Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Ιατρικές δραστηριότητες
Stacks Image 193
Παράλληλες ιατρικές δραστηριότητες

1985 - σήμερα

Από το 1985 ασχολούμαι συστηματικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κύρια πεδία του ενδιαφέροντός μου είναι οι συσχεσιακές βάσεις δεδομένων (relational databases), τα συστήματα στήριξης αποφάσεων (decision support systems) και τα έμπειρα συστήματα (expert systems), με εφαρμογή στην Ιατρική.

Προγραμματίζω σε BASIC, Pascal, Visual Basic, dBase, Clipper, Access, Filemaker και Rapidweaver (HTML), ενώ χειρίζομαι το σύνολο του λογισμικού που αφορά στατιστική επεξεργασία, γραφικές απεικονίσεις, επεξεργασία κειμένου και ηλεκτρονική τυπογραφία.

Στα πλαίσια αυτής της ενασχόλησης έχει παραχθεί σειρά ιατρικού λογισμικού, όπως ο Ελληνικός Συνταγογραφικός Οδηγός (ηλεκτρονικός κατάλογος φαρμακευτικών σκευασμάτων), το dBira (επιλογή σχημάτων ινσουλινοθεραπείας), το DIABETES (χορήγηση ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς) και το AntibiosIS (αυτοματοποιημένη συνταγογράφηση αντιβιοτικών).

Τα εξωτερικά ιατρεία Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής στον Άνδρα, Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής στη Γυναίκα και Μεταβολικών Επιπλοκών της Κύησης λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτονικούς φακέλους ασθενών, που έχω κατασκευάσει με το λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Filemaker 12 (Αύγουστος 2012).

Έχω διδάξει αρχές ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων σε 2 προγράμματα κατάρτισης νέων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Νοέμβριος 1992 και Σεπτέμβριος 1993), με γενικό θέμα «Βιοτεχνολογία».

1995 - 2000

Ως συνεργάτης της εταιρείας BIOTRAST, μετείχα στην υλοποίηση του πρώτου ελληνικού συστήματος audio-text, που αφορούσε σε θέματα πρώτων βοηθειών, κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών, σεξουαλικών δυσλειτουργιών και συχνών ιατρικών προβλημάτων. Το σύστημα αυτό τέθηκε σε λειτουργία στις 15/08/95.

Συμμετείχα στην υλοποίηση του προγράμματος MERMAID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση ΧΙΙΙ-C4, Healthcare Telematics). Το πρόγραμμα αφορούσε την χρήση τηλε-ιατρικής για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ποντοπόρα πλοία μέσω δορυφόρου.

Στα 1998, απετέλεσα έναν από τους εισηγητές του «Συστήματος Ταξινόμησης και Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων». Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η σύλληψη και δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που θα αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στην Ελλάδα, από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Το σύστημα αυτό ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ως ο επίσημος κατάλογος ονοματολογίας των ιατρικών πράξεων.

Στα 1998, απετέλεσα έναν από τους εισηγητές ενός παρόμοιου «Συστήματος Ταξινόμησης και Κωδικοποίησης των Ιατρικών Υλικών», που επίσης ζητήθηκε να υλοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

2000 - 2003

Από τις 01/01/00 έως τις 31/12/03, εργάσθηκα σε μια κλινική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας παρακολούθησης διαβητικών και παχυσάρκων ασθενών από το σπίτι (tele-medicine). Η όλη προσπάθεια έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της EU «Citizen Health Care», με κύριο ερευνητή τον αν. καθηγητή ΑΠΘ Ν. Μαγκλαβέρα.

2001 - 2004

Από τις 01/01/2001 έως τις 03/05/04 εργάσθηκα σε μια κλινική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας παρακολούθησης διαβητικών και παχυσάρκων ασθενών από το σπίτι (tele-medicine). Η όλη προσπάθεια γινόταν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της EU «Panaceia-iTV», με κύριο ερευνητή τον αν. καθηγητή ΑΠΘ Ν. Μαγκλαβέρα.