμερα

Endocrine

2012 - σήμερα

Endocrine Reasearch

2013 - σήμερα

European Journal of Endocrinology

2010 - σήμερα

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

2011 - σήμερα

Folia Microbiologica

2010 - σήμερα

Gender Medicine

2013 - σήμερα

Hellenic Journal of Nuclear Medicine

2006 - σήμερα

Hippokratia

2007 - σήμερα

Hormones

2011 - σήμερα

Human Reproduction

2007 - σήμερα

Indian Journal of Medical Sciences

2007 - σήμερα

International Journal of Andrology

2013 - σήμερα

International Journal of Fertility and Sterility

2007 - σήμερα

International Journal of Obesity

2010 - σήμερα

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

2004 - σήμερα

Journal of Biochemical and Biophysical Methods

2013 - σήμερα

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

2013 - σήμερα

Journal of Endocrinological Investigations

2014 - σήμερα

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

2014 - σήμερα

Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism

2007 - σήμερα

Journal of Telemedicine and Telecare

2013 - σήμερα

Maturitas

2011 - σήμερα

Medical Case Studies

2012 - σήμερα

Metabolism

2009 - σήμερα

Mollecular and Cellular Endocrinology

2009 - σήμερα

Nutrition and Metabolism

2013 - σήμερα

PLOS one

2008 - σήμερα

Recent Patents on Endocrine, Metabolic και Immune Drug Discovery

2003 - σήμερα

Reproductive Biology and Endocrinology
Μέλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών

2005 - 2007

Ανήρ (μέλος συντακτικής επιτροπής)

2007 - σήμερα

Ανήρ (υπεύθυνος ύλης)

2009 - 2013

Human Reproduction (associate editor)

2009 - σήμερα

Hippokratia (member of advisory committee)

2012 - σήμερα

Andrology (editorial board)

2013 - σήμερα

Hormones (associate editor / section editor)

2013 - σήμερα

Journal of Endocrinological Investigation (editorial board)

2015 - σήμερα

Maturitas

2017 - σήμερα

Human Reproduction Open (associate editor)
Οργανωτική / Επιστημονική επιτροπή συνεδρίων

1

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «4ο Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας και Α΄ Ελληνο-Γιουγκοσλαβικό Συμπόσιο», Θεσσαλονίκη, 12-13/05/94 (πρόεδρος ο καθηγητής Α. Βρίτσιος).

2

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «5th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – Breast Cancer», Νάουσσα, 22-25/09/95 (πρόεδροι οι καθηγητές G. Schmitt και Α. Βρίτσιος).

3

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «9th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – Prostate and Bladder Cancers», Θεσσαλονίκη, 24-27/06/99 (πρόεδροι οι καθηγητές Τ. Landberg, G. Schmitt και Α. Βρίτσιος).

4

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «10th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – Highlights in female Cancers», Θεσσαλονίκη, 02-05/11/00 (πρόεδροι οι καθηγητές Ι.Ν. Μπόντης και Α. Βρίτσιος).

5

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο «1ο Συνέδριο Γυνιατρικής – Φροντίδα Υγείας της Γυναίκας», Θεσσαλονίκη, 30/03-01/04/01 (πρόεδρος ο καθηγητής Ι.Ν. Μπόντης).

6

Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής στο «11th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – Μultidisciplinary Approach in Oncology και Treatment Planning», Θεσσαλονίκη, 29/08-01/09/01 (πρόεδροι οι καθηγητές B. Guduric και Α. Βρίτσιος).

7

Ειδικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής στο «2ο Σεμινάριο Οικογενειακού Προγραμματισμού», Θεσσαλονίκη, 18/05-19/05/02 (πρόεδρος καθηγητής Ι.Ν. Μπόντης).

8

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των «Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων στην Ενδοκρινολογία» που διοργανώθηκαν από την Ενδοκρινολογική Κλινική του ΓΠΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 20-22/05/02.

9

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «5ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, Αθήνα 01-03/11/02 (πρόεδρος ο καθηγητής I. Παπαδήμας).

10

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας «Σακχαρώδης Διαβήτης», Θεσσαλονίκη, 29/01/03 (πρόεδρος ο αν. καθηγητής Δ. Πανίδης).

11

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «12th Balkan Congress of Endocrinology», Θεσσαλονίκη, 21-25/05/03 (πρόεδρος ο αν. καθηγητής Δ. Πανίδης).

12

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των «Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων στην Ενδοκρινολογία 2003» που διοργανώθηκαν από την Ενδοκρινολογική Κλινική του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 14-16/04/03.

13

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, της επιστημονικής διημερίδας «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής», που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 23-24/04/03 (πρόεδροι οι καθηγητές Δ. Πανίδης και Ι. Παπαδήμας).

14

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των «Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων στην Ενδοκρινολογία» που διοργανώθηκαν από την Ενδοκρινολογική Κλινική του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 17-19/05/04.

15

Γενικός Γραμματέας στο «1st Balkan Congress of Reproductive Medicine», Θεσσαλονίκη 24-26/09/04 (πρόεδροι οι καθηγητές Ι.Ν. Μπόντης και Β.Κ. Ταρλατζής).

16

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 05-06/11/04 (πρόεδρος ο καθηγητής Ν. Σοφικίτης).

17

Ειδικός Γραμματέας στο «3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ», Θεσσαλονίκη 11-13/04/05.

18

Μέλος της τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής στο συνέδριο «Postgraduate Course on Erectile Dysfunction» που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία και την European Academy of Andrology, Αθήνα 03-04/02/06.

19

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο συνέδριο «Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου» που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 17-19/03/06 (πρόεδρος ο καθηγητής Ι.Ν. Μπόντης).

20

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο συνέδριο «The Athens PCOS International Congress» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Αθήνα 27-29/03/06 (πρόεδρος ο καθηγητής Δ. Πανίδης).

21

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «7ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, Αθήνα 24-25/11/06 (πρόεδρος ο αν. καθηγητής Δ. Χατζηχρήστου).

22

Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής στο σεμινάριο «Infertility Treatment in Women with PCOS» που διοργανώθηκε από την ESHRE / ASRM, Θεσσαλονίκη 01/03/07 (πρόεδροι οι καθηγητές Β.Κ. Ταρλατζής και B. Fauser).

23

Ειδικός Γραμματέας στο «4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ», Θεσσαλονίκη 13-16/05/07 (πρόεδρος ο καθηγητής Ι.Ν. Μπόντης).

24

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας» που διοργανώθηκε από την Ελλληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας, Θεσσαλονίκη 01-03/06/07 (πρόεδροι οι καθηγητές Ι.Ν. Μπόντης και Β.Κ. Ταρλατζής).

25

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «8ο Σεμινάριο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό ϊδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ), Θεσσαλονίκη 08-10/06/07 (πρόεδροι οι καθηγητές Γ.Α. Καπετάνος και Γ.Π. Λυρίτης).

26

Ειδικός γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας, με διεθνή συμμετοχή» που διοργανώθηκε από την Α’ Χειρουργική Προπαιδευτική Κλινική ΑΠΘ και το Lister Department of Surgery, Royal Infirmary, Glascow University, Θεσσαλονίκη 30/08 - 01/09/07.

27

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «Κλινικό Φροντιστήριο: Διαβήτης και Εγκυμοσύνη» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 29/09/07.

28

Συν-πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «Νεότερες εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής: Από τη θεωρία στην πράξη» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 08-09/12/07.

29

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «1ο Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτικού Προσωπικού Ενδοσκοπικών Χειρουργείων» που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, 19/03/08.

30

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «4ο Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με Πρακτική Εξάσκηση σε Πειραματόζωα» που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, 20-22/03/08.

31

Διοργάνωση του workshop «Ανδρική υπογονιμότητα: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη» που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 23ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 27-29/03/08.

32

Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής στο «4th World Congress on Quality in Medical Practice» που διοργανώθηκε την International Society of Quality of Life and Medical Practice, Θεσσαλονίκη, 02-05/10/08.

33

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «14ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας» (12η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης) που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα, 10/05/08.

34

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές της εμμήνου ρύσεως» που διοργανώθηκε από την Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, 05-07/12/08.

35

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «Molecular Reproductive Endocrinology: 4th course on molecular basis and translational sudies in Reproductive Medicine» που διοργανώθηκε την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Θεσσαλονίκη, 10-11/10/08.

36

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «Σεμινάριο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών» που διοργανώθηκε την Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 16-18/10/08.

37

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «5ο Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Ιατρικής» και το «2ο Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτικού Προσωπικού Ενδοσκοπικών Χειρουργείων» που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 19/03/09.

38

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «2ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική» που διοργανώθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 11-14/03/09.

39

Ειδικός Γραμματέας στο «5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ», Θεσσαλονίκη 02-05/04/09.

40

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος» που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 08-10/05/09.

41

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής στο συμπόσιο «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής: Θέματα αιχμής στη γυναίκα και στον άνδρα», που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 12-13/06/09.

42

Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής στο workshop “Reproductive Andrology: linking laboratory to clinical practice” που διοργανώθηκε από την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Special Interst Group in Andrology, Θεσσαλονίκη, 01-03/10/09.

43

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «3ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική» που διοργανώθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 07-09/05/10.

44

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «6ο Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Ιατρικής» που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 22-24/04/10.

45

Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής (Local Organizing Committee) στο «6th European Congress of Andrology», που διοργανώθηκε από την European Academy of Andrology, Αθήνα 29/09-01/10/10.

46

Μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης Προγράμματος (Programme Organizing Committee) στο «6th European Congress of Andrology», που διοργανώθηκε από την European Academy of Andrology, Αθήνα 29/09-01/10/10.

47

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων» που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 04-07/11/10.

48

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας – Στειρότητας, Αθήνα, 10-12/12/10.

49

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «9ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, Αθήνα, 02/10/10.

50

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (faculty member) στο «Promoting excellence in clinical research: from idea to publication» που διοργανώθηκε από την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Θεσσαλονίκη, 05-06/11/10.

51

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «5o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης και την B ́ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 01-02/04/11.

52

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «2o Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα» και στο «9ο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων Οστών» που διοργανώθηκε από την Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Βουλγαρική Ρευματολογική Εταιρεία, την Σερβική Εταιρεία Οστεοπόρωσης και την Σερβική Ρευματολογική Εταιρεία, Ουρανούπολη, Χαλκιδική, 30/06-02/07/11.

53

Ειδικός Γραμματέας στο «6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ», Θεσσαλονίκη 06-09/04/11.

54

Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής (Local Organizing Committee) στο «9th European Congress on Menopause and Andropause» που διοργανώθηκε από την European Menopause and Andropause Society (EMAS), Αθήνα, 28-31/03/12.

55

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «Non-metabolic comorbidities of obesity: European Congress of Obesity 2011 - Post-congress meeting» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης και την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη, 01/06/11.

56

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας και πρόληψης καρκίνου στη Μακεδονία» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας και την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Λιτόχωρο, 16-18/09/11.

57

Συμπρόεδρος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Νέων Ιατρών στο «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας και πρόληψης καρκίνου στη Μακεδονία» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας και την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Λιτόχωρο, 16-18/09/11.

58

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα - 9ο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών» που διοργανώθηκε από την Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Ουρανούπολη, Χαλκιδική, 30/06 - 02/07/11.

59

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην «25η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Καλαμπάκα, 25-26/11/11.

60

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στη διημερίδα «Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και διέγερση των ωοθηκών», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων / Τμήμα Γονάδων, Θεσσαλονίκη, 16-17/12/11.

61

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 17-20/05/12 (πρόεδρος ο καθηγητής Β.Κ. Ταρλατζής).

62

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Αθήνα 04-07/04/12 (πρόεδρος ο αν. καθηγητής Γ. Μαστοράκος).

63

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «4th Oxford – Thessaloniki Diabetes Forum», Porto Sani Village Hotel, Halkidiki, Greece, 02-04/05/12.

64

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην «Εκπαιδευτική διημερίδα για το σακχαρώδη διαβήτη», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Θεσσαλονίκη, 13-14/10/12 (πρόεδρος ο αν. καθηγητής Γ. Μαστοράκος).

65

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην «26η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Βόλος, 23-24/11/11.

66

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «4o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 02-03/02/13.

67

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην «Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία» (16ος κύκλος: Σακχαρώδης Διαβήτης - Λιπίδια - Παχυσαρκία), που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Αθήνα, 22-24/02/13.

68

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην « Επιστημονική διημερίδα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη, 15-16/03/13.

69

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «6ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική» που διοργανώθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 12-13/04/13.

70

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Αθήνα 17-20/04/13 (πρόεδρος ο αν. καθηγητής Γ. Μαστοράκος).

71

Μέλος της Επιστημονικής - Συμβουλευτικής Επιτροπής στο επετειακό συνέδριο «Τι νεότερο στην οστεοαρθρίτιδα και στην οστεοπόρωση», που διοργανώθηκε από την Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 23-25/05/13 (πρόεδροι οι καθηγητές Γ. Χαρτοφυλακίδης και Σ. Παπαπούλος).

72

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην ημερίδα «Endocrine diseases during pregnancy», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Θεσσαλονίκη, 31/05/13.

73

Μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής (International Organizing Committee) στο 10ο συνέδριο «Promoting translation of science into clinical practice in midlife health and beyond», που διοργανώθηκε από την European Menaupause and Androgen Society, Μαδρίτη, Ισπανία, 20-22/05/15.

74

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Local Faculty) στo συνέδριο «1st Combo Endocrinology - Ovary», που διοργανώθηκε από την 3η Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, Μονή Ευαγγελίστριας, Βοιωτία, 11-14/09/13.

75

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής στo 1ο Σεμινάριο «Πρόσφατες εξελίξεις στην παιδική και εφηβικής Γυναικολογίας», που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 22-23/11/13.

76

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στo συνέδριο 9th Athens Congress on Women’s Health and Disease “From puberty to menopause”, που διοργανώθηκε από τη Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ και την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-30/08/14.

77

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στo 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, Αθήνα, 04-05/04/14.

78

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στo 5th Trilateral Meeting on Osteoporosis and Osteoarthritis, που διοργανώθηκε από Third Orthopedic Department of Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Bulgarian Medical Society of Osteoporosis and Osteoarthrosis, Serbian Osteoporosis Society, Thessaloniki, 25/04/14.

79

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στην επιστημονική εκδήλωση «Ανδρολογία: Τι είναι και τι μπορεί να κάνει για εσάς;», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, Τρίκαλα, 14/12/14.

80

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «8ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική» που διοργανώθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 13-14/03/15.

81

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο “2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας”, που διοργανώθηκε από την International Society on Brain and Behavior, Θεσσαλονίκη, 30/01-01/02/15

82

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο “5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 31/01 - 01/02/15

83

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο “Endocrine Aspects in Andrology”, που διοργανώθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Heraklion, Crete, 13-15/03/15

84

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «10th European Congress on Menopause and Andropause», που διοργανώθηκε από την European Menopause and Andropause Society, Madrid, Spain, 20-22/05/15

85

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, Βόλος, 28-31/05/15

86

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «1ο Ετήσιο Συνέδριο – Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 12-14/06/15

87

Συν- πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «3rd Combo Endocrinology – Sports Endocrinology», που διοργανώθηκε από την Hellenic Endocrine Society – Aristotle University of Thessaloniki, Athens, 0103/10/15

88

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «Υγεία και ποιότητα ζωής στην εμμηνόπαυση: Παρουσίαση του Οδηγού Εμμηνόπαυσης για τους επαγγελματίες υγείας», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, Αθήνα, 10/10/15

89

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «2ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία», που διοργανώθηκε στα πλαίσια των κύκλων Κλινικών Σεμιναρίων Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία, Αθήνα, 20-21/11/15

90

Συν-πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο «7η Επιστημονική Εκδήλωση: Ο ανδρικός παράγων στην υπογονιμότητα και ο ρόλος του στην εξωσωματική γονιμοποίηση», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Αθήνα, 07/11/15

91

Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής στο «11th EMAS congress», που διοργανώθηκε από τη European Menopause and Androgen Society, Amsterdam, 22-24/05/17

92

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική», που διοργανώθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 01-02/04/16

93

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «Αυτοάνοσα, Ρευματολογικά και Μεταβολικά Νοσήμαρα – Συννοσηρότητες» που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών και τη Ρευματολογική Κλινική ΓΝΘ “Άγιος Παύλος”, Θεσσαλονίκη, 18-20/03/16

94

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «22o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας» που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Πάτρα, 13-15/05/16

Προεδρία σε επιστημονικές εκδηλώσεις

1

10th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – «Highlights in female Cancers»
Thessaloniki, 02-05/11/00
• Seminar: «Nursing Oncology»

2

11th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology –«Μultidisciplinary Approach in Oncology και Treatment Planning»
Thessaloniki, 29/08-01/09/01
• Lecture: «Recent diagnostic procedure in Nuclear Medicine for breast cancer”

3

11th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – «Μultidisciplinary Approach in Oncology και Treatment Planning»
Thessaloniki, 29/08-01/09/01
• Lecture: «Intraoperative radiotherapy of early breast cancer»

4

11th Interuniversity Symposium of Clinical Oncology – «Μultidisciplinary Approach in Oncology και Treatment Planning»
Thessaloniki, 29/08-01/09/01
• Session: «Poster Session»

5

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 20-22/05/02
• Συνεδρία: «Επινεφρίδια»

6

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 20-22/05/02
• Συνεδρία: «Μεταβολισμός»

7

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 14-16/04/03
• Συνεδρία: «Επινεφρίδια»

8

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 14-16/04/03
• Συνεδρία: «Μεταβολισμός»

9

12th Balkan Congress on Endocrinology
Thessaloniki 21-25/05/03
• Session: «Diabetes mellitus – oral presentations»

10

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Αθήνα 18-20/03/04
• Συνεδρία: «Γονάδες – αναρτημένες ανακοινώσεις»

11

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 17-19/05/04
• Συνεδρία: «Επινεφρίδια»

12

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 17-19/05/02
• Συνεδρία: «Γονάδες»

13

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, 17-19/05/02
• Συνεδρία: «Μεταβολισμός»

14

The Athens PCOS International Congress
Athens 27-29/03/06
• Lectures:
o Endocanabinois, insulin resitance and the metabolic syndrome – Arole in PCOS
o Adrenarche: Androgens / IGF-1 / Insulin and the development of the metabolic syndrome / PCOS
o Genes related to steroidogenic abnormalities in PCOS
o Genes related to metabolic abnormalities and insulin resistance in PCOS

15

Infertility Treatment in Women with PCOS
Thessaloniki 01/03/07
• Lectures:
o Pregnancy loss
o Long-term health risks

16

1η επιστημονική σύνοδος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
Θεσσαλονίκη, 25-27/01/08
• Συνεδρία: «Ελεύθερες ανακοινώσεις»

17

35o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Αθήνα, 19-22/03/08
• Ομιλία: Υποθαλαμική αμηνόρροια

18

Ανδρική υπογονιμότητα: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη
23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη 27-29/03/08
• Συν-πρόεδρος του κλινικού φροντιστηρίου

19

1o Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική
Αθήνα, 31/03-05/04/08
• Διαταραχές της ανάπτυξης και ενήβωσης
• Συνήθη ενδοκρινολογικά προβλήματα στην εφηβεία

20

8ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο
Αθήνα, 20-21/09/08
• Ομιλία: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου άνδρα

21

5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 02-05/04/09
• Ασκληπιάδα Ιατρικών Γνώσεων

22

15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Θεσσαλονίκη, 08-10/05/09
• Ελεύθερες ανακοινώσεις: Ενδοκρινολογία και Διαβητολογία

23

Ενδοκρινολογία της υπόφυσης και των γονάδων: Τι μάθαμε τα τελευταία 20 χρόνια
Καστοριά, 12-13/03/10
• Συνεδρία: Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία

24

Η Υγεία στην Εκπαίδευση:
Χρόνια νοσήματα και οξείες καταστάσεις στο χώρο του σχολείου
Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής
Άγιος Μάμμας, 15/05/10

25

6th European Congress of Andrology
Athens, 29/09-01/10/10
• Session: Hot topics in Andrology

26

6th European Congress of Andrology
Athens, 29/09-01/10/10
• Session: Testosterone replacement therapy - Translation of new knowledge into clinical practice

27

3o Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, 26-28/11/10
• Κατευθυντήριες οδηγίες στο σακχαρώδη διαβήτη

28

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Αθήνα, 01-02/04/11
• Τιβολόνη: μια διαφορετική προσέγγιση στην εμμηνόπαυση

29

38o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11
• Ινσουλινοθεραπεία και κύηση

30

6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06-09/04/11
• Ασκληπιάδα Ιατρικών Γνώσεων

31

2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα - 9ο Συνέδριο Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών
Ουρανούπολη, Χαλκιδική, 30/06 - 02/07/11
• Συνεδρία 15

32

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας και πρόληψης καρκίνου στη Μακεδονία
Λιτόχωρο, 16-18/09/11
• Televoting sessions in Surgical Marathon Avenue

33

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: το σήμερα και το αύριο
Γ’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα, 03 - 04/12/11
• Incorporating evidence in decision making for couples with infertility

34

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία - 15ος κύκλος
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 10-12/02/12
• Παρουσίαση περιστατικών

35

Νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 17-18/03/12
• Σακχαρώδης διαβήτης και Αναπαραγωγή

36

9th European Congress on Menopause and Andropause
European Menopause and Andropause Society (EMAS)
Athens, 28-31/03/12
• The aging male

37

26ο ετήσιο συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (ΔΕΒΕ)
Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Θεσσαλονίκη, 15-17/11/12
• Από την αποτελεσματική γλυκαιμική ρύθμιση στην αποδεδειγμένη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

38

7th European Congress of Andrology (ECA 2012)
European Academy of Andrology / Eupoean Association of Urology
Berlin, Germany, 28/11-01/12/12
• Short Oral Presentations – Session 2: Hypogonadism, Metabolic syndrome and Reproductive function

39

Μαθήματα Ανδρολογίας 2013
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» / Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Αθήνα, 08/02/13
• Τεστοστερόνη κι σπερματογένεση

40

Επιστημονική εκδήλωση
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Μεταβολισμού των Οστών
Βασιλίτσα Γρεβενών, 01-02/03/13
• Συνεδρία βιβλιογραφικής ανασκόπησης

41

Τι νεότερο στην οστεοαρθρίτιδα και στην οστεοπόρωση
Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 23-25/05/13
• Συνεδρία ΙΙΙ: Οστεοπόρωση - Διάγνωση

42

3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance
International Society of Neurobiology & Psychopharmacology
Thessaloniki, 30/05-02/06/13
• Psycho-Endocrinology

43

1st Combo Endocrinology – Ovary
Unit of Endocrinology, Third Department of Internal Medicine, University of Athens – Hellenic Endocrine Society
Evangelistria Monastery, Viotia, Greece, 11-14/09/13
• Tutorial II: Short clinical cases

44

1st Combo Endocrinology – Ovary
Unit of Endocrinology, Third Department of Internal Medicine, University of Athens – Hellenic Endocrine Society
Evangelistria Monastery, Viotia, Greece, 11-14/09/13
• Session VI: Adolescense

45

Διαβητικό Χωριό 2013
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Θεσσαλονίκη, 15-17/11/13
• Ειδικές περιπτώσεις στο σακχαρώδη διαβήτη / Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

46

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή
Ιατρική της άθλησης στον 21ο αιώνα
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 29/11 – 01/12/13
• Παθολογία αθλουμένων

47

22o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κομοτηνή 09-11/05/14
• Η συμβολή της άσκησης στην ολιστική αντιμετώπιση της εγκυμοσύνης

48

Satellite symposium an consensus meeting
European Society of Hypertension – Working Group on Obesity, Diabetes and the high risk patients
Thessaloniki, 06-07/06/14
• Special conditions and the high risk patient

49

H ανδρική υπογονιμότητα στην εποχή της κρίσης
Ενδοκρινολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Αθήνα, 13/06/14
• Συνεδρία: Ανδρική υπογονιμότητα – Αιτιολογία και Διάγνωση

50

H ανδρική υπογονιμότητα στην εποχή της κρίσης
Ενδοκρινολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Αθήνα, 13/06/14
• Διάλεξη: Ανδρική υπογονιμότητα και σύγχρονος τρόπος ζωής

51

H συμβολή της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων στην ποιότητα ζωής
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»
Θεσσαλονίκη, 03-05/10/14
• Στρογγυλή τράπεζα: Οστεοπόρωση

52

8th European Congress of Andrology
European Academy of Andrology
Barcelona, Spain, 15-17/10/14
• Selected oral presentations II: Spermatology

53

Διαβητικό Χωριό 2014
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
Δράμα 06-08/11/14
• Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης – αυτοέλεγχος

54

5η Ημερίδα για την εφηβεία
Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 06/12/14
• Η οστική υγεία των εφήβων

55

Ανδρολογία: Τι είναι και τι μπορεί να κάνει για εσάς;
Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία
Τρίκαλα, 14/12/14

56

20th Annual International Conference
Egyptian Fertility and Sterility Society
Cairo, 18-19/12/14
• Plenary session
(σε αντικατάσταση του καθηγητή Β.Κ. Ταρλατζή)

57

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας 
International Society on Brain and Behavior 
Θεσσαλονίκη, 30/01-01/02/15
• Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οργανική σεξουαλική δυσλειτουργία


58

Webminar “1ος Κύκλος - Τεχνολογία και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1”
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Διαδικτυακή εκδήλωση, 25/02/15
• Κετοξέωση και υπογλυκαιμία σε ασθενείς με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης (CSII)
• Αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης (CSII) και άσκηση
• Ειδικές καταστάσεις και αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης (CSII)

59

Webminar “1ος Κύκλος - Τεχνολογία και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1”
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Διαδικτυακή εκδήλωση, 11/03/15
• Κύηση και αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης (CSII)


60

Endocrine Aspects in Andrology
University of Crete
Heraklion, Crete, 13-15/03/15
• Symposium 1. Physiology and pathophysiology of the hypothalamic – pituitary – testicular (HPT) axis

61

Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Μεταβολικά Νοσήματα
Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΘ “Άγιος Παύλος”
Θεσσαλονίκη, 03-05/04/15
• Μεταβολικά και ενδοκρινικά νοσήματα κατά την κύηση

62

42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Θεσσαλονίκη 06-10/05/15
• Testosterone and cardiovascular risk

63

10th European Congress on Menopause and Andropause
European Menopause and Andropause Society
Madrid, Spain, 20-22/05/15
• Premature ovarian failure

64

6η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡΥΠΟ) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Τμήμα Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Ιωάννινα, 18-19/09/15
• Το σπερματοζωάριο ως όχημα μεταφοράς εξωγενούς DNA και RNA στο ζυγώτη και το έμβρυο

65

6η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡΥΠΟ) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Τμήμα Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Ιωάννινα, 18-19/09/15
• Ανδρική αντισύλληψη και παραγωγή γυναικείων γαμετών από άνδρες: πόσο κοντά είμαστε;

66

3rd Combo Endocrinology – Sports Endocrinology
Hellenic Society of Endocrinology
Athens, 01-03/10/15
• Workshop 1 – Physiological adaptations in exercise

67

10ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο
Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος – Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Θεσσαλονίκη, 06-08/11/15
• Συνέδριο Ανδρολογίας

68

29η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Βόλος, 27-28/11/15
• Ενδοκρινολογικές και μεταβολικές διαταραχές σε επιβιώσαντες μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών

69

Από τον Παιδοενδοκρινολόγο στον Ενδοκρινολόγο Ενηλίκων
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Aθήνα, 12/12/15
• Mετάβαση σε ασθενείς με σύνδρομο Turner

70

Αυτοάνοσα, Ρευματολογικά και Μεταβολικά Νοσήμαρα – Συννοσηρότητες
Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΘ “Άγιος Παύλος”
Θεσσαλονίκη, 18-20/03/16
• Όταν η Ενδοκρινολογία συναντά τη Ρευματολογία

71

43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Αθήνα, 20-23/04/16
• Type 1 diabetes in the UK in the 21st century

Άλλες διοικητικές δραστηριότητες

1

Αξιολόγηση της Α’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής από την EBCOG
• Προετοιμασία της επίσκεψης της EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists) στις 25/10/05 που οδήγησε στη θετική αξιολόγηση της Α’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ από τη μικτή επιτροπή UEMS / EBCOG (European Union of Medical Specialties). Η προετοιμασία αυτή διήρκεσε περίπου ένα έτος και περιελάμβανε την κατάστρωση και υποβολή πλήρους φακέλου αξιολόγησης μεγέθους 1000 περίπου σελίδων. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης δημιουργήθηκαν ή τροποιήθηκαν ριζικά ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» και τα «Πρωτόκολλα Ιατρικών Πράξεων» που εφαρμόζονται στην Κλινική.

2

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
• Εισηγητής θεμάτων και εξεταστής στις εξετάσεις του ΙΚΥ για το έτος 2006, στο γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής».

3

34o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
• Κρήτη, 28-31/03/07
• Κριτής εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο της «Αναπαραγωγής»

4

36o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
• Αλεξανδρούπολη, 08-11/04/09
• Κριτής εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο της «Αναπαραγωγής»

5

26th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
• Rome, 2010
• Κριτής εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο της «Ανδρολογίας»

6

27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
• Stockholm, 2011
• Κριτής εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο της «Ανδρολογίας»

7

28th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
• Istanbul, 2012
• Κριτής εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο της «Ανδρολογίας»

8

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
• Αξιολογητής του ΙΚΥ στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης - οριζόντια πράξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

9

7th European Congress of Andrology (ECA 2012)
European Academy of Andrology / Eupoean Association of Urology
Berlin, Germany, 28/11-01/12/12
• Εξεταστής για το δίπλωμα του «Clinical Andrologist»

10

7ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική
• Αθήνα, 04-05/04/14
• Κριτής εργασιών για τα βραβεία της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι) – “Γεώργιος Μαραγκός” και της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

11

30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
• Munich, 2014
• Κριτής εργασιών στο γνωστικό αντικείμενο της «Ανδρολογίας»

12

41o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
• Πόρτο Χέλι, 14-17/05/14
• Κριτής βραβείων

13

Μέλος της επιτροπής σύνταξης διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλων
• Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
• Νοσήματα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας στον Άνδρα: Δ. Γουλής, Ε. Διαμάντη, Μ. Νικοπούλου
• 15/06 - 15/09/14

14

43o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
• Αθήνα, 20-23/04/16
• Κριτής εργασιών